Město Polička

Poplatek za komunální odpad 2023

Zastupitelstvo města Poličky schválilo 8. prosince 2022 obecně závaznou vyhlášku č. 4/2022, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Touto vyhláškou byl stanoven poplatek na rok 2023 ve výši 876 Kč za osobu nebo objekt bez trvalého pobytu. Poplatníkem zmíněného poplatku je: 1. fyzická osoba přihlášená v obci (tj. občan ČR přihlášený…

Výsledek hlasování volba prezidenta II. kolo - město Polička

Výsledek hlasování ve volbě prezidenta ČR v II. kole ve městě Poličce naleznete v příloze. Celkové výsledky hlasování ve volbě prezidenta republiky konané ve dnech 27. 1. - 28. 1. 2023 naleznete zde

Úvodní fotografie ke článku

Program Tylova domu - únor 2023

Vážení diváci a příznivci Tylova domu, plesová sezóna právě začíná. Během února proběhnou v Tylově domě celkem tři maturitní plesy poličských středních škol, kde své…

Úvodní fotografie ke článku

Pod damaškovskou střechou - benefiční večer

PÁTEK 27. 01. 2023 19:00 Divadelní klub Polička Bedrock, Batáty, Kapela Afterparty, Ryba... Benefiční akce pro krytí nebetyčných nákladů na novou střechu na táborové damaškovské hájence.

Výběrové řízení - Městské muzeum a galerie Polička

Poličské muzeum hledá vhodnou osobu pro zajištění Informační, pokladní a průvodcovské služby organizace. Viz příloh www.cbmpolicka.cz

Úvodní fotografie ke článku

Uzavírka ulice Eimova

Z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního…

Úvodní fotografie ke článku

Na ptáky jsme krátký!

Přesvědčíte se o tom v poličském muzeu … Máte…

Na běžky v Poličce

podrobnosti o stavu běžeckých stop v Poličce najdete zde: http://www.cyklo-ski-policka.cz/stav-stop/aktuality    

Sazebník úhrad za informace poskytované městem Polička dle z. č. 106/1999 Sb. pro rok 2023

Sazebník úhrad za informace poskytované městem Polička dle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2023 - viz příloha

Usnesení přijatá na 2. schůzi Rady města Poličky konané dne 23. ledna 2023

RM souhlasí s vyvěšením tibetské vlajky na budově Městského úřadu Polička dne 10. března 2023. RM schvaluje sazebník za informace poskytované městem Polička dle zákona č. 106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů pro rok 2023, dle důvodové zprávy. RM schvaluje uzavření příkazní smlouvy na poskytnutí služeb v souvislosti s veřejnou zakázkou…

Úvodní fotografie ke článku

Aktuálně z ulice Eimova

Po krátké přestávce se opět naplno rozběhly práce…

Volební okrsky II. kolo volby prezidenta ČR (27. a 28. ledna 2023)

Oznámení voličům o době a místě konání II. kola volby prezidenta České republiky naleznete zde.  Zde si podle adresy svého trvalého pobytu vyhledejte volební okrsek (a volební místnost) ve kterém Vám bude umožněno volit.  Upozorňujeme, že hlasovácí lístky pro II. kolo volby prezidenta ČR Vám nebudou doručovány do schránek, ale obdržíte je až přímo ve volební…

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ČEZ

Dovolte, abychom Vás informovali o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie v katastru Vaší obce dne 7.2.2023  v rozsahu uvedeném v příloze této zprávy. Energetický zákon nám ukládá povinnost oznamovat plánovanou odstávku nejméně 15 dní před její realizací, tj. omezením nebo přerušením dodávek elektrické…

Informace o přerušení dodávky vody VHOS

Dobrý den, jako provozovatel vodovodu Vám oznamujeme přerušení/omezení dodávky vody z důvodu poruchy/havárie/odstávky na vodovodu v níže uvedené lokalitě. Obec: Polička Část: Lezník Ulice: Číslo: 85 pop. Předpokládaná doba přerušení/omezení dodávky vody:                       …

Provozní doba plaveckého bazénu - únor 2023

Provozní doba plaveckého bazénu VEŘEJNOST - ÚNOR 2023 1. středa          11.30-20.00 (16.00-18.00 pronájem dvou drah) 2. čtvrtek         6.00-7.30, 14.30-20.00 3. pátek           12.00-20.00 4. sobota         14.00-20.00 5. neděle         13.00-19.00 6. pondělí       …

Nový vedoucí plaveckého bazénu

Představení nového vedoucího Plaveckého bazénu, koupaliště a ubytovny Balaton v Poličce. Je mi milou povinností představit vám mého nástupce Jiřího Valíčka, který byl zvolen výběrovou komisí města Polička od 1. 1. 2023 vedoucím Plaveckého bazénu, koupaliště a ubytovny Balaton v Poličce. Jiří Valíček byl od svého dětství členem Plaveckého oddílu…

Úvodní fotografie ke článku

Setkání s podnikateli

Tradiční slavnostní setkání vedení…

Výsledek hlasování volba prezidenta I. kolo - město Polička

Výsledek hlasování ve volbě prezidenta ČR v I. kole ve městě Poličce naleznete v příloze. Celkové výsledky hlasování ve volbě prezidenta republiky konané ve dnech 13. 1. - 14. 1. 2023 naleznete zde

Usnesení přijatá na 21. schůzi Rady města Poličky konané dne 7. listopadu 2022

RM schvaluje způsob řešení komunikací a zpevněných ploch v „I. etapě lok. JIH I. v Poličce“ - viz II. etapa lok. Mánesova dle důvodové zprávy. RM schvaluje uzavření smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní č. 1000019677/2022/4000247393 - plynovod v „I. etapě infrastruktury lok. Jih…

Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Dne 3. 1. 2023 byla na MěÚ Polička doručena žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - viz přílohy.

Úvodní fotografie ke článku

Dokáže umění pohladit po duši? Linoryty Ivo Křena určitě ano!

Potřebujete zrelaxovat, nadechnout se a dodat energii na cestu k vzdálenému jaru? Přijďte si do poličského muzea připomenout, jak voní slunečný den, potěšit se krajinou prozářenou barvami, zasnít se u mlžných…

Usnesení přijatá na 1. schůzi Rady města Poličky konané dne 9. ledna 2023

RM jmenuje pp. Aleše Horníčka, Miroslava Halamku, DiS., Bc. Miroslava Kubíka, Pavla Kodýtka a Jindřicha Červeného členy Komise dopravní a bezpečnostní Rady města Poličky dle důvodové zprávy. RM jmenuje paní Janu Renzovou, Bc. Martinu Černíkovou, Miroslava Halamku, DiS., Mgr. Eriku Jiroušovou a npor. Bc. Jaroslavu Hanykovou členy Komise pro prevenci kriminality Rady města Poličky dle důvodové zprávy. RM jmenuje PhDr.…

Úvodní fotografie ke článku

Tři králové v Poličce vykoledovali rekordní částku!

Po dvou letech nucené pauzy vyšli v sobotu 7. ledna…

Úvodní fotografie ke článku

Jan Vladislav - sté výročí narození

Kulatá výročí se „100“ nemáme…

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Dne 7. 12. 2022 byla doručena na MěÚ Polička žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - viz příloha.

Pobočka ČEZ přemístěna

Pobočka byla přemístěna z adresy náměstí Míru 61/41 568 02 Svitavy na adresu Větrná 662/2 568 02 Svitavy 2

Úvodní fotografie ke článku

Tříkrálová sbírka v Poličce 2023

V sobotu 7. ledna 2023 zaklepou na vaše dveře tříkráloví…

Volná pracovní pozice - Oblastní charita Polička

Zdravotní sestra do Domácí zdravotní péče /viz přiložená inzerce/.

Úvodní fotografie ke článku

KinoPermanentka - novinka v nabídce Tylova domu

Vážené divačky, vážení diváci, v nabídce Tylova domu nově naleznete permanentku do kina, která opravňuje držitele k vyzvednutí standardní vstupenky do kina za zvýhodněnou cenu. Permanentky zakoupíte…

Úvodní fotografie ke článku

PF 2023 město Polička

Hodně štěstí a zdraví v novém roce přeje město Polička

Novoroční pozdravení starosty města

Vážení a milí přátelé, po dlouhých dvou letech celosvětové pandemické krize, kdy jsme již s velikou nadějí vyhlíželi konec potíží, začala rovněž nikým neočekávaná nešťastná situace na Ukrajině. Místo tolik toužebně vyhlíženého a potřebného zklidnění zachvátily značnou část světa, především Evropu, nemalé hospodářské…

Informace o možnostech hlasování ve volbě prezidenta ČR

Hlasování na voličský průkaz Bližší informace zde.   Hlasování do přenosné volební schránky Volič může ze závažných (zejména zdravotních nebo rodinných) důvodů požádat obecní úřad a ve dnech voleb svoji okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky. Okrsková volební komise…

Telefonní spojení do volebních místností

V souladu s § 12 odst. 1 písm. d) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Městský úřad Polička v příloze tohoto článku přehled o telefonním spojení do každé volební místnosti ve svém správním obdvodu. 

Úvodní fotografie ke článku

Program Tylova domu - leden 2023

Vážení diváci a příznivci Tylova domu, v pátek 6. ledna v 19 hodin přivítáme nový rok společně s panem Alešem Cibulkou a ansámblem Blue Star Václava Marka v koncertním programu…

Oznámení o vydání Změny č. 1 ÚP Pustá Kamenice

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE Zastupitelstvo obce Pustá Kamenice, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití ustanovení § 43 odst. 4, § 54 odst. 2…

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta České republiky

Oznámení voličům o době a místě konání volby prezidenta České republiky naleznete zde. Na úřední desce zveřejněno dne 20. 9. 2022.

Vyrozumění o termínu a místu školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů OVK

Vyrozumění o termínu a místu školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů okrskových volebních komisí města Poličky k zásadám hlasování a ke zjišťování výsledků hlasování pro volbu prezidenta České republiky konanou ve dnech 13. a 14. ledna 2023 (případné druhé kolo ve dnech 27. a 28. ledna 2023) (zde). Na úřední desce MěÚ Polička zveřejneno…

Jak se žije v Poličce? Poskočili jsme o 33 pozic!

Město Polička se umístilo v pátém ročníku Indexu kvality života sestaveném díky projektu Obce v datech a společností Deloitte na skvělém 31. místě v kvalitě života!  Oproti loňsku jsme poskočili o 33 pozic ze 64. místa roku 2021. Patříme tak společně s Litomyšlí (25.místo) a Pardubicemi (33. místo) mezi města Pardubického kraje, která se umístila na předních příčkách…

Usnesení přijatá na 23. schůzi Rady města Poličky konané dne 12. prosince 2022

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce „I. etapa infrastruktury lok. Jih I v Poličce - inženýrské sítě pod silnicí II/362“ se společností Skanska a.s., se sídlem Praha 8 - Karlín, dle důvodové zprávy. RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na realizaci akce „Rekonstrukce ul. Eimova a Nádražní v Poličce“ se společností PP-GROUP.cz s.r.o., Proseč, dle…

Oznámení veřejného projednání návrhu Změny č. 2 ÚP Široký Důl

Opr. úřední osoba: Ing. Monika Veselá                                                              V Poličce, dne 16. 12. 2022 OZNÁMENÍ Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí, jako příslušný úřad…

Vířivka opět v provozu

Vířívka na Plaveckém bazéně v Poličce je opět v provozu! Plavecký bazén Polička

Rozpočtové opatření č. 7/2022

Rozpočtové opatření č. 7/2022

Úvodní fotografie ke článku

Tipy na vánoční dárky z Tylova domu

Darujte svým blízkým pod stromeček kulturní zážitky. Nechte se inspirovat a vyberte si z naší nabídky. Vstupenky zakoupíte v Informačním centru Polička nebo online v našem vstupenkovém systému: https://tyluvdum.enigoo.cz/app/tickets/events

Rozpočtové opatření č.6/2022

Rozpočtové opatření č.6/2022

Úvodní fotografie ke článku

Adventní Polička se sněhem

Užijte si procházku naším rozsvíceným…

Úvodní fotografie ke článku

Modernizace silnice Jedlová

Od září tohoto roku probíhala plánovaná…

Úvodní fotografie ke článku

V Poličce už běžkujeme!

Lyžařské běžecké tratě „U Salaše“ http://www.cyklo-ski-policka.cz/stav-stop/aktuality nadmořská výška: 560-620m n/m, délka: 2 a 6km, převýšení 45-120m, úprava stop na klasiku i bruslení…

Rozpočtové provizorium 2023

Rozpočtové provizorium 2023

Vířívka mimo provoz

Do středy 14. prosince 2022 bude vířivka na plaveckém bazéně mimo provoz z technických důvodů.

Usnesení přijatá na 6. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 8. 12. 2022

  ZM volí za členy návrhové komise pana Radima Totuška, MUDr. Jiřího Tomana a Mgr. Martina Klepárníka, Ph.D. ZM pověřuje provedením zápisu Ing. Josefa Baláše, Ph.D., ověřením Bc. Světlanu Češkovou a RNDr. Evu Skalníkovou. ZM schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 7 000 000 Kč společnosti T.E.S. s.r.o., se sídlem Polička a uzavření…

Vybíráme ze zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva města Poličky se konalo ve čtvrtek 8. prosince 2022.  Níže několik vybraných informací o schválených bodech. Jednou ze změn je nová doba začátku zasedání zastupitelstev v našem městě. Ta by měla pomoci občanům, kteří jednání sledují po skončení své pracovní doby, začátky tak budou od 17 hodin.  Nutno také připomenout, že všechna…

OZV města Poličky o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Zastupitelstvo města Poličky se na svém zasedání dne 8. 12. 2022 usnesením č. 9 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),…

Provozní doba plaveckého bazénu - leden 2023

VEŘEJNOST-LEDEN 2023 1. neděle         ZAVŘENO STÁTNÍ SVÁTEK 2. pondělí        8.00-20.00 3. úterý            6.00-7.30, 14.00-20.00 4. středa          14.00-20.00 5. čtvrtek         6.00-7.30, 14.30-20.00 6. pátek          …

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí v Poličce

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí v Poličce pro volbu prezidenta České republiky konanou ve dnech 13. a 14. ledna 2023 (případné druhé kolo konané ve dnech 27. a 28. ledna 2023) (zde). Na úřední desce MěÚ Polička zveřejneno dne 12. 12. 2022. Oznámení se v souladu s ustanovením § 14 odst. 2 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě…

Úvodní fotografie ke článku

Adaptační strategie města Poličky - navrhované části

10. listopadu 2022 proběhla v Divadelním klubu v Poličce Prezentace…

Úvodní fotografie ke článku

Radnice v novém i uvnitř

Téměř po dvou letech odborných prací bylo na…

Oznámení veřejného projednání návrhu ÚP Hartmanice

Opr. úřední osoba: Ing. Monika Veselá                                                                                                                   V Poličce, dne 5. 12. 2022   OZNÁMENÍ Městský…

Úvodní fotografie ke článku

Adventní Polička

Vychutnejte si procházku naším vyzdobeným…

Úvodní fotografie ke článku

Legenda o hvězdě na hradě Svojanově

Srdečně vás zveme na sobotní divadelní vystoupení…

Usnesení přijatá na 22. schůzi Rady města Poličky konané dne 28. listopadu 2022

RM doporučuje ZM schválit rozdělení finančních prostředků určených na odměňování sportovních trenérů, cvičitelů a instruktorů za rok 2022 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzorové smlouvy schválené ZM dne 9. 12. 2021 usnesením č. 11, dle důvodové zprávy. RM doporučuje ZM schválit pravidla rozpočtového provizoria pro období do schválení…

Úvodní fotografie ke článku

Poličsko mluví o vzdělání

Srdečně zveme na další z panelových diskusí cyklu Poličsko mluví o vzdělávání, která se uskuteční ve čtvrtek 1. prosince 2022 od 18:00 v Divadelním klubu v Poličce. Věnovat se tentokrát…

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

https://www.policka.org/soubor/uredni-deska/2298472 vystaveno na úřední desce Města Poličky dne 29. 11. 2022

Úvodní fotografie ke článku

Novoroční koncert 2023

Milé divačky, milí diváci, máte rádi…

Úvodní fotografie ke článku

Program Tylova domu - prosinec 2022

Vážení diváci a příznivci Tylova domu, v…

Úvodní fotografie ke článku

Program Divadelního klubu v Poličce

Klubová prosincová nadílka v příloze

Úvodní fotografie ke článku

Vrkoče v muzeu

Přijďte si vyrobit tradiční lidový vrkoč, čili zápich…

Úvodní fotografie ke článku

Datové schránky nově od 1.1.2023

Vážení spoluobčané, od 1. 1. 2023 na základě změny zákona automaticky získají datovou schránku všichni živnostníci a nepodnikající právnické osoby. Prosíme, pokud patříte…

Oznámení veřejného projednání návrhu Změny č. 1 ÚP Trpín

Opr. úřední osoba: Ing. Monika Veselá                                                       V Poličce, dne 22. 11. 2022   OZNÁMENÍ                   Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí,…

Výsledky hlasování do Osadního výboru v Poličce Stříteži

Ve dnech 19. a 22. 11. 2022 se uskutečnilo hlasování o složení nového Osadního výboru v Poličce Stříteži.   Vydáno bylo 94 obálek. Odevzdáno bylo 94 obálek s hlasovacím lístkem. Platných hlasovacích lístků bylo 93, 1 lístek byl neplatný.   Pořadí prvních sedmi kandidátů s nejvyšším počtem hlasů:            …

Manuál úspory energií

Informační manuál najdete v příloze

Úvodní fotografie ke článku

Ulice Nádražní a Eimova

Stavební ruch stále probíhá na ulici Nádraží…

Omezení provozu matriky

Upozorňujeme občany, že matrika bude v úterý 22.11.2022, ve čtvrtek 24.11.2022 a v pátek 25.11.2022 uzavřena.

Provozní doba plaveckého bazénu - prosinec 2022

VEŘEJNOST-PROSINEC 1. čtvrtek 6.00-7.30, 12.30-20.00 2. pátek 12.00-20.00 3. sobota 14.00-20.00 4. neděle 13.00-19.00 5. pondělí 8.00-10.00, 13.00-16.00, 18.00-20.00 6. úterý 6.00-7.30, 12.00-16.00, 18.00-20.00 7. středa 8.00-10.00, 11.30-16.00, 18.45-20.00 kondiční plavání 8. čtvrtek 6.00-7.30, 12.30-20.00 9. pátek 12.00-20.00 10. sobota 14.00-20.00 11. neděle 13.00-19.00 12. pondělí 8.00-10.00, 13.00-16.00, 18.00-20.00 13. úterý 6.00-7.30,…

Program MaTami - prosinec 2022

Vážení příznivci MaTami, aktuality sledujte na webových stránkách www.matami.cz nebo www.facebook.com/RCMaTami. Dotazy rádi zodpovíme na matami@matami.cz.  Od 23. 12. 2022- 1. 1. 2023 bude centrum uzavřeno. Přejeme poklidný adventní čas. Tým MaTami. Poradny - pro širokou veřejnost, bez objednání Sociální poradna ( Bc. Kateřina Stodolová) 8. 12. 2022 (čtvrtek) od 15.00 do 17.00 h Logopedická…

Úvodní fotografie ke článku

Radniční věž v plné kráse

Složitá soustava lešení, které zakrývalo…

Úvodní fotografie ke článku

Slyšte, slyšte pastuškové! Výstava betlémů

V adventním a vánočním čase můžete v poličském…

Oblastní charita Polička hledá zaměstnance

Oblastní charita zde v Poličce rozšiřuje své služby, poptáváme nové pracovníky do služby Osobní asistence a Charitní pečovatelské služby. Podrobnosti v přílohách 

Úvodní fotografie ke článku

Vánoční strom roku 2022

I přesto, že je město Polička majitelem rozsáhlé plochy…

Oznámení o nabytí účinnosti Změny č. 1 ÚP Jedlová

Opr. úřední osoba: Ing. Monika Veselá                                                                                                                   V Poličce, dne 4. 11. 2022   Městský úřad…

Vyhotovení úplného znění ÚP Jedlová po vydání změny č. 1

V souladu s § 165 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon) pořizovatel zveřejňuje úplné znění Územního plánu Jedlová po změně č. 1.

Bezplatná linka pro hlášení poruch na veřejném osvětlení

Od poloviny roku 2003 spravuje, provozuje a opravuje veřejné osvětlení (VO) na území města a městských částí Lezník, Střítež a Modřec společnost Osvětlení a energetické systémy a.s. (dříve CITELUM a.s.).  Upozorňujeme občany na možnost nahlásit veškeré zjištěné poruchy a požadavky na údržbu a opravy VO telefonicky přímo na dispečink správce VO na bezplatné…

Úvodní fotografie ke článku

Benefiční koncert Oblastní charity Polička - Schola Gregoriana Pragensis

Tradiční benefiční koncert Oblastní charity Polička.…

Úvodní fotografie ke článku

Rozsvícení vánočního stromu na Palackého náměstí

V sobotu 26. listopadu v 17:00  na Palackého…

Úvodní fotografie ke článku

Silnice U Královské aleje v novém

  V týdnu 10. – 14. října 2022 proběhla…

Úvodní fotografie ke článku

Oprava chodníků Wolkerova

Od září tohoto roku probíhá oprava části…

Úvodní fotografie ke článku

Program Tylova domu - listopad 2022

Vážení diváci a příznivci Tylova domu, podzimní…

Rozpočtové opatření č. 5/2022

Rozpočtové opatření č.5/2022

Úvodní fotografie ke článku

Jak vidím své město - Jitka Siváková

Podzimní fotografie města Polička zaslala Jitka Siváková,…

Usnesení přijatá na 20. schůzi Rady města Poličky konané dne 24. října 2022

RM pověřuje členy ZM, Ing. Josefa Baláše, Ph.D. a Ing. et Ing. Štěpána Vlčka, přijímáním projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství a prováděním sňatečných obřadů s účinností od 25. 10. 2022, dle důvodové zprávy. RM schvaluje v souladu s čl. IX, odst. 2 Směrnice Rady města Poličky o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu zadání zakázek…

Usnesení přijatá na ustavujícím zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 20. 10. 2022

ZM schvaluje návrh, aby kandidáti na starostu, místostarostu a členy rady před vlastním hlasováním o volbě do těchto funkcí představili své vize pro nadcházející čtyřleté volební období. ZM volí za členy návrhové komise Ing. et Ing. Štěpána Vlčka, RNDr. Jakuba Skalníka a Mgr. Davida Šafáře. ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání…

Komise pro energetickou koncepci

Již potřetí se v příštím týdnu sejde komise pro energetickou koncepci, jejíž hlavní náplní je řešení současné energetické krize. V komisi pracují odborníci na energie, tedy ti, co znají dobře trh s energiemi a jeho dodavatele, odborníci na alternativní zdroje energií, zejména na využití fotovoltaiky, členy jsou zástupci vedení města, zastupitelů i…

Ustavující zasedání Zastupitelstva města Poličky

Slavnostní ustavující zasedání Zastupitelstva města Poličky proběhlo ve čtvrtek 20. října 2022 v malém sále Tylova domu. Poličští voliči dali hlas těmto 21 zastupitelům: Martinů Jaroslav – ODS, Tomanová Marie JUDr. – ODS, Toman Jiří MUDr. – ODS, Štefka Pavel - ANO 2011 a nezávislí, Plšek Martin MUDr. – ODS, Kozáček Martin Ing. – ODS, Grubhoffer Miloš - ODS, Totušek…

Koaliční dohoda a cíle pro čtyřleté volební období

V pondělí 17. října 2022 se sešli členové nově vzniklé koalice města Poličky a svými podpisy koaliční dohody stvrdili „Cíle pro volební období 2022 – 2026“. V městském zastupitelstvu bude mít toto seskupení 14 zastupitelů z celkového počtu 21 členů – 7 ODS, 5 ANO a 2011 a nezávislí, 2 KDU – ČSL. „Velice rád bych ocenil a poděkoval všem zastupitelům…

Voličský průkaz

U Městského úřadu Polička může o vydání voličského průkazu žádat volič s trvalým pobytem v Poličce. Použitelný vzor žádosti naleznete v příloze níže. Volič zapsaný v zahraničí do zvláštního seznamu voličů může požádat pouze příslušný zastupitelský nebo konzulární úřad.   Podání žádosti Žádost je nutné podat…

Ustavující zastupitelstvo města Poličky a zvolení zastupitelé

Ustavující zastupitelstvo města se sejde dne 20. října 2022 od 16.30 hod. v malém sále Tylova domu v Poličce   Občané v Poličce svými hlasy zvolili tyto zastupitele (zvolení členové zastupitelstva a pořadí dle počtu získaných hlasů): 1. Martinů Jaroslav - 1 707 - ODS 2. Tomanová Marie JUDr. – 1 402 - ODS 3. Toman Jiří MUDr. – 1 401 – ODS 4. Štefka Pavel - 1 152 - ANO 2011…