Formulář velikost?
01 Žádost o povolení k nakládání s PCHV nebo PZV vodami nebo jeho změnu Vodoprávní úřad 460 kB
02 Povolení k odběru PZV (domácnosti) Vodoprávní úřad 339 kB
03 Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod PCHV nebo o jeho změnu Vodoprávní úřad 304 kB
04 Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod PZV nebo o jeho změnu Vodoprávní úřad 331 kB
05 Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod PCHV (domácnosti) Vodoprávní úřad 307 kB
06 Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod PZV (domácností) Vodoprávní úřad 298 kB
07 Žádost o povolení k některým činnostem (§ 14) Vodoprávní úřad 311 kB
10 Povolení k vypouštění nebezpečných látek do kanalizace (§ 16) Vodoprávní úřad 395 kB
11 Žádost o udělení souhlasu (§ 17) Vodoprávní úřad 187 kB
13 Žádost o vyjádření (§ 18) Vodoprávní úřad 297 kB
20 Návrh stanovení OP vodního zdroje Vodoprávní úřad 384 kB
21 Návrh stanovení OP vodního díla Vodoprávní úřad 403 kB
22 Žádost o stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod PCHV nebo PZV Vodoprávní úřad 373 kB
23 Žádost o stanovení podmínek pro použití závadných látek nebo o povolení výjimky při použití závadných látek Vodoprávní úřad 470 kB
24 Žádost o výjimku z dosahování cílů ochrany vod (§ 23a) Vodoprávní úřad 238 kB
25 Schválení manipulačního řádu vodního díla Vodoprávní úřad 270 kB
Formuláře stavebního úřadu viz. přiložená vyhláška - vyhlaska-o-provedeni-nekterych-ustanoveni-SZ_Sbirka_13_6_2024-(1) 16,9 MB
Hlášení adresy pro doručování 84 kB
Informativní leták 431 kB
Komunitní plán SS - 2021-2024 1,2 MB
Koncepce dostupného bydlení města Poličky 1023 kB
Lesní hospodářská evidence Lesní hospodářství 120 kB
Metodický pokyn k přidělování bytů Polička, Hegero 227 kB
Metodický pokyn pro přidělování a užívání bytů zvl 136 kB
Metodický pokyn pro přidělování a užívání sociální 221 kB
1234567