Oznamování změn

Změny, např. změna adresy sídla, musí podnikatel oznamovat do 15 dnů ode dne, kdy ke změně došlo. Povinnost  oznamovat  změny zemědělský podnikatel nemá, jde-li o změny referenčních údajů zapisovaných v základních registrech, v  informačním systému evidence obyvatel, v obchodním rejstříku nebo v  informačním systému cizinců.