Město Polička

Preventivní antigenní testování v Poličce – od úterý 4. května

Vážení spoluobčané, v souvislosti s novými vládními opatřeními vydanými teprve včera (29.4.) se podařilo ve velmi krátké době dojednat zřízení služby antigenního testování pro veřejnost v Poličce. Testování bude probíhat  zdarma, a to v přilehlých prostorech velkého sálu Tylova domu (vstup bočním vchodem z ulice Vrchlického).…

Vývoj očkování v našem kraji a očkovací místo v Poličce

Vážení spoluobčané, v tomto týdnu proběhla klíčová jednání se zástupci Pardubického kraje, která se týkala dvou témat - celkového vývoje očkování v našem kraji a možnosti rozšíření sítě očkovacích míst, včetně Poličky. Co se týče vývoje očkování v celém kraji, v tuto chvíli podle statistik…

Filmaři přijedou do Poličky

Režisér a spoluautor scénáře Jakub Sommer natáčí dokument Můj život s Bohuslavem Martinů, který je volně inspirován stejnojmennou knihou skladatelovy manželky Charlotty. Film vzniká v České televizi  v koprodukci s rakouskou televizí ORF a Nadací Bohuslava Martinů.    Natáčení o životě Bohuslava Martinů proběhne samozřejmě i v jeho rodném městě Poličce.  Již minulý měsíc se konal výběr…

OZV města Poličky č. 2/2021, kterou se stanoví školské obvody základních škol

Zastupitelstvo města Poličky se na svém zasedání dne 29. 4. 2021 usnesením č. 16 usneslo vydat na základě ustanovení § 178 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, na základě ustanovení § 10 písm. d)…

OZV města Poličky č. 3/2021, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol

Zastupitelstvo města Poličky se na svém zasedání dne 29. 4. 2021 usnesením č. 17 usneslo vydat na základě ustanovení § 178 odst. 2 písm. b) a § 179 odst. 3  zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, na základě ustanovení…

Úvodní fotografie ke článku

Poličské muzeum a hradby se otevírají veřejnosti!

Tak už je to tady! 8. 5. 2021 otvíráme! Už se nemůže…

Úvodní fotografie ke článku

Hrad Svojanov otevírá své brány

Pro všechny, kteří se po zimě chystali na výlet,…

Vzpomínka na květen 1945

V sobotu 8. května si připomeneme 76. výročí konce 2. světové války. I v letošním roce starosta města Poličky Jaroslav Martinů společně s místostarostou Pavlem Štefkou položí květiny na několika místech připomínajících válečné události a oběti. V tento den se tradičně koná vzpomínkové setkání k uctění památky obětem 2. světové…

Usnesení přijatá na 2. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 29. dubna 2021

ZM volí za členy návrhové komise Ing. Štěpána Vlčka, Mgr. Jana Matouše a MUDr. Martina Plška. ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání paní Marii Kučerovou, ověřením pana Miloše Grubhoffera a Mgr. Markétu Šafářovou. a/ ZM bere na vědomí rezignaci RNDr. Ladislava Scheiba, bytem Družstevní 980, 572 01 Polička, na funkci předsedy i člena Kontrolního výboru Zastupitelstva…

Rozpočtové opatření č. 1/2021

Rozpočtové opatření č. 1/2021

Úvodní fotografie ke článku

Poděkování paní ředitelce Zdeňce Procházkové

Po téměř 44 letech práce s dětmi ukončila funkci ředitelky Mateřské školy Rozmarýnek paní Zdeňka Procházková. Starosta města Jaroslav Martinů poděkoval společně s pracovnicemi odboru školství…

Úvodní fotografie ke článku

Informace z Tylova domu - nový online vstupenkový systém, dárkové poukazy

Tylův dům přechází na nový online vstupenkový…

Termíny poličských festivalů 2021

POLIČKA *555 FESTIVAL 30. ročník 20. 08. – 22. 08. 2021   MARTINŮ FEST POLIČKA 2021 23. ročník 28. 08. – 13. 09. 2021   POLIČKA JAZZ FESTIVAL 24. ročník 17. 11. – 20. 11. 2021

Usnesení přijatá na 8. schůzi Rady města Poličky konané dne 26. dubna 2021

RM schvaluje užití loga města Poličky pro účely MAS POLIČSKO z.s., se sídlem Bystré, dle důvodové zprávy. RM schvaluje užití loga města Poličky pro webové stránky Rodinného centra Podané srdce z.s., se sídlem Polička, dle důvodové zprávy. RM bere na vědomí koncept architektonicko - krajinářské studie parku Liboháj, zpracovaný Ing. Markétou Sprinzlovou, Ph.D. se sídlem…

Úvodní fotografie ke článku

Městské bydlení Polička - výstava

5. 6. – 30. 6. 2021, výstavní prostory muzea V lednu…

Podrobný program a návrh na usnesení ZM dne 29. dubna 2021

Program zasedání 1. Rozpočtové opatření č. 1/2021 2. Poskytování dotací - 1. kolo 2021 3. Majetkoprávní záležitosti                3.1. Bezúplatný převod pozemku p.č. 6178/14 v k.ú. Polička na město Polička                   3.2. Bezúplatný převod podílu na pozemku…

Úvodní fotografie ke článku

Těžební práce v Liboháji dokončeny

Loni na jaře byly z důvodu kůrovcové kalamity zahájeny…

Představení projektu využití bývalého areálu Ponasu

V pondělí 19. dubna proběhla v malém sále Tylova domu prezentace projektu bývalého objektu firmy KOH-I-NOOR PONAS s.r.o.na ulici Starohradská v Poličce.  Debaty se zúčastnili zástupci vedení města, poličští zastupitelé, zástupci místních občanů a podnikatelů. Záměry a plány představili Ing. Vlastislav Bříza, který je stále majitelem objektu a zástupce…

Koncert The People zrušen

Z důvodu současné epidemiologické situace byl zrušen Novoroční koncert bigbendu The People, který se měl uskutečnit v náhradním termínu v pátek 23. dubna v Tylově domě. Zakoupené vstupenky v Informačním centru Polička je možné vrátit v kulturní kanceláři Tylova domu po předchozí domluvě od pondělí 19. dubna. „Pokud někdo zakoupil vstupenky online, ty budou automaticky stornovány a vstupné…

Úvodní fotografie ke článku

Na Svojanově se staví, vrtá a bude se i zašívat

Hrad Svojanov, jako ostatní památky, je v současné…

Průběžná informace k očkovacímu místu v Poličce (ke dni 19. dubna 2021)

V návaznosti na minulé články přinášíme další informaci k průběhu zřizování očkovacího místa v Poličce. Přípravné práce na místě samotném (Dům Jordán) a náročná administrativa spojená s nutnými povoleními a registrací je defacto u konce. Bohužel klíčová věc, a to dostatečný přísun očkovacích látek…

Rekonstrukce ulic Václavská a Otakarova

Začíná poslední etapa rekonstrukce ulic v historickém centru města, a to ulic Václavská a Otakarova. Akce zahrnuje opravu komunikací a zpevněných ploch, kanalizace, výměnu kabelových rozvodů veřejného osvětlení, výměnu vodovodu. V rámci stavby budou zavedeny optické rozvody (investor PODA a.s.). Architektonické, dispoziční a materiálové řešení bude obdobné…

Úvodní fotografie ke článku

Blahopřání pro RSDr. Jiřího Hejtmánka

Starosta města Jaroslav Martinů společně s místostarostou Pavlem Štefkou poblahopřáli k 80. narozeninám členovi Zastupitelstva města Poličky RSDr. Jiřímu Hejtmánkovi. Ten slaví své životní jubileum…

Kulturní kancelář otevřena v omezeném provozu od 19. dubna

Vážení návštěvníci Tylova domu,   vzhledem k současně platným protiepidemickým opatřením zůstává Tylův dům nadále uzavřen pro veřejnost. Běžný provoz bude obnoven po rozvolnění vládních opatření týkajících se kulturních zařízení. Aktuální informace naleznete na našich webových stránkách a sociálních sítích.   Kulturní…

Úvodní fotografie ke článku

Dokončení infrastruktury lokality Bezručova

Společnost SaM silnice a mosty Litomyšl a.s provádí…

Usnesení přijatá na 7. schůzi Rady města Poličky konané dne 12. dubna 2021

RM schvaluje smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení akce „Městské bydlení Polička“ se společností Apropos Architects s.r.o., se sídlem Chrudim,dle důvodové zprávy. RM schvaluje dohodu o přípoloži sítě elektronických komunikací v rámci akce „Rekonstrukce ul. Otakarova a Václavská v Poličce“…

Jakub Hruša napsal knížku glos o Bohuslavu Martinů

https://www.novinky.cz/kultura/clanek/dirigent-jakub-hrusa-napsal-knizku-glos-o-bohuslavu-martinu-kazdy-muzikant-si-ho-zamiluje-40356373

Zadání Územního plánu Hartmanice

Zastupitelstvo obce Hartmanice schválilo dne 14. 10. 2020 usnesením č. 2 zadání Územního plánu Hartmanice (viz příloha).

Knihovna od pondělí 12. dubna opět otevřena!

Milí čtenáři, s radostí vám oznamujeme, že v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví otevíráme v knihovně od pondělí 12. 4. 2021 dospělé a dětské oddělení. Tím končí služba výdajového okénka a s ním spojené objednávání knih. Veřejný internet a wi-fi nebudou zatím k dispozici.  Půjčovní doba na odděleních…

Sčítání lidu 2021 - informace

BEZPEČNĚ, ONLINE, RAZ DVA. SČÍTÁNÍ 2021. Online sčítání 27. 3. - 11. 5. 2021 Sčítání 2021 začalo rozhodným okamžikem o půlnoci z 26. na 27. 3. online sčítáním. Z důvodů epidemické situace byla možnost sečíst se online prodloužena do 11. 5. Elektronický sčítací formulář naleznete na webu www.scitani.cz  nebo v mobilní aplikaci Sčítání21, která…

Zpráva o uplatňování ÚP Kamenec u Poličky za období 7/2014 - 12/2020

Pořizovatel v souladu s § 165 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen "stavební zákon") zveřejňuje zprávu o uplatňování územního plánu. Zpráva o uplatňování ÚP Kamenec u Poličky za období 7/2014 - 12/2020 (dále jen "zpráva") byla zpracována a projednána…

Úvodní fotografie ke článku

Nový termín divadelního představení

Pracovníkům Tylova domu se podařilo zajistit nový náhradní termín pro divadelní představení Veletoč, které se mělo původně odehrát 13. dubna . Nový termín je 6. října v 19 hodin. Zakoupené…

Úvodní fotografie ke článku

Divadelní abonmá 2021

Program divadelního abonmá Tylova domu pro rok 2021 najdete v přloze

OZV města Poličky č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu

Zastupitelstvo města Poličky se na svém zasedání dne 25. února 2021 usnesením č.  7 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích…

Změny jízdních řádů v Pardubickém kraji

Termín změn vlakových (od 6.4.2021) a autobusových jízdních řádů z důvodu zahájení výluky na hlavním želez. koridoru.  Předmětem úprav autobusových jízdních řádů k 6.4.2021 a k 19.4.2021 je posun vybraných ranních a víkendových spojů pro zajištění částečného přestupu na/z vlaky zejména ve Svitavách a v Poličce. V Moravské…

Zápisy dětí do mateřských škol

Zápisy dětí do poličských mateřských škol pro školní rok 2021/2022 se bude konat 10. – 13. 5. 2021 Přihlášku k předškolnímu vzdělávání podávejte pouze v jedné mateřské škole (MŠ). Přihlášení dítěte neodkládejte, v průběhu školního roku bývá možnost přijetí omezená. Děti jsou přijímány…

Zápisy do 1. ročníků základních škol duben 2021

Zápisy do 1. ročníků základních škol duben 2021  Zápisy do 1. ročníků základních škol pro školní rok 2021/2022 proběhnou v základních školách zřízených městem Polička na základě předaných žádostí o přijetí k povinné školní docházce dle následujícího rozpisu: Masarykova základní škola…

Úvodní fotografie ke článku

Pardubický podnikatelský inkubátor P-PINK

informativní banner o službách P-PINK najdete v příloze

Oprava silnice do Korouhve včetně mostů

Z důvodu opravy silnice II/360 z Poličky do Korouhve a dvou mostů, které jsou její součástí, bude tato komunikace po etapách uzavřena.  Řidiči budou muset využívat vyznačené objízdné trasy. Oprava silnice a dvou mostů v režii Pardubického kraje potrvá od 8. dubna do 20. července 2021. Součástí této rekonstrukce je i most na již opravené části silnice (v ulici Zákrejsova).  Kraj…

Úvodní fotografie ke článku

Neobvyklé Velikonoce tradičně

DOKONCE I BĚHEM LOCKDOWNU Chceme vás povzbudit, nerezignujte…

Úvodní fotografie ke článku

Místo pro samotestování – Divadelní klub Polička! - zrušeno

NEBUĎ SOUČÁSTÍ PROBLÉMU – BUĎ SOUČÁSTÍ ŘEŠENÍ Od pondělí 19.4. dochází ke změně otevírací doby místa pro samotestování a to na dva dny v týdnu PONDĚLÍ…

Úvodní fotografie ke článku

Březnová Polička

Fotografie z březnového rána v Poličce v neděli 28.…

Informace k VP pro volby do PSP ČR 2021

Informace k VP pro  volby do  PSP ČR 2021- viz příloha

Voličský průkaz pro volby do PSP ČR 2021

Voličský průkaz pro volby do PSP ČR 2021 - viz přílohy

Usnesení přijatá na 6. schůzi Rady města Poličky konané dne 22. března 2021

RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na zpracování studie úprav provozního a dispozičního řešení bazénu vč. návrhu přístavby v rámci dokončení rekonstrukce bazénu se společností APOLO CZ s.r.o., se sídlem Polička, dle důvodové zprávy. RM schvaluje uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání na dodávku elektrické energie…

Krátká reakce vedení města – očkování starostů

„Pardubický kraj se v očkování proti koronaviru rozhodl jít vlastní cestou. Oproti jiným krajům začal očkovat starosty tamních měst a obcí. Zájem jich projevilo 233 z nich. Hejtman z Pardubic tvrdí, že nikoho nepředběhl, ale „vykrýval kapacitu“. Jinde ještě na politiky nedošlo.“ Zdroj: idnes.cz ze dne 20.3.2021 Nabídku na očkování dostali také starosta i místostarosta…

Minuta ticha

Uctěme minutou ticha všechny oběti koronavirové pandemie V pondělí 22. března uplyne přesně rok od úmrtí 95letého muže v pražské Nemocnici Na Bulovce. Jednalo se o první prokázané úmrtí spojené s nákazou koronavirem. Od té doby podlehlo této nemoci, či komplikacím s ní spojeným přes 23 tisíc lidí. Město Polička se připojí k iniciativě…

Oznámení o nabytí účinnosti Změny č. 3 ÚP Polička

Městský úřad Polička Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí Palackého nám. 160, 572 01 Polička Opr. úřední osoba: Ing. Monika Veselá                                                                V Poličce, dne 19. 3. 2021   OZNÁMENÍ O…

Vyhotovení úplného znění ÚP Polička po vydání změny č. 3

Vyhotovení úplného znění ÚP Polička po vydání jeho změny č. 3  V souladu s § 165 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon) pořizovatel zveřejňuje úplné znění Územního plánu Polička po změně č. 3.

Informace o přerušení dodávky vody VHOS

jako provozovatel vodovodu Vám oznamujeme přerušení/omezení dodávky vody z důvodu poruchy/havárie/odstávky na vodovodu v níže uvedené lokalitě. Obec: Polička Část: Modřec Ulice: Číslo: 1 pop. Předpokládaná doba přerušení/omezení dodávky vody:                          od: 22.03.2021…

Průběžná informace k očkovacímu místu v Poličce

  TZ 17. 3. 2021   Celkový záměr a zájem vedení našeho města zřídit a mít připraveno pro případ potřeby a dostatku vakcín očkovací místo v Poličce samozřejmě i nadále trvá. Ve spolupráci zaměstnanců města a Poličské nemocnice pokračují přípravné práce na realizaci tohoto projektu v domě Jordán. Jde o nutnou administrativu spojenou jak se samotnou budovou (revize…

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ČEZ

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie  Dovolte, abychom Vás informovali o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie v katastru Vaší obce dne 6., 7. ,9. , 14. , 16. 4., 19., 22.. 29. 4. 2021  v rozsahu uvedeném v příloze této zprávy. Energetický zákon nám ukládá povinnost oznamovat plánovanou odstávku nejméně…

Vykonávání péče o děti vybraných pracovníků - opatření hejtmana Pardubického kraje

Vykonávání péče o děti vybraných pracovníků za nouzového stavu na základě opatření hejtmana Pardubického kraje Na základě Opatření hejtmana Pardubického kraje o vykonávání péče o děti za nouzového stavu ze dne 27. 2. 2021 mohou v případě potřeby rodiče nebo jiní zákonní zástupci – zaměstnanci bezpečnostních sborů, – zaměstnanci obecní…

Zpráva o uplatňování ÚP Pustá Kamenice za období 7/2014 - 12/2020

Pořizovatel v souladu s § 165 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen "stavební zákon") zveřejňuje zprávu o uplatňování územního plánu. Zpráva o uplatňování ÚP Pustá Kamenice za období 7/2014 - 12/2020 (dále jen "zpráva") byla zpracována a projednána…

Úvodní fotografie ke článku

Pozvěte si jaro domů, poličské muzeum radí, jak na to!

Postní období je právě v polovině a to je ten…

Úřad práce nabízí projekt Outplacement

Informace o novém projektu ÚP ČR Outplacement viz příloha

Úvodní fotografie ke článku

Koncert Hany Zagorové se opět přesouvá

Pracovníci Tylova domu oznamují, že z důvodu stále trvajících omezení ohledně koronaviru, je původně plánovaný koncert Hany Zagorové ze čtvrtka 1. dubna 2021 přesunut na 11. října letošního…

Současný stav očkování v Pardubickém kraji k 11. 3. 2021

Aneb: Kdo, kde a čím je očkován K dnešnímu ránu 11. 3. 2021 jsme v Pardubickém kraji naočkovali téměř 38 tisíc dávek všech typů vakcín. Očkujeme prioritní skupiny obyvatel nad 80+ a 70+ let, pracovníky ve zdravotnictví a sociálních službách, pedagogy a pracovníky ve školství, zaměstnance a klienty sociálních služeb. Krajská očkovací…

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ČEZ

Jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s., si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny č. 110060755668 ve Vaší obci / městě: 01.04.2021 podrobnosti v příloze Upřesnění rozsahu plánovaného přerušení dodávky elektřiny včetně adres dotčených odběrných míst naleznete na našich webových stránkách…

Oznámení Českého statistického úřadu o konání sčítání lidu, domů a bytů v r. 2021

Oznámení Českého statistického úřadu  o konání sčítání lidu, domů a bytů v r. 2021 - viz příloha Více informací o sčítání lidu nalezneze zde.

Střednědobý výhled rozpočtu 2022-2024 Příspěvkové organizace

Střednědobý výhled rozpočtu 2022-2024 Příspěvkové organizace

Úvodní fotografie ke článku

Paměti z karantény

Povinnost držet se kvůli Covid-19 co nejvíce doma může klidně…

Úhrada místních poplatků za komunální odpad a ze psů

Sdělujeme, že dopisy s informací o úhradě místních poplatků budou rozesílány v dubnu 2021. Vzhledem k současné situaci upřednostňujte prosím bezhotovostní platby. Pokud chcete úhradu provést již nyní, vyžádejte si platební údaje na telefonním čísle 461 723 834 nebo na e-mailové adrese krumplova@policka.org  

Rekonstrukce domu č.p. 68 v Lezníku

V polovině února proběhla schůzka zástupců obyvatel místní části Lezník s vedením města. Tématem bylo, kromě otázky formování nového Osadního výboru, především upřesnění termínů oprav budovy č. 68 v Lezníku. Zastupitelstvo města Poličky slíbilo občanům začít s opravami zmíněné budovy v roce 2021. V rozpočtu města na tento rok se počítá…

Úvodní fotografie ke článku

Nový dům pro sociální bydlení

Město Polička má další nový dům pro účely…

Finanční úřad pro tento rok ruší výjezdy do menších obcí

Pro tento rok je z důvodu  současné pandemie zrušen výjezd pracovníků finančních úřadů do menších obcí, tedy i do Poličky. „Každoročně pořádáme i výjezdy do obcí, kdy zaměstnanci finančních úřadů přijímali a pomáhali lidem s vyplňováním přiznání i v menších obcích, kde nejsou naše úřady. V letošním…

Antigenní testování v DK

Místo pro samotestování – DIVADELNÍ KLUB POLIČKA Od ÚTERÝ 9.3.2021 09:00 hodin bude v Divadelním klubu v Tylově domě v provozu místo pro provedení samotestování antigenními testy na COVID-19. Toto testování je zcela dobrovolné, anonymní a zdarma. Veškeré informace naleznete na www.divadelniklub.cz v sekci COVID 19 V KLUBU.                                                                                                              …

Pravidla pro pohyb mezi okresy

V odkazu najdete zpracovaný přehled pohybu mezi okresy dle stávajících opatření - převzato z webových stránek Ministerstva vnitra ČR   https://okresy.mvcr.cz/     Často kladené otázky Práce Pokud pojedu do zaměstnání, musím mít u sebe nějaký doklad či potvrzení? NE, pro cesty do zaměstnání v rámci okresu není potřeba žádný doklad. Pokud pojedu…

Úvodní fotografie ke článku

Pamatuj! na Gymnáziu v Poličce

Studenti a učitelé Gymnázia Polička Vás zvou k připomínce jedné z nejtragičtějších událostí našich dějin. V noci z 8. na 9. března 1944 zahynulo v koncentračním táboře Osvětim - Birkenau…

Výlukový jízdní řád linky 6800824

Výlukový jízdní řád je zaveden z důvodu uzavírky v Zrnětíně. Uzavírka je naplánována v termínu od 22. března do 30. května 2021. Ve výlukovém jízdním řádu není zapracován letní provoz, který je zaveden od 7. března 2021 z důvodu přerušení školní docházky. Jízdní řád v příloze.

Rozpočet pro rok 2021 schválen

Celkové výdaje – 339,8 mil. Kč, z toho výdaje na investice 101,5 mil. Kč, mimozpočtová rezerva ve výši 7 mil. Kč.  S takovým rozpočtem bude město Polička hospodařit v tomto roce. Zastupitelé města Poličky schválili na svém jednání ve čtvrtek 25. února zásadní dokument města, a to rozpočet pro rok 2021. Jeho finálnímu schválení tradičně předcházela rozprava…

Schválený rozpočet 2021

Ř.č. Text v tis.Kč 1 Běžné příjmy 228 226,0 2 v tom: daňové příjmy 157 154,0 3            nedaňové příjmy 71 072,0 4 Běžné dotace  28 794,3 5 Kapitálové příjmy 1 157,0 6 Kapitálové dotace  34 227,8 7 Financování - čerpání fondů 180,4 8 Financování…

Opětovné povinné nošení ochranných prostředků dýchacích cest v obci!

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ Ministerstvo zdravotnictví  1. Všem osobám se s účinností ode dne 1. března 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny…

Advokátní kancelář JUDr. Tereza Chadimová

advokátka a zapsaná mediátorka Adresa: Eimova 294, Polička Tel.: 604 255 616 E-mail: tereza@akchadimova.cz web: tereza@akchadimova.cz    

Úvodní fotografie ke článku

Krizová opatření vlády od 1. 3. 2021

Od pondělí 1. března platí řada nových omezení proti šíření koronaviru. Je zakázáno opouštět území okresu s výjimkou cesty do práce či k lékaři. Pobyt…

Oznámení o vydání Změny č. 3 ÚP Polička

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE Zastupitelstvo města Polička, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití ustanovení § 43 odst. 4, § 54 odst. 2 stavebního zákona…

Současný stav očkování v Pardubickém kraji 1. 3. 2021

Aneb: Kdo, kde a čím je očkován K dnešnímu ránu je v Pardubickém kraji naočkovaných 22 323 spoluobčanů. Jsou to spoluobčané nad 80 let, zdravotníci a zaměstnanci z našich nemocnic a další zdravotnický personál a členové takzvané kritické infrastruktury v kraji (hasiči, policisté a další). Od 1. 3. budou v souvislosti s celostátní…

Usnesení přijatá na 1. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 25. února 2021

ZM volí za členy návrhové komise MUDr. Martina Plška, Ing. Josefa Baláše, Ph.D. a pana Jiřího Hejtmánka. ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání Ing. Martina Kozáčka, ověřením MUDr. Miloslava Kaprase a Mgr. Jana Matouše. ZM schvaluje změnu účelu čerpání finančních prostředků v předloženém návrhu rozpočtu města Poličky na rok 2021, v kapitole 16 – Kultura a…

Město Polička areál firmy KOH-I-NOOR Ponas nekoupí

Včerejší jednání Zastupitelstva města Poličky přineslo konečné rozhodnutí o tom, zda město Polička koupí či nekoupí areál firmy KOH-I-NOOR Ponas. Po dlouhé diskusi zastupitelů o možnostech využití této budovy, o finančních nákladech, o rizicích, která plynou z toho, pokud město objekt koupí či nekoupí, nakonec došlo k závěrečnému hlasování. 16 zastupitelů…

Usnesení přijatá na 4. schůzi Rady města Poličky konané dne 22. února 2021

RM schvaluje Zprávy o činnosti za rok 2020 příspěvkových organizací: Tylův dům, se sídlem Polička; Městské muzeum a galerie Polička, se sídlem Polička; Hrad Svojanov, se sídlem Svojanov, dle důvodové zprávy. RM schvaluje v souladu s čl. IX, odst. 2 Směrnice Rady města Poličky o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu zadání zakázky „Městské hradby v Poličce, části…

Žádost o poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb.

Dne 28. 1. 2021 byla doručena na MěÚ Polička žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - viz příloha.    

Úvodní fotografie ke článku

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - povinné respirátory FFP2 a chirurgické roušky

Od čtvrtka budou v obchodech, provozovnách služeb, ambulantních zdravotnických zařízeních nebo veřejné dopravě povinné respirátory FFP2 TZ: 22. 2. 2021  Ministerstvo zdravotnictví v reakci na nepříznivý…

Uzavření úseku matriky

Vážení občané, z  technických důvodů jsme nuceni do pátku 26. února 2021 uzavřít úsek matriky. Agendu CZECH Point (výpisy z katastru nemovitostí, z Rejstříku trestů, z Obchodního rejstříku atd.) zajišťuje obecní živnostenský úřad. Tyto úkony provádí rovněž Česká pošta, Eimova ul., zde lze provést i ověření podpisu nebo ověření…

Úvodní fotografie ke článku

Tylův dům aktuálně

Vážení diváci,   s ohledem na současnou epidemickou situaci jsme byli nuceni odložit všechny únorové a březnové pořady, které se uskuteční v náhradních termínech. Nové náhradní…

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ČEZ

Jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s., si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny č. 110060756450 ve Vaší obci / městě:Polička/Horní Předměstí 09.03.2021, 7:30 - 15:30 Upřesnění rozsahu plánovaného přerušení dodávky elektřiny včetně adres dotčených odběrných míst naleznete na našich webových…

Úvodní fotografie ke článku

Zima v Poličce

Fotografie zimní Poličky zaslala Jitka Siváková.…

Informace k prodeji firmy KOH-I-NOOR Ponas

Vážení spoluobčané, na podzim minulého roku jsme byli informováni o záměru majitele firmy KOH-I-NOOR Ponas Ing. Vlastislava Břízy přesunout cca do března 2021 výrobní kapacity z areálu podniku na ul. Starohradská, ale také z některých dalších poboček firmy KOH-I-NOOR v ČR, do naší průmyslové zóny, konkrétně do objektu po firmě Milacron. Samozřejmě, jde o pozitivní…

Inteligentní formuláře

Našich webových stránkách jsme zprovoznili první sadu našich elektronických formulářů umožňujících jak fyzické tak elektronické (s elektronickým podpisem či datovou schránkou) podání. Přehled všech chytrých formulářů naleznete zde.

Úvodní fotografie ke článku

Opravený most v parku - zima 2021

Fotografie ze zimního parku zaslala paní Eva Křivková.…

Úvodní fotografie ke článku

Městské bydlení Polička

V lednu tohoto roku proběhlo vyhodnocení architektonické…

Úvodní fotografie ke článku

Muzeum na poličské cyklostezce

GUCCI, INTERNET ČI WIKIPEDIE? MUZEUM V ZIMNÍ POLIČCE aneb oživili…

V kraji bylo podáno 12,5 tisíc vakcín. Dostali ji téměř všichni lékaři, kteří projevili zájem

TZ zpráva převzata z webu Pardubického kraje (9.2.2021)   Pardubice - Na tradiční úterní videokonferenci s ministrem zdravotnictví Janem Blatným a předsedou vlády Andrejem Babišem řešili hejtmani kromě aktuálního stavu očkování a dodávek vakcín také plány na návrat posledních ročníků středních škol.   „V tuto chvíli máme…

Úvodní fotografie ke článku

Úspěšné odbahnění Limberského rybníka v k. ú. Pomezí

Vážení spoluobčané, mílí čtenáři, dovolte…

Informace očkování Covid

TZ 15. 2. 2021 Navazujeme tímto na předešlé informace, které se týkaly průběhu očkování a možnosti zřízení očkovacích center v některých městech Pardubického kraje, včetně Poličky. Dnes 15.2.2021 vypršel termín, který si obce a Pardubický kraj stanovily pro případné potvrzení vzniku očkovacích center. Bohužel, vývoj situace již v průběhu února…

Nabídka pracovní pozice Ekonom

Hlavní účetní příspěvkové organizace Organizace:                        Tylův dům Místo výkonu práce:      Vrchlického 53, Polička Typ vztahu:                        Pracovní poměr na dobu neurčitou,…

Obezřetnost při vstupu na Synský rybník!!

Současné mrazivé dny lákají bruslaře na Synský rybník. Přes extrémně nízké teploty posledních dní je však třeba zachovávat obezřetnost. Zejména jde o celý přítok rybníka od mostu na ul. Čsl. Armády až po úroveň restaurace „Přístav“. V celém tomto úseku není led v těchto dnech v žádném případě bezpečný, a…

Omezování odtoku srážkových vod na území ORP Polička - informace pro stavebníky a projektanty

Omezování odtoku srážkových vod na území ORP Polička - informace pro stavebníky a projektanty V souvislosti s měnící se legislativou na úseku výstavby informujeme stavebníky a projektanty o povinnosti při provádění staveb omezit odtok povrchových vod vzniklých dopadem atmosférických srážek na tyto stavby (dále jen "srážková voda"). Tyto povinnosti vycházejí…