Prodej přebytků ze zahrádky

Fyzická osoba prodávající nezpracované produkty z drobné pěstitelské činnosti, není povinna podat žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele.