Město Polička

Financování města

Rozpočtové opatření č.3/2020

Rozpočtové opatření č.3/2020

Střednědobé výhledy rozpočtu PO města Poličky 2021-2023

Střednědobé výhledy rozpočtu PO města Poličky 2021-2023

Rozpočtové opatření č.2/2020

Rozpočtové opatření č.2/2020

Závěrečný účet města Poličky 2019

    Schválený rozpočet (v tis. Kč) Upravený rozpočet (v tis. Kč) Skutečnost (v tis. Kč) % Skutečnost (v tis. Kč) Ř.č. Text 2019 31.12.2019 31.12.2019 k UR 31.12.2018 1 Běžné příjmy 232 832,0 238 875,5 233 623,8 97,8 228 937,3 2     v tom: daňové příjmy 164 020,0 162 653,0 168 313,7 103,5 163 911,4 3      …

Rozpočtové opatření č.1/2020

Rozpočtové opatření č.1/2020

Schválený rozpočet 2020

Ř.č. Text Schválený rozpočet 2020 (v tis. Kč) 1 Běžné příjmy 255 259,0 2 v tom: daňové příjmy 183 100,0 3            nedaňové příjmy 72 159,0 4 Běžné dotace (neinvestiční transfery) 25 645,5 5 Kapitálové příjmy 9 248,4 6 Kapitálové dotace (investiční transfery) 20 278,0 7 Financování…

Závěrečný účet 2018

v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % Skutečnost Ř.č. Text 2018 k 31.12.2018 k 31.12.2018 k UR k 31.12.2017 1 Běžné příjmy 220 938,0 224 151,7 228 937,3 102,1 215 629,8 2       v tom: daňové příjmy 157 765,0 160 603,0 163 911,4 102,1 149 537,9 3    …

Schválené rozpočtové opatření č.3/2019

Schválené rozpočtové opatření č.3/2019

Střednědobý výhled rozpočtu města Poličky a příspěvkových organizací

Střednědobý výhled rozpočtu města Poličky a příspěvkových organizací

Schválené rozpočtové opatření č.2/2019

Schválené rozpočtové opatření č.2/2019

Schválené rozpočtové opatření č.1/2019

Schválené rozpočtové opatření č.1/2019

Schválený rozpočet 2019

  Schválený rozpočet v tis.Kč Ř.č. Text 2019 1 Běžné příjmy 232 832,0 2      v tom: daňové příjmy 164 020,0 3      nedaňové příjmy 68 812,0 4 Běžné dotace (neinvestiční transfery) 24 683,2 5 Kapitálové příjmy 60 066,0 6 Kapitálové dotace (investiční…

Schválené rozpočtové opatření č.9/2018

Schválené rozpočtové opatření č.9/2018

Schválené rozpočtové opatření č.8/2018

Schválené rozpočtové opatření č.8/2018

Schválené rozpočtové opatření č.7/2018

Schválené rozpočtové opatření č.7/2018

Schválené rozpočtové opatření č.6/2018

Schválené rozpočtové opatření č.6/2018

Schválené rozpočtové opatření č.5/2018

Schválené rozpočtové opatření č.5/2018

Schválené rozpočtové opatření č.4/2018

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2018

Závěrečný účet 2017

    v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč   v tis.Kč     Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % Skutečnost Ř.č. Text 2017 k 31.12.2017 k 31.12.2017 k UR k 31.12.2016 1 Běžné příjmy 196 097,0 209 978,3 215 629,8 102,7 200 215,3 2      v tom: daňové příjmy 135 455,0 145…

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2018

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2018

Schválený rozpočet 2018

  Schválený rozpočet 2018 v tis.Kč     Schválený rozpočet Ř.č. Text 2018 1 Běžné příjmy 220 938,0 2      v tom: daňové příjmy 157 765,0 3                 nedaňové příjmy 63 173,0 4 Běžné dotace (neinvestiční transfery) 23…

Závěrečný účet 2016

    v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč   v tis.Kč     Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % Skutečnost Ř.č. Text 2016 k 31.12.2016 k 31.12.2016 k UR k 31.12.2015 1 Běžné příjmy 185 273,0 194 924,9 200 215,3 102,7 194 287,6 2 v tom: daňové příjmy 126 455,0 133 501,8 136 963,8 102,6 131…

Schválený rozpočet 2017

    v tis.Kč     Schválený rozpočet Ř.č. Text 2017 1 Běžné příjmy 196 339,0 2 v tom: daňové příjmy 135 455,0 3           nedaňové příjmy 60 884,0 4 Běžné dotace (neinvestiční transfery) 21 428,0 5 Kapitálové příjmy 15…

Závěrečný účet 2015

    v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč         Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % Skutečnost Ř.č. Text 2015 k 31.12.2015 31.12.2015 k UR 31.12.2014 1 Běžné příjmy 184 276,7 192 916,5 194 287,6 100,7 183 739,7 2      v tom: daňové příjmy 125 962,0 130…

Schválený rozpočet 2016

    v tis.Kč     Schválený rozpočet Ř.č. Text 2016 1 Běžné příjmy 185 273,0 2      v tom: daňové příjmy 126 545,0 3                nedaňové příjmy 58 728,0 4 Běžné dotace 20 044,9 5 Kapitálové…

Závěrečný účet 2014

    v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč   v tis.Kč     Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % Skutečnost Ř.č. Text 2014 k 31.12.2014 k 31.12.2014 k UR k 31.12.2013 1 Běžné příjmy 167 630,6 183 017,0 183 771,9 100,4 171 678,8 2 Běžné dotace 21 180,3 28 924,8 28 596,3 98,9 25…

Schválený rozpočet 2015

    v tis.Kč     Schválený rozpočet Ř.č. Text 2015 1 Běžné příjmy 184 276,7 2 Běžné dotace 20 156,9 3 Kapitálové příjmy 35 439,0 4 Kapitálové dotace 6 846,0 5 Financování - čerpání fondů 19,3 6 Financování ze zdrojů…

Závěrečný účet města 2013

    v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč   v tis.Kč     Schválený rozpočet Upravený rozpočet  Skutečnost % Skutečnost Ř.č. Text 2013 k 31.12.2013 k 31.12.2013 k UR k 31.12.2012 1 Běžné příjmy 161 066,6 170 750,2 171 678,8 100,5 150 654,2 2 Běžné dotace 19 438,0 25 700,8 25 551,6 99,4 30…

Schválený rozpočet na rok 2014

    v tis.Kč     Schválený rozpočet Ř.č. Text 2014 1 Běžné příjmy 167 630,6 2 Běžné dotace 21 180,3 3 Kapitálové příjmy 6 826,0 4 Kapitálové dotace 11…

Závěrečný účet města 2012

    v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč   v tis.Kč     Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % Skutečnost Ř.č. Text 2012 31.12.2012 k 31.12.2012 k UR k 31.12.2011 1. Běžné…

Schválený rozpočet na rok 2013

      v tis.Kč     Schválený rozpočet Ř.č. Text 2013 1. Běžné příjmy 161 066,6 2. Běžné dotace 19 438,0 3. Kapitálové příjmy 5 391,0 4. Kapitálové dotace 15…

Závěrečný účet města za rok 2011

    v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč   v tis.Kč     Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % Skutečnost Ř.č. Text 2011 k 31.12.2011 k 31.12.2011 k UR k 31.12.2010 …

Schválený rozpočet 2012

    v tis.Kč     Schválený rozpočet 2012 Ř.č. Text   1. Běžné příjmy 141 172,0 2. Běžné dotace 27 195,5 3. Kapitálové příjmy 9 847,0 …

Závěrečný účet za rok 2010

    v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč   v tis.Kč     Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % Skutečnost Ř.č. Text 2010 k 31.12.2010 k 31.12.2010 k UR k 31.12.2009 …

Schválený rozpočet pro rok 2011

    v tis.Kč     Schválený rozpočet Ř.č. Text 2011 1. Běžné příjmy 141 654,0 2. Běžné dotace 77 873,0 3. Kapitálové příjmy 8 087,0 …

Schválený rozpočet na rok 2010

    v tis.Kč     Schválený rozpočet Ř.č. Text 2010 1. Běžné příjmy 133 733,5 2. Běžné dotace 78 705,7 3. Kapitálové příjmy 11 033,0 …