Město Polička

3. Radnice

Stručné dějiny – Na náměstí stála již od středověku gotická radnice, která však přestala vyhovovat a tak byla v letech 1731 – 1744 nahrazena velkolepou novostavbou. Z místa, kde se nacházíte, vidíte jen její věž, ale rozhodně neváhejte a vydejte se na náměstí. Tam uvidíte i vzácný morový sloup.

Expozice galerie v radnici – je možno navštívit barokní i gotickou kapli, expozici starého umění na Poličsku, obrazovou galerii rodu Hohenemsů. Komupak se poštěstilo, že ho ve Vatikánu osobně oddával papež z rodu Medici (nu byl to bratr matky ženicha) a že si za manželku vzal sestru Karla Boromejského (toho vidíme „zasvata“ na morovém sloupu a ještě za živa na jednom obrazu). Moderní umění představuje řadu zdejších umělců, kteří dosáhli celostátního věhlasu – připomeňme alespoň malíře Zbyška Siona a fotografku Veroniku Bromovou.

Dračice – vytvoření sochy sv. Jiří (zabíjejícího draka) v barokním období v městském prostředí je neobvyklé a vysvětlit je ho možné snad díky protějškové soše sv. Michaela archanděla (porážejícího ďábla) – jako porážku ďábla ve všech jeho podobách – a obecně jako vítězství pravé víry (v r. 1727 katolické). K zajímavostem patří, že sv. Jiří nezabíjí draka, ale dračici – inu, když potkáte nějakou dračici, je dobré mít na blízku Jiřího.

Komponované náměstí – v barokním období došlo k promyšlenému rozmístění staveb na náměstí. Za základ byla vzata mohutná věž gotické radnice, která byla využita ve středu barokní novostavby. Na osu věže a vchodu do radnice byl situován morový sloup a symetricky po stranách dvě kašny se sochami sv. Jiří a sv. Michaela. Nejlépe je tato kompozice patrná při vstupu na náměstí ulicí Masarykovou či Tyršovou.

Poznámka pro bystrého poutníka – všechny tabule mají v záhlaví u názvu drobný grafický motiv, který není samoúčelný – zde je připomenut půdorys náměstí s jednotlivými objekty.

Doporučené publikace (v muzeu a Informačním centru na náměstí): Polička – Barokní a gotická radnice, David Junek 2004

(popisky obr.)

Radnice
Masky na radnici (celkem 61 reliéfů vytváří galerii na fasádě)
Radniční kaple
Obraz sv. Barbory s hrůzostrašným příběhem z r. 1512
Staré a moderní umění (Hostina, Turnaj, Církev, Hanych, Sion, Bromová)
Morový sloup