Město Polička

Úřední deska

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy na PK

II/357 Jimramov – most ev.č.357-020 - II. ETAPA

Informace o dokumentu

 č.j.:
MP/07781/2020
 vyvěšeno:
24. 3. 2020
 sejmuto:
9. 4. 2020