velikost
Dotace - Pokyn Generálního finančního ředitelství GFŘ D-22 735 kB
Dotace - Program podpory dítě a volný čas 2021 67 kB
Dotace - Program podpory kultury 2021 68 kB
Dotace - Program podpory prevence kriminality 2021 117 kB
Dotace - Program podpory pro ostatní veřejně prospěšné aktivity 2021 54 kB
Dotace - Program podpory sportu - odměny trenérů, cvičitelů a instruktorů 2021 181 kB
Dotace - Program podpory sportu 2021 81 kB
Dotace - Program podpory v oblasti zdravotně sociální 2021 84 kB
Dotace - Program podpory výchovy a vzdělávání 2021 97 kB
Dotace - Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Poličky 2021 143 kB
Dotace - Vypořádání dotace poskytnuté v roce 2021 36 kB
Dotace - Zásady poskytování dotací z rozpočtu města Poličky v roce 2021 162 kB
Dotace - Žádost o poskytnutí dotace v roce 2021 53 kB
Odhlášení psa z evidence 24 kB
Ohlášení k místnímu poplatku z pobytu
Nápověda
Ohlášení k místnímu poplatku za komunální odpad - fyzické osoby s trvalým pobytem + cizinci
Nápověda
Ohlášení k místnímu poplatku za komunální odpad - majitelé rekr. objektů, bytů a domů bez trvale hlášené osoby 26 kB
Ohlášení k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství
Nápověda
Ohlášení ke vzniku nebo zániku poplatkové povinnosti místního poplatku z pobytu
Nápověda
Žádost o vrácení přeplatku
Nápověda