Město Polička

Nařízení a vyhlášky města

Obecně závazná vyhláška města Poličky č. 6/2019, o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška města Poličky č. 6/2019, o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška města Poličky č. 7/2019, o místním poplatku z pobytu

Obecně závazná vyhláška města Poličky č. 7/2019, o místním poplatku z pobytu

Obecně závazná vyhláška města Poličky č. 8/2019, o místním poplatku za veřejné prostranství

Obecně závazná vyhláška města Poličky č. 8/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška města Poličky č. 9/2019, o místním poplatku za komunální odpad

Obecně závazná vyhláška města Poličky č. 9/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška města Poličky č. 10/2019, o místním poplatku za povolení k vjezdu

Obecně závazná vyhláška města Poličky č. 10/2019, o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst

OZV 3/2019, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Polička

Obecně závazná vyhláška města Poličky č. 3/2019, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Polička - text viz. příloha

OZV 2/2019, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Polička

Obecně závazná vyhláška města Poličky č. 2/2019, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Polička - text viz. příloha

OZV 1/2019, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích

Zastupitelstvo města Poličky se na svém zasedání dne 28. února 2019 usnesením č. 7  usneslo vydat na základě ustanovení §  10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“): Článek 1 Úvodní…

OZV 4/2018, o odchylném vymezení doby nočního klidu

Obecně závazná vyhláška města Poličky č.4/2018 o odchylném vymezení doby nočního klidu

OZV 3/2018, o místním poplatku za komunální odpad

Obecně závazná vyhláška č. 3/2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

OZV 2/2018, kterou se vydává požární řád města Poličky

Obecně závazná vyhláška města Polička 2/2018,kterou se vydává požární řád města Poličky - viz přílohy.

OZVM č. 1/2016, o odchylném vymezení doby nočního klidu

Město Polička Zastupitelstvo města Poličky Obecně závazná vyhláška města Poličky č. 1/2016, o odchylném vymezení doby nočního klidu Zastupitelstvo města Poličky se na svém zasedání dne 8. prosince 2016 usnesením č. 30 usneslo vydat na základě ustanovení § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích      v  platném  znění a podle  § 10…

Nařízení města Poličky č. 1/2016, kterým se vymezují místní komunikace nebo jejich úseky

Nařízení města Poličky č. 1/2016, kterým se vymezují místní komunikace nebo jejich úseky, které lze užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy Rada města Poličky se na své schůzi dne 1. 8. 2016 usnesením č. 303, usnesla vydat dle § 23 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 11 a…

OZV 1/2015, kterou se stanoví systém komunitního kompostování

Město Polička   Obecně závazná vyhláška č. 1/2015,   kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území města   Zastupitelstvo města Poličky se na svém zasedání dne 24. 2. 2015 usnesením č. 18 usneslo vydat na základě § 10a odst. 2 zákona č. 185/2001…

OZV 3/2014, o místním poplatku za povolení k vjezdu

MĚSTO  POLIČKA   Obecně závazná vyhláška č. 3/2014, o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst Zastupitelstvo města Poličky se na svém zasedání dne 16. 12. 2014 usnesením č. 17 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění…

OZV 4/2013, o vedení technické mapy města

Město Polička Obecně závazná VYHLÁŠKA MĚSTA Poličky č. 4//2013 o vedení technické mapy města             Zastupitelstvo města Poličky se na svém zasedání dne 28. 11. 2013, č. usnesení 7 usneslo vydat na základě § 20 odst. 3 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících…

OZV 2/2012, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška města Poličky č. 2/2012 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo města Poličky se na svém zasedání dne 19. dubna 2012 usnesením č. 12 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen vyhláška).   Čl. 1 Úvodní ustanovení   (1)  …

Nařízení města Poličky 1/2012, kterým se mění nař. č. 2/2011, kterým se vydává tržní řád

NAŘÍZENÍ MĚSTA POLIČKY č. 01/2012, kterým se mění nařízení města Poličky č. 02/2011, kterým se vydává tržní řád. Rada města Poličky se na své schůzi dne 16.01.2012, usnesením č. 1, usnesla vydat na základě § 18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů nařízení města Poličky, které mění nařízení města Poličky č. 02/2011 následovně: V…

Nařízení města Poličky 2/2011 - tržní řád

NAŘÍZENÍ MĚSTA POLIČKY č. 02/2011, kterým se vydává tržní řád   Rada města Poličky se na své schůzi dne 08.08.2011, usnesením č. 300, usnesla vydat na základě § 18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení: Čl. I Úvodní ustanovení 1) Na území města Poličky je možno mimo provozovnu k tomuto účelu určenou…

OZV 1/2011, kterou se mění OZV č. 2/2010, o místním poplatku ze psů

    Město Polička Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2010, o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo města Poličky se na svém zasedání dne 23. června 2011 usnesením č. 29 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku…

OZV 2/2010, o místním poplatku ze psů

    Město Polička Obecně závazná vyhláška č. 2/2010, o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo města Poličky se na svém zasedání dne 9. prosince 2010 usnesením č. 6/a usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona…

OZV 3/2010, o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt

  MĚSTO POLIČKA Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt Zastupitelstvo města Poličky  se na svém zasedání dne 9. prosince 2010 usnesením č. 6/b usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s  § 10 písm.…

OZV 5/2010, o místním poplatku z ubytovací kapacity

  MĚSTO POLIČKA Obecně závazná vyhláška č. 5/2010 o místním poplatku z ubytovací kapacity     Zastupitelstvo města Poličky  se na svém zasedání dne 9. prosince 2010 usnesením č. 6/d usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s  § 10 písm.…

OZV 1/2007, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veř.prostranství

Obecně závazná vyhláška Města Poličky č.1/2007kterou se stanovují  pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství .   Zastupitelstvo města Poličky se na svém zasedání dne 28. 6. 2007  usneslo vydat na základě § 24 odst.2 zákona č.246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání v platném znění a v souladu s ust. §10 písm.d) , § 35 a § 84 odst.2 písm.h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení ) v platném znění tuto obecně závaznou vyhlášku :     Článek…

OZV 3/2001, o systému nakládání s komunálními a stavebními odpady

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Poličky č. 3/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem v městě Polička Zastupitelstvo města Poličky vydává dne 15.11. 2001 na základě ustanovení § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů a v souladu s ustanovením § 84 odst.2 písm. i), § 10 a) a § 12 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),…

OZV 1/1992, o zřízení městské policie

Vyhláška Města Poličky č.1/1992 o zřízení městské policie Článek 1. Městské zastupitelstvo v Poličce zřizuje městskou policii. Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku na území města,a to zejména: a/ dohlíží na dodržování obecně závazných právních předpisů o ochraně veřejného pořádku b/ přispívá k ochraně bezpečnosti osob a majetku c/ dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití d/ odhaluje…