Město Polička

JARO - Přes Korouhev na Baldu - Celodenní pěší výlet

Náročnost trasy: středně obtížná, trasa vede po značených stezkách a po silnici 3. třídy

Délka trasy: 24 km

Výchozí bod: Polička

Zajímavosti na trase: Šibeniční vrch, Korouhev - kostel ze 13. stol., zvonice, kostnice, Balda – původní lázně

Občerstvení: Jedlová

Z Poličky vyjděte po modré turistické značce ke stadionu a přes lesopark Liboháj vystoupejte k vrcholu Šibeniční vrch – údajně místo středověkých poprav, o kterém se vypráví i v poličských pověstech. Odtud jděte stále po modré přes osadu Jelínek – místo krásného výhledu na Poličku a okolí - až do Korouhve. U kostela odbočte doleva a jděte stále po silnici kolem rybníka Musil (“Peklo”) až do Jedlové. Tady na křižovatce odbočte vpravo a projděte celou obcí. Na jejím konci zabočte vlevo a vydejte se kolem fotbalového hřiště směrem na Stašov. Poté, co minete první rybník, odbočte opět vlevo (směr Pomezí). Po malé silničce dojdete až na Baldu – bývalé lesní lázně. Odtud Vás červená turistická značka zavede až do Poličky.