Město Polička

Čechomor zahraje v Poličce u hradeb

Kapela Čechomor vystoupí v sobotu 22. srpna 2020 od 20:00 hod. v Poličce v areálu parku u hradeb. Vstupné 150,- Kč.   Tradiční srpnový multižánrový festival Polička 555 musel být z důvodů mimořádných opatření a velké nejistoty, co přinese léto, odvolán již na jaře. Město Polička se s pořadatelem festivalu - Tylovým domem přesto snažili najít náhradní řešení a uspořádat…

Zahájení projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Květná

Městský úřad Polička Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí Palackého nám. 160, 572 01 Polička _____________________________________________________________ Oprávněná úřední osoba: Ing. Monika Veselá                                  V Poličce, dne 11. 8. 2020   OZNÁMENÍ Městský…

Úvodní fotografie ke článku

Česká inspirace přinesla Toulovcovy pátky do Poličky!

Každoročně probíhá vzájemná výměna…

Upozornění na úplnou uzavírku silnice

Upozorňujeme tímto na úplnou uzavírku silnice I. třídy č. 34, ul. nábřeží Svobody (úsek od křižovatky se silnicí II/360 ul. Zákrejsova po křižovatku se silnicí II/362 ul. Čsl. armády) v Poličce z důvodu pořádání sportovní akce Mistrovství Evropy ve skate slalomu -v  termínu 16.08.2020 (6 – 20 hod.)

Úvodní fotografie ke článku

Poličské muzeum se proměnilo v Imaginárium

Již deset let cestuje skupina výtvarníků, řemeslníků…

Úvodní fotografie ke článku

pánské jízdní kolo - 7.8.2020

Nalezeno na rohu ulic Šaffova,Tylova v Poličce.

Informace k VP pro volby do ZPK 2020

Informace k VP pro volby do ZPK 2020 - viz příloha

Voličský průkaz pro volby do ZPK 2020

Voličský průkaz pro volby do ZPK  2020- viz příloha

Úvodní fotografie ke článku

Hravý svět ilustrací a pohádek Vlasty Švejdové

 Výstava výtvarnice, která svým laskavým…

Informace o přerušení dodávky vody VHOS

jako provozovatel vodovodu Vám oznamujeme přerušení/omezení dodávky vody z důvodu poruchy/havárie/odstávky na vodovodu v níže uvedené lokalitě. Obec: Polička Část: Polička-Město Ulice: Pálená Číslo: 152 pop. Předpokládaná doba přerušení/omezení dodávky vody:                       …

Usnesení přijatá na 15. schůzi Rady města Poličky konané dne 3. srpna 2020

RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti a dohody o umístění stavby č. „IV-12-2019372/VB/1a, Polička - T.E.S.-kvn-rozvaděč vn“ a následné uzavření vlastní smlouvy o zřízení služebnosti mezi městem Poličkou jako povinným a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, jako oprávněným z věcného břemene, dle důvodové zprávy. RM…

Rozpočtové opatření č.3/2020

Rozpočtové opatření č.3/2020

Úvodní fotografie ke článku

Nový altánek v Liboháji

Při procházce Libohájem si nyní můžete odpočinout…

Aktuální informace VHOS o kvalitě vody

  AKTUÁLNÍ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE KVALITY VODY NA VODOVODU POLIČKA, POMEZÍ, KVĚTNÁ najdete zde:   https://www.vhos.cz/cs/stranky-mimo-strukturu/prohlaseni-k-mimoradne-situaci-tykajici-se-kvality-vody-na-vodovodu-policka-pomezi-kvetna  

Úvodní fotografie ke článku

Mime Fest 2020

Mezinárodní festival pantomimy v Poličce bude! 9.…

Užijte si léto v Českomoravském pomezí a soutěžte o skvělé ceny!

Letní sezóna je v plném proudu a na návštěvníky turistické oblasti Českomoravské pomezí čeká spousta zážitků i zpestření v podobě několika soutěží. Pro všechny, kteří mají rádi výšky a báječné výhledy do krajiny, připravila destinační společnost Českomoravské pomezí novou soutěž „Vzhůru do oblak!“. Jak už název napovídá,…

Úvodní fotografie ke článku

Sv. Jiří na svém místě

V pondělí 27. července 2020 se vrátila na horní…

Deštivý červen 2020 – 210 mm srážek v Poličce

Vážení a milí poličští spoluobčané, dovolte mi malé ohlédnutí za letošním, nezvykle deštivým, měsícem červnem, kdy v našem městě napršelo 210 mm vody (údaj z areálu firmy Agronea a.s. Polička) a celostátní průměr dosáhl 151 mm srážek. Tento aktuální stav je nejvyšší od roku 1960, pouze rok 2013 se tomuto objemu srážek…

Zpráva o uplatňování ÚP Jedlová za období 10/2015 - 4/2020

Zpráva o uplatňování ÚP Jedlová za období 10/2015 - 4/2020 Pořizovatel v souladu s § 165 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen "stavební zákon") zveřejňuje zprávu o uplatňování územního plánu. Zpráva o uplatňování ÚP Jedlová za období…

Nová praktická lékařka ordinuje od srpna

Od 10.8.2020 přijímá nová praktická lékařka MUDr. Alena Dvořáková pacienty do nově zřízené ordinace. Pacienti se mohou registrovat osobně, telefonicky popř. přes e-mail dvorakova@ordinacedvorakova.cz.  Je potřeba uvést jméno a příjmení, bydliště, rodné číslo, pojišťovnu a telefon, na kterém Vás ordinace může kontaktovat. S registrací se s Vámi domluví na termínu…

Úvodní fotografie ke článku

Běh naděje

Letošní ročník se blíží. Sejdeme se 13. září na Palackého náměstí v Poličce. Firma Levity se letos rozhodla kvůli pandemii koronaviru pozastavit finanční sbírku s tímto během…

Úvodní fotografie ke článku

Rodná světnička Bohuslava Martinů i v pondělí

Návštěvníci města Poličky vítají…

Jinak POLIČKA 555

jednodenní multižánrový festival 22. srpna 2020 V průběhu konání festivalu může dojít k mírným časovým posunům začátků jednotlivých akcí. Děkujeme za pochopení. Více informací o festivalu na www.tyluvdum.cz 14:00 Bedrock - jsou gymplácká rock-punk kapela. Nebojí se svými texty upozornit na problémy dnešního světa či běžného života každého z nás. 17:00…

Úvodní fotografie ke článku

Barokní kašny v novém

Nová kopie podstavce pro sochu sv. Jiří byla umístěna…

Střednědobé výhledy rozpočtu PO města Poličky 2021-2023

Střednědobé výhledy rozpočtu PO města Poličky 2021-2023

Usnesení přijatá na 14. schůzi Rady města Poličky konané dne 13. července 2020

RM schvaluje obsah soutěžního zadání a vyhlášení architektonické soutěže o návrh na akci "Městské bydlení Polička". RM bere na vědomí obsah petice občanů ulice Pálená a Šaffova k situaci ohledně provozu Baru Andílek s tím, že starosta města bude iniciovat spolupráci s PČR při zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v daném…

Poznáváme Královská věnná města - zájezd Mělník

Informační centrum Polička, svazek Královská věnná města, CK KO-TOUR Polička MĚLNÍK, KOKOŘÍN, ČERTOVY HLAVY Královská věnná města Termín: sobota 25. 7. 2020                              Cena: 490,-Kč Orientační program:   Nutná rezervace do Kostnice a do chrámu!! Nástupní…

Poličští sportovci budou odměněni

Vyhlášení nejlepších sportovců města Poličky za rok 2019 proběhne v náhradním termínu, a to 4. 9. 2020 od 18 hod. v budově poličské radnice.    Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

Úvodní fotografie ke článku

Čistění Synského rybníku

V pátek 3. července proběhla na Synském rybníku…

Colour Meeting 2020

Právě dnes oznamujeme! Pokud nám nebesa budou nakloněna a hranice otevřeny, tak se k nám po třinácti letech vrátí politicky nekorektní balkánská ska-punk úderka Dubioza Kolektiv! Kdo dále vystoupí? Lenka Dusilová - sólo, Zvíře jménem podzim, Katarzia (SK), Bert & Friends, Letní kapela, Hm…, Terra Profonda (HU), David Pomahač, Čavalenky (SK), Amelie Siba, Zabelov Group (CZ/BY), Palma,…

Úvodní fotografie ke článku

Vydejte se po stopách pověstí Kraje Smetany a Martinů

Chcete vědět, kdo byl Fext a kde žil? Kde najdete Štamberk…

Úvodní fotografie ke článku

Po stopách Bohuslava Martinů

Přijměte pozvání a poznejte život a dílo poličského rodáka v moderní expozici v rámci akce Putování po projektech: Po stopách Bohuslava Martinů Seznamte se s osobními předměty a dokumenty rodiny…

Úvodní fotografie ke článku

Na výlet cyklobusem po celé prázdniny i v září! Tištěné letáčky v IC!

Už patnáctým rokem projíždí turistickou oblastí Českomoravské pomezí pětice cyklobusů, které vás přiblíží k atraktivním místům tohoto regionu. Ať už dáváte přednost pěší…

Čistíme Synský rybník!

Vážení a milí spoluobčané, na základě velmi neutěšené situace znečištění Synského rybníka organizuje město Polička na pátek 3. července velkou akci. Od ranních hodin bude probíhat čištění rybníka. Naší snahou je omezit trsy trávy, které rostou ode dna a zároveň i plovoucí zelený okřehek, který je viditelný na hladině a zachytává…

Úvodní fotografie ke článku

Budova dětského domova – co dál?

Město Polička má s budovou dětského domova velké…

Úvodní fotografie ke článku

Kreativní úterky v muzeu

Na letní měsíce jsme pro vás připravili celou…

Den památky obětí komunistického režimu

  Dne 27. 6. 2020 si připomeneme političku Miladu Horákovou, kterou komunistický režim popravil před 70 lety při politických procesech. Milada Horáková se kvůli své neústupnosti během soudního jednání stala symbolem odporu proti totalitě vládnoucí komunistické strany. Výročí její popravy se od roku 2004 připomíná jako Den památky obětí komunistického režimu.…

Usnesení přijatá na 13. schůzi Rady města Poličky konané dne 22. června 2020

RM schvaluje smlouvu o dílo na úpravu půdních prostor a zateplení v budově č.p. 42 v Poličce - Stříteži s firmou Jan Radiměřský, se sídlem Střítež - Polička, dle důvodové zprávy. RM schvaluje smlouvu o poskytování služby IP CONNECT PŘÍPOJKA a smlouvu o poskytování služby IOL ETHERNET s firmou O2 Czech Republic a. s., se sídlem Praha, dle důvodové zprávy. RM schvaluje zahraniční služební…

Usnesení přijatá na 3. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 18. června 2020

ZM volí za členy návrhové komise Mgr. Milana Matouše, paní Marii Kučerovou a pana Jiřího Hejtmánka. ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání pana Miloše Grubhoffera, ověřením Mgr. Markétu Šafářovou a pana Radima Totuška. a/ ZM souhlasí s celoročním hospodařením a závěrečným účtem města Poličky za rok 2019 společně se zprávou o výsledku přezkoumání…

Rozpočtové opatření č.2/2020

Rozpočtové opatření č.2/2020

Závěrečný účet města Poličky 2019

    Schválený rozpočet (v tis. Kč) Upravený rozpočet (v tis. Kč) Skutečnost (v tis. Kč) % Skutečnost (v tis. Kč) Ř.č. Text 2019 31.12.2019 31.12.2019 k UR 31.12.2018 1 Běžné příjmy 232 832,0 238 875,5 233 623,8 97,8 228 937,3 2     v tom: daňové příjmy 164 020,0 162 653,0 168 313,7 103,5 163 911,4 3      …

Úvodní fotografie ke článku

Historická oprava kostela sv. Jakuba

Vážení a milí spoluobčané, čtenáři,…

Nová praktická lékařka v Poličce

Ke dni 30. dubna 2020 ukončila svoji činnost praktická lékařka MUDr. Ivana Kadidlová. Za součinnosti města Poličky bylo okamžitě vyhlášeno Krajským úřadem Pardubického kraje výběrové řízení na nového lékaře. Výběrové řízení proběhlo 17. června 2020 a novou praktickou lékařkou je MUDr. Alena Dvořáková. MUDr. Alena Dvořáková dosud pracovala jako lékařka…

Letní Tylův dům

Letní program Tylova domu najdete v příloze. Nenechte si ujít filmový festival Tady Vary od 3. do 11. 7. 2020 Příznivce filmů čeká v měsíci červenci v našem městě zajímavá akce. Po oficiálním rozhodnutí o přesunutí 55. ročníku Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech na příští rok kvůli koronavirové situaci připravili organizátoři tohoto…

Nabídka obědů ve školní jídelně Rumunská

Nabízíme možnost odebírání obědů o letních prázdninách pro jednotlivce i skupiny v období od 20.7.-24.7.2020 a 10.8.-14.8.2020, více informací na tel. 461 725 996 v dopoledních hodinách nebo na e-mailu sjrumunska@unet.cz Upozornění pro rodiče na možnost vyzvednout v jídelně zapomenuté batohy, mikiny a čepice.     Školní jídelna Polička, Rumunská…

Koupaliště přechodně uzavřeno

Dne 18.června se pro nepřízeň počasí uzavírá poličské koupaliště. Provoz bude obnoven hned, jak to počasí opět umožní.  Sledujte info na: http://www.tespolicka.cz/sekce/koupaliste/15    

Úvodní fotografie ke článku

Snídejte na Svojanově s Novou!

Všichni milovníci historie a příznivci hradu…

Konec splatnosti místních poplatků

Připomínáme, že do 30. června 2020 je splatný místní poplatek ze psů a místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Vyzýváme poplatníky, kteří nemají uvedené poplatky uhrazeny, aby je ve stanovené lhůtě řádně uhradili. Včas nezaplacené poplatky mohou…

Křižovatka ulic Wolkerova a Mánesova

Křižovatka ulic Wolkerova a Mánesova je již dlouho veřejností diskutována jako problematická a opakovaně řešena nejen komisí dopravní a bezpečnostní, ale i odborem dopravy MěÚ Polička. Na nebezpečí upozorňují někteří řidiči a obyvatelé města, kteří tuto křižovatku využívají.  Frekvence dopravy se v ulici Wolkerova podstatně zvýšila díky nové výstavbě v ulici…

Výběrové řízení na nového praktického lékaře

Přinášíme tímto aktuální informace ohledně výběrového řízení za ukončenou ambulanci MUDr. Kadidlové. Dne 17. června 2020 proběhne na Krajském úřadě Pardubice výběrové řízení na poskytování zdravotní péče v oboru všeobecného praktického lékařství v Poličce (za MUDr. Kadidlovou).    Po proběhlém výběrovém…

Informace o množství vytříděného odpadu (plasty, papír, nápojové kartony, sklo, kovy)

Naše město obdrželo od společnosti EKO-KOM, a.s. vyúčtování o množství vytříděného odpadu (plasty, papír, nápojové kartony, sklo, kovy), ze kterého vyplývá, že jsme jich v roce 2019 vytřídili a předali k využití 948,995 t. Snaha obyvatel našeho města třídit jednotlivé složky odpadu se již několik let vyplácí.                                    vytříděné…

Léto s věnnými městy 2020

Prolistujte Léto s věnnými městy 2020 a inspirujte se - odkaz najdete zde:  https://www.youtube.com/watch?v=8roilrZoMdM

Usnesení přijatá na 12. schůzi Rady města Poličky konané dne 8. června 2020

RM schvaluje smlouvu o dílo na akci „Oprava lesní odvozní cesty Žižkovská, lesnický úsek 2 Borová" s LTM Litomyšl, spol. s r.o., se sídlem Litomyšl, dle důvodové zprávy. RM schvaluje na návrh ředitele TD zrušení festivalu „Polička*555“ v termínu 21. 8. - 23. 8. 2020 v aktuálním rozměru. RM doporučuje sledovat vývoj omezujících opatření…

Volné byty v pečovatelském domku v Borové

Svazek obcí AZASS dokončil v obcích Borová, Pomezí a Sádek výstavbu nových pečovatelských domků. V každém z nich jsou v přízemí objektu umístěny 4 bezbariérové tzv. pečovatelské byty 1+kk o velikosti 41,5 m2 + venkovní terasa (asi 12m2). Aktuálně jsou v pečovatelském domku v Borové (lokalita „Za roubenkou“, č.p. 366 ) volné 2 z těchto…

Úvodní fotografie ke článku

Tylův dům - červen 2020

Pondělí 1. června v 15.00 h … Kino Tylův dům Super mazlíčci Animovaný/Dobrodružný, Velká Británie, Německo/Čína, 93 min, přístupný, vstupné 100   Kč Toulavý pes Roger je…

Královská věnná města nově!

Nový grafický styl, nové webové stránky, soutěž, nový letní magazín, to vše nabízejí Královská věnná města! V pátek 5. června jsme spustili nové webové stránky, inspirujte se nabídkou a zajímavými výlety https://www.vennamesta.cz/.   Zároveň tu najdete naši soutěž o atraktivní ceny z jednotlivých měst na téma…

Informace dle zák. 106/1999 Sb.

Poskytnutí informace dle žádosti.

Úvodní fotografie ke článku

Poličský Colour Meeting bude

Pokud jezdíte v létě na festivaly, nebo aspoň k nám do Poličky, určitě s napětím sledujete, jak se ruší jeden festival za druhým. Být malý má někdy své výhody, proto vám s radostí…

Úvodní fotografie ke článku

29.5.2020 - nález pánského jízdního kola

Dne 29.5.2020 bylo nalezeno pánské jízdní kolo v Poličce, ulice Havlíčkova

Usnesení přijatá na 11. schůzi Rady města Poličky konané dne 25. května 2020

RM schvaluje smlouvy o poskytnutí finančních podpor na hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického kraje s Pardubickým krajem, se sídlem Pardubice, dle důvodové zprávy. RM projednala a doporučuje ZM zařazení správního obvodu obce do území působnosti MAS Poličsko z. s., se sídlem Bystré, na programové období 2021- 2027, dle důvodové zprávy. RM schvaluje vzor příkazní…

Vláda ruší nákupní dobu pro seniory

Od 26. května 2020 se ruší otevírací doba obchodů s prodejní plochou více než 500 m2 pro seniory od 8:00 do 10:00 hodin. Vzhledem k aktuálnímu vývoji epidemiologické situace a stavu i trendu počtu nemocných s onemocněním COVID-19 odpadly důvody pro nařízení této povinnosti.

Úvodní fotografie ke článku

Opravy objektu pohřebních služeb v Poličce

V měsících říjen 2019 – duben 2020 proběhly stavební úpravy budovy na Centrálním hřbitově v Poličce. Město do oprav investovalo 2,5 mil. Kč.  V rámci projektu tak byla realizována výměna…

Informace - autobusové výlukové jízdní řády

Od 1. 6. do 30. 9. 2020 se bude konat uzavírka silnice č. II/359 v Poříčí u Litomyšle. V příloze najdete výlukové jízdní řády autobusových linek 680037, 680824 a 680826.

Poličské kino zahraje dětem k svátku

Pracovníci Tylova domu v Poličce připravili pro malé návštěvníky k Mezinárodnímu dni dětí v pondělí 1. června hned dvě filmové projekce. V 15 hodin se bude promítat film Super mazlíčci, v 19 hodin pak snímek Dolittle. Stále však platí pro návštěvníky upozornění, že kapacita kina v Tylově domě je omezena na 41 míst. Kino se otevírá vždy půl hodiny před začátkem…

Úvodní fotografie ke článku

Urychlené uvolňování vládních opatření

Vláda ve čtvrtek 23. dubna rozhodla o změně termínů v původně avizovaném harmonogramu uvolňování opatření proti šíření covid-19. Aktuální plán najdete v příloze. Upozorňujeme, že může…

Úvodní fotografie ke článku

Svitavští Tuři pomáhají

Členové basketbalového klubu DEKSTONE Tuři Svitavy přivezli pro město Polička 700 kusů respirátorů. Tento sponzorský dar převzal starosta města Jaroslav Martinů s místostarostou Pavlem Štefkou z rukou hráčů Šimona…

Úvodní fotografie ke článku

Aktuální velké stavby v Poličce

Pokračují velké stavební akce v Poličce - první…

Otevření in-line plochy na stadionu

In-line plocha je otevřena od 19.5.2020. Bruslení in-line pro veřejnost: úterý  17.00 -18.00 hod.                                                 pátek  16.30-17.30 hod. Sledujte rozpis na stránkách www.tespolicka.cz a na vývěsní…

Informace z odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Město Polička ve spolupráci s OCH Polička v období vyhlášeného nouzového stavu vládou ČR zajišťovalo pomoc pro seniory a hendikepované občany při obstarávání nákupů, zajištění léků apod.  Za toto období bylo vyřízeno přibližně 60 požadavků, všechny byly uspokojeny.    Aktuálně je zájem o další pomoc se zajištěním…

Velká obnova Heydukovy ulice

Vážení a milí spoluobčané, dovolte mi Vás informovat, že se našemu městu podařilo přesvědčit Pardubický kraj, aby pokračoval v opravě silnice z Kamence vedoucí do Poličky. Oprava tak naváže na obnovu silnice v obci Kamenec směrem na Poličku až k Tylovu domu. Původní záměr kraje byl, opravit pouze silnici v Kamenci po nově vybudované kanalizaci. Takto zamýšlený rozměr opravy jsem považoval z pozice…

Úvodní fotografie ke článku

Na výlet cyklobusem už od 30. května!

Už patnáctým rokem bude projíždět turistickou oblastí Českomoravské pomezí několik cyklobusů, které vás přiblíží k atraktivním místům tohoto regionu. Ať už dáváte přednost pěší…

Změna otevírací doby pošty Polička

Od pondělí 18.5.2020 bude zpět původní otevírací doba tj. ve všední dny 8.00-17:00 hod., v sobotu 8:00-10:00 hod.

Úvodní fotografie ke článku

(Ne) všední krásy Vysočiny - výstava

Městská knihovna Polička Vás zve na výstavu fotografií Jiřího Hudce (Ne) všední krásy Vysočiny. Výstava trvá do 31. května 2020.    

Poskytnutí informací Navitel s.r.o.

Městský úřad Polička, odbor dopravy, (dále jen „správní orgán“) jakožto povinný subjekt ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 109/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací podané dne 06. 05. 2020 prostřednictvím e-podatelny…

Výměna svítidel veřejného osvětlení pokračuje

První etapa výměny svítidel veřejného osvětlení za podpory dotace z programu Efekt proběhla v našem městě vloni. Díky dotaci bylo vyměněno 337 svítidel v hodnotě 4,8 mil. Kč (2 mil. hrazeny z dotace) zejména okolo průjezdných úseků silnic I. a II. třídy a Palackého náměstí.  Záměrem programu je náhrada stávajících svítidel novými, úspornějšími…

Rozpočtové opatření č.1/2020

Rozpočtové opatření č.1/2020

Úvodní fotografie ke článku

Plavecký bazén a koupaliště - aktuální informace

Plavecký bazén bude uzavřen do 1.9.2020. Koupaliště otevíráme za příznivých podmínek dne 12.6.2020 od 12:00 hod. do 19:00 hod. Tato otevírací doba platí celý červen. Více informací…

Úvodní fotografie ke článku

Poličské muzeum otevřeno a zve k návštěvě

Polička zve k návštěvě  muzejních expozic,…

Vláda od 25. května zmírňuje povinnost nošení roušek na veřejnosti

Na základě příznivé epidemiologické situace vláda rozhodla o dalších výjimkách z nošení roušek a stanovila, že se od 25. května zmírní pravidla pro jejich nošení na veřejnosti. Od 12. května se povinnost nosit roušku mimo bydliště nově nevztahuje na účastníky přijímacího řízení a členů zkušebních komisí ve školách,…

Usnesení přijatá na 10. schůzi Rady města Poličky konané dne 11. května 2020

a/ RM schvaluje návrh zadání pro zpracování studie řešení úprav provozního a dispozičního řešení bazénu vč. rámcového návrhu přístavby v rámci dokončení rekonstrukce krytého plaveckého bazénu v Poličce dle důvodové zprávy. b/ RM schvaluje smlouvu o dílo na zpracování studie úprav provozního a dispozičního řešení…

Otevření školek od 25. května 2020

Rada města Poličky v pondělí 11. května schválila obnovení provozu všech poličských mateřských škol, a to od 25. května 2020. 14 dní před otevřením proběhnou přípravy na provoz tak, aby vše odpovídalo předepsaným hygienickým opatřením. Všechny školky byly zásobeny ochrannými prostředky (dezinfekce, rukavice, roušky apod.), které  poskytlo město Polička…

Úvodní fotografie ke článku

Uctění památky padlých

  Tradiční setkaní při příležitosti výročí…

Usnesení přijatá na 2. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 7. května 2020

ZM volí za členy návrhové komise pana Petra Šimona, pana Oldřicha Báču a Ing. Josefa Baláše, PhD.   ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání Mgr. Jana Matouše, ověřením Ing. Jitku Bidlovou, Ph.D. a Mgr. Davida Šafáře. ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2020 dle důvodové zprávy. ZM schvaluje poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv…

Informace o autobusové dopravě v Pardubickém kraji

Od pondělí 11. května 2020 budou jízdní řády autobusové veřejné dopravy Pardubického kraje vraceny zpět k plnému provozu standardního školního roku. Dle vyjádření Pardubického kraje může na některých spojích dojít k dílčímu omezení provozu. Nicméně i na těchto spojích bude provoz spuštěn nejpozději od 25.5.2020. Jedná se zejména…

Vzpomínka na květen 1945

8. května si na Centrálním hřbitově v Poličce každý rok připomínáme osvobození naší vlasti a společně vzpomínáme na oběti 2. světové války. Letos ještě ozvláštněno tím, že oslavujeme 75. výročí této historické události. I v letošním roce uctí zástupci města Poličky v čele se starostou Jaroslavem  Martinů památku obětí…

Úvodní fotografie ke článku

Květnové pozvání na hrad Svojanov

Hrad Svojanov otevírá v květnu, a to takto: od úterý…

Od 25. 3. 2020 do odvolání je přerušený provoz mateřských škol zřízených městem Polička!

Od 25. 3. 2020 do odvolání je přerušený provoz mateřských škol zřízených městem Polička! Rada města Poličky na svém jednání dne 23. 3. 2020 rozhodla s platností od 25. 3. 2020 do odvolání o přerušení provozu mateřských škol zřízených městem Polička, tj. Mateřská škola Rozmarýnek Polička - Riegrova 7 Mateřská škola Polička, Hegerova…

Úvodní fotografie ke článku

Dětská hřiště v novém

V dubnu proběhla oprava a také doplnění některých…

Zahájení projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Jedlová

Městský úřad Polička  Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí Palackého nám. 160, 572 01 Polička ________________________________________________________________ Opr. úřední osoba: Ing. Monika Veselá                                                      V Poličce,…

Usnesení přijatá na 9. schůzi Rady města Poličky konané dne 27. dubna 2020

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 406, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v IV. NP v DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Polička, se stávajícím nájemcem a to na 2 roky, s účinností od 1. 5. 2020, dle důvodové zprávy. RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 501, o velikosti 2+1 s…

Úvodní fotografie ke článku

Poličské muzeum nezahálí

MUZEUM NEZAHÁLÍ. Šijí se roušky,…

Informace - autobusová a železniční doprava

S platností od 1.5.2020 bude obnoven prázdninový provoz veřejné linkové autobusové dopravy, která je objednávána Pardubickým krajem a je zahrnuta do systému IDS IREDO  (vč. víkendové dopravy). Rozsah autobusové dopravy se vrátí na úroveň platnou k 13.3.2020, kdy byl tento režim zaveden. Přehled jízdních řádů platných od 1.5.2020 je uveden v odkazu. S…

Městská knihovna otevírá na prvního máje

Knihovna otevírá v pátek 1.5.2020 V květnu je zrušeno půjčování v sobotu a v neděli.  Vaše výpůjčky byly prodlouženy do 10. června. Do knihovny můžete také zavolat na tel. 461723865 - dospělé, 461723868 - dětské.

Mim Radim Vizváry, Losers a nové divadlo Bravo!

Losers company otevírají nové divadlo BRAVO v místě bývalého Branického divadla v Praze. Ke spolupráci přizvali Radima Vizváryho . Vzniká  tak unikátní scéna  nového cirkusu a pantomimy.  Pokud byste je chtěli podpořit, můžete zde. https://www.hithit.com/cs/project/7337/divadlo-bravo/contributors    

Úvodní fotografie ke článku

Rekonstrukce ulic Pálená, Fortna a Štěpničná

V týdnu od 14. dubna začala očekávaná…

Obnovení provozu vrtu V6 v lokalitě Mánesova v Poličce – informace pro odběratele

Chtěli bychom vás touto cestou informovat o plánovaném obnovení provozu vrtu V6 v Poličce. Tento vodní zdroj byl preventivně odstaven v loňském roce současně s vrtem V7, u kterého došlo ke kontaminaci a zůstává nadále uzavřen. Bezprostředně po dokončení hydrogeologického průzkumu, který potvrdil vyhovující kvalitu a zdravotní nezávadnost vody odebírané z vrtu…

Aktuální otevírací doba pošty

  Otevírací doba: Pondělí:      od 08.00 do 16.00 hodin Úterý:           od 08.00 do 16.00 hodin Středa:        od 08.00 do 16.00 hodin Čtvrtek:       od 08.00 do 16.00 hodin Pátek:           od 08.00 do 16.00 hodin Sobota:      od 08.00 do 10.00 hodin Neděle:      …