velikost
Ohlášení k místnímu poplatku z pobytu
Nápověda
Ohlášení k místnímu poplatku za komunální odpad - fyzické osoby s trvalým pobytem + cizinci
Nápověda
Ohlášení k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství
Nápověda
Ohlášení ke vzniku nebo zániku poplatkové povinnosti místního poplatku z pobytu
Nápověda
Žádost o pronájem/prodej pozemku
Nápověda
Žádost o vrácení přeplatku
Nápověda