Datum zahájení zemědělské činnosti

Osoba zahajuje zemědělskou činnost předpokládaným datem zahájení provozování zemědělské výroby, kterou si osoba, která žádá o zápis do evidence zemědělského podnikatele, určí sama.