Město Polička

Přírodní zajímavosti

 • Buchtův kopec - zalesněný rulový vrch nedaleko Krásného, pěkné výhledy, výjimečně jsou vidět i Jeseníky, na svahu je plicní léčebna, na vrcholu je jedna ze tří leteckých kontrolních věží v ČR
 • Čtyři palice - skupina skal nedaleko Březin, 730 m. n. m., dominanta Žďárských vrchů, skalní útvary ve tvaru hlav – Paličatá, Děvín, Tvrz .., krásný výhled, cvičné horolezecké stěny
 • Devět skal - nejvyšší vrchol Žďárských vrchů (836 m n. m.) s pásmem vrcholových skal u Milovského rybníka, chráněný přírodní výtvor s omezenou horolezeckou činností, z vrcholu rozhled na údolí Svratky
 • Drašarova lípa- památný strom u chalupy “U Teplých” za Pustou Rybnou, místo pobytu J. V. Michla – Drašara – hlavního hrdiny románu T. Novákové “Drašar”
 • Dráteníčky - nebo také Dráteník, Dráteníkova či Juránkova skála, skála s nepravými jeskyněmi, chráněný přírodní výtvor s povolenou cvičnou horolezeckou činností nedaleko Milovského rybníka
 • Kaviny - státní přírodní rezervace u Svojanova, divoké lesní údolí, “Bílá voda” – ve svorech uložený travertinový pruh přetékaný vodou
 • Liboháj - lesopark na okraji města Poličky s památníkem mistra Jana Husa, vrchol Šibeniční vrch (614 m. n. m.) byl údajně místem středověkých poprav
 • Lisovská skála - vrch s vrcholovou skálou a balvanitými sutěmi na svazích, chráněný přírodní výtvor nedaleko Milovského rybníka
 • Lubenské kopce - přírodní rezervace poblíž obce Lubná – starý bukojedlový les s lesní květenou, nedaleko za Lubnou Vopařilova jedle
 • Lucký vrch - u Telecího, 739 m. n. m., rozhled na Poličsko s jedním z nejhezčích výhledů na jih a jihozápad do údolí řeky Svratky, jedno z míst děje románu T. Novákové “Jiří Šmatlán”
 • Lukásova lípa - v Telecím, tzv. Zpívající lípa, v jejímž vykotlaném kmeni si prý starý, hluchý písmák opisoval a prozpěvoval žalmy, lípa je stará přes 700 let, obvod kmene 11,6 m, výška 26 m, je jednou z nejstarších lip v ČR
 • Maksičky – Žákovina - chráněné naleziště u Lačnova, oblast výskytu vzácných rostlin
 • Malinská skála - z větší části zalesněný vrch s vrcholovou skupinou skal, chráněný přírodní výtvor u Milovského rybníka
 • Milovské perníčky - skalnatý vrch u Milovského rybníka, na vrcholu prohlubně neznámého původu zvané perničky nebo pernice, místo krásného výhledu, cvičná horolezecká stěna
 • Prosíčka - vrch u Jimramova 742 m. n. m., s vrcholovými skalisky a nádherným rozhledem k Jimramovu, Vírské přehradě, údolí Fryšávky i ke Sněžnému
 • Rybenské perníčky - zalesněný vrch se dvěma hlavními sklaními věžemi zvaný také Malé Perničky nedaleko obce Pustá Rybná
 • Toulovcovy maštale (Budislavské skály, Toulovcovy a Městské maštale) - pískovcové skalní útvary ležící mezi Budislaví, Jarošovem, Vranicemi a Prosečí. Skalní bludiště s romantickými pískovcovými útvary jako např. Kuchyně, Sklep, Zvon, Myší díra, Kolumbovo vejce, Panský stůl, Velryba aj
 • Vopařilova jedle (Kadidlova jedle) - pravděpodobně nejvyšší jedle v ČR stará 350 let
 • Vysoký les - chráněné území sněženek nedaleko Sebranic
 • Zkamenělý zámek - skalní vrch 765 m n. m. nedaleko Svratky, skály připomínají hradní zříceninu, v 6.-8. století zde bylo slovanské hradiště, zachovány části příkopů a valů