Město Polička

9. Hrad a střelnice

Hrad ve městě Polička je často zmiňován v literatuře, ale máme jen pár zmínek o jeho poloze a nic víc. Rozhodně se nejednalo o mohutný královský hrad jako v Písku nebo Kadani. Nejednalo se ani o menší hrad vně brány a rozhodně nebyl starší než samotné město - dochovaná zakládací listina se nezmiňuje ani o hradu ani o kastelánovi a veškeré pravomoci má rychtář. Zprávy z 15. a 16. století nás informují o poloze hradu a tak je zřejmé, že šlo o průjezdné opevnění před Starohradskou bránou. Můžeme tedy usuzovat, že šlo o barbakán, který se však od ostatních lišil svým stářím. Pojem „hrad“ byl použit i pro barbakan ve Slaném. Podobná opevnění se stavěla v průběhu a hlavně po skončení husitských válek. Shrnuto a podtrženo, ačkoliv se používá jméno „hrad“ o skutečný hrad nešlo.

Střelnice je podrobně popsána v publikaci Stanislava Konečného: Poličští střelci a ostrostřelci, Litomyšl 2008. Nejstarší zmínka o soutěžních střelbách je z r. 1613, největší rozmach pak náleží 19. století, kdy uniformovaní ostrostřelci patřili k prestižním spolkům.

Střelecké terče (a nejen je) můžete vidět v městském muzeu, které je na konci této ulice – blíže www.cbmpolicka.cz .

(popisky obr.)

Situační plánek přibližné polohy „hradu“
Střelecké terče