Město Polička

8. Řez opevněním

je dostatečně instruktivní a přejeme Vám pěknou procházku po pásu vyznačeném v dlažbě.

Fortna – název ulice upomíná na průchod v hradbách určený pro pěší. V nejstarším období zde průchod nebyl a teprve při vykopání druhého příkopu byla zřejmě zřízena fortna umožňující přístup na val.

(popisky obr.)

Mapa z r. 1839 a 1897 se zbytky zavodněných příkopů