Správní poplatky

Za žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele je poplatek ve výši 1000 Kč. Za změnu zápisu identifikačních údajů v evidenci je poplatek ve výši 100 Kč.