Město Polička

obrázek

Vydejte se za nejdochovalejší městskou fortifikací u nás! Kam? Do Poličky!

Vydejte se za nejdochovalejší městskou fortifikací u nás! Kam? Do Poličky!

Městské hradby v Poličce jsou ojediněle dochovaným příkladem středověkého opevnění královského města. Souvislý pás hradeb v délce více než jednoho kilometru včetně 19 dochovaných bašt obepíná historické jádro města. Od roku 1958 jsou hradby zapsány na seznamu kulturních památek.

V současnosti patří hradby v Poličce k nejlépe dochovaným památkám opevňovacího systému středověkého města nejen v rámci České republiky, ale i ve střední Evropě. V roce 1958 byly zapsány na seznam kulturních památek a v roce 1972 byla zahájena jejich rekonstrukce. Tehdy došlo k likvidaci parkánové zdi a asanaci zástavby mezi hradbami a parkánem. Původní podoba domů přistavěných k hradbě se zachovala jen v ulici Na Bídě. Na jižní straně hradeb vznikl městský park se Synským rybníkem, který měl původně funkci napájení vodního příkopu. Hradby v délce 1220 metrů včetně 19 dochovaných bašt obepínají historické jádro našeho města,“ uvádí historik muzea PhDr. David Junek.

Prohlídka určeného úseku hradeb zahrnuje výstup na ochoz, procházku po části ochozu a návštěvu hradební bašty (bašt) a to vše s patřičným výkladem vztahujícím se k historii a charakteristikám tohoto středověkého opevnění,“ dodává.

Existenci původního středověkého opevnění Poličky prokázal archeologický průzkum v roce 1991. Nejstarší fortifikační systém z doby založení města Přemyslem Otakarem II. měl podobu přibližně jeden metr vysokého a čtyři metry širokého valu s dřevěnou kůlovou hradbou. Hradby v současné podobě začaly vznikat v polovině 14. století, kdy vzrostl význam Poličky jako jednoho z královských věnných měst. Opevnění mělo podobu hradeb o šířce 2,5 metru a výšce 10 metrů. Vnitřní strana směrem k městu byla o dva metry nižší, čímž vznikl ochoz. Před hlavní hradbu byla ve vzdálenosti 7-9 metrů předsunuta nižší parkánová zeď, na kterou navazoval ještě vodní příkop široký 14 metrů. Hradba byla opatřena 19 půlkruhovými baštami a vstup do města byl umožněn čtyřmi branami. Za vlády Jiřího z Poděbrad byly před brány představěny barbakány s padacími mosty. S vývojem válečných technik během 16. a 17. století pozbyly hradby svého významu a přestaly plnit funkci ochrany města. Podobně jako v dalších městech došlo v 19. století k likvidaci městských bran v zájmu rozšiřování města. Městské brány byly zbořeny, ale opevnění zůstalo zachováno a v prostoru mezi hradbami a parkánovou zdí začala vznikat chudinská zástavba.

A pokud se budete chtít dozvědět o historii města více, rozhodně si nenechte ujít návštěvu expozice Historie města Poličky a okolí. Ta vás seznámí poutavým způsobem s historií města od doby jejího založení českým králem Přemyslem Otakarem II. v roce 1265 až do současnosti. Můžete si zde vyzkoušet postavit město, obléci část zbroje nebo vzít do ruky meč. Na chvíli se ocitnete v roli ostrostřelce na střelnici či účastníka městského trhu, na němž získáte přehled o dobových platidlech a zboží.

Více informací na www.cbmpolicka.cz

Alena Zavoralová
Městské muzeum a galerie Polička a Centrum Bohuslava Martinů v Poličce
Tylova 114, 572 01 Polička
tel.: +420 461 723 864