Město Polička

Modernizace a oprava silnice Polička – Jedlová

Plánovaná oprava části silnice II/362 vedoucí z Poličky, konkrétně od křižovatky na Jedlovou u gymnázia až po křižovatku Korouhevská v Jedlové, byla zahájena. K předání staveniště došlo v pondělí 22.8.2022.  Termín realizace a uzavírky je od 05. 09. 2022 (pondělí) do 30. 11. 2022 (středa) V době opravy bude pro osobní a nákladní dopravu výše…

Zpráva o uplatňování ÚP Borová za období 6/2016 - 5/2022

Pořizovatel v souladu s § 165 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen "stavební zákon") zveřejňuje zprávu o uplatňování územního plánu. Zpráva o uplatňování ÚP Borová za období 6/2016 - 5/2022 (dále jen "zpráva") byla zpracována a projednána…

Zpráva o uplatňování ÚP Svojanov za období 10/2014 - 6/2022

Pořizovatel v souladu s § 165 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen "stavební zákon") zveřejňuje zprávu o uplatňování územního plánu. Zpráva o uplatňování ÚP Svojanov za období 10/2014 - 6/2022 (dále jen "zpráva") byla zpracována a projednána…

Uzavření příjmové pokladny

Dne 23. 9. 2022 Upozorňujeme občany, že v pátek 23. září 2022 bude z důvodu nemoci uzavřena příjmová pokladna.  Děkujeme za pochopení. 

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ČEZ

Dovolte, abychom Vás informovali o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie v katastru Vaší obce dne 12.,13.10. 2022  v rozsahu uvedeném v příloze této zprávy. Energetický zákon nám ukládá povinnost oznamovat plánovanou odstávku nejméně 15 dní před její realizací, tj. omezením nebo přerušením dodávek elektrické…

Milostivé léto

Od 1. září byla spuštěna druhá fáze tzv. „milostivého léta“. Jedná se o jedinečnou možnost splatit exekuce bez úroků. Fyzickým osobám, které mají dluh vůči státu a jiným veřejnoprávním věřitelům vymáhaný soudním exekutorem, se otevírá možnost splnit svůj dluh zjednodušeným a finančně výrazně méně nákladným způsobem.…

Informace pro občany – úřední deska dočasně přemístěna

Z důvodu rekonstrukce MŠ Polička na Palackého náměstí 181, je provizorně přemístěna úřední deska Městského úřadu Polička na budovu České spořitelny na náměstí. Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města

Usnesení Rady města Poličky konané dne 19. září 2022

a/ RM schvaluje dodavatele akce „Oprava části chodníků na ul. Wolkerova v Poličce“ společnost Ditera, s.r.o., se sídlem Litomyšl, dle důvodové zprávy. b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce „Oprava části chodníků na ul. Wolkerova v Poličce“ se společností Ditera, s.r.o., se sídlem Litomyšl, dle důvodové zprávy. a/ RM schvaluje dodavatele akce „Oprava komunikace…

Občané k rozpočtu mají co říct

Rozpočet města Poličky každoročně pamatuje i na různé náměty, žádosti a požadavky občanů. Požadavky na opravy chodníků a komunikací, na rozšíření parkovišť nebo na realizaci chodníků nových jsou evidovány na Odboru územního plánování, rozvoje a životního prostředí.  V době přípravy návrhu rozpočtu na rok následující jsou projednávány…

Úspory spotřeby elektřiny veřejného osvětlení v Poličce

Město Polička má v provozu cca 1.400 ks svítidel veřejného osvětlení (vč. 42 ks nových LED svítidel podél cyklostezky k Masokombinátu z konce roku 2021). V roce 2019 bylo v rámci I. etapy výměny svítidel VO vyměněno 337 ks stávajících svítidel za nová LED svítidla – spolufinancování dotací z MPO ČR z programu Efekt (cena realizace 4,8 mil. Kč vč. DPH; dotace 2 mil. Kč). V…

Pozvání k volbám

Vážení a milí spoluobčané, dovolte nám pozvat Vás všechny k nadcházejícím komunálním volbám, které se konají v pátek 23. a v sobotu 24. září 2022. Věříme, že i Vy zastáváte názor, že volby do našeho městského zastupitelstva nejsou bezvýznamné a je správné využít možnost a právo i svým hlasem…

Pozice zdravotní sestry do Domácí zdravotní péče pro OCHP

Podrobnosti o pozici zdravotní sestry do Domácí zdravotní péče najdete v příloze

Úvodní fotografie ke článku

Běh naděje 2022

Začnu slovy svého zástupce a kolegy Michala Popelky:…

Provozní doba plaveckého bazénu - říjen 2022

VEŘEJNOST-ŘÍJEN 1. sobota         14.00-20.00 2. neděle         13.00-19.00 3. pondělí        13.30-16.00, 18.00-20.00 4. úterý            6.00-7.30, 14.00-16.00, 18.00-20.00 5. středa          14.00-16.00, 18.45-20.00 kondiční plavání 6. čtvrtek        …

Rozpočtové opatření č.4/2022

Rozpočtové opatření č.4/2022

Oznámení o vydání Změny č. 1 ÚP Jedlová

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE Zastupitelstvo obce Jedlová, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití ustanovení § 43 odst. 4, § 54 odst. 2 stavebního…

Svoz odpadu

Vážení občané, V pondělí 19. 9. 2022 se uskuteční svoz nebezpečného odpadu, použitých elektrozařízení, objemného domovního odpadu a pneumatik v městských částech Lezník, Střítež, Modřec a Bořiny.  Svoz uvedených odpadů je bezplatná služba pro občany s trvalým pobytem na území města Poličky a dále pro majitele chat a chalup na území města. Svoz nebezpečných…

VŘ - vedoucího úseku ekonomicko-technických služeb Poličské nemocnice s. r. o.

Poličská nemocnice, s.r.o. hledá vedoucího úseku ekonomicko-technických služeb s předpokládaným nástupem podle možnosti uchazeče, nejlépe od 1. prosince 2022. Obsah práce: - samostatné a komplexní řízení ekonomických agend nemocnice - řízení technicko-provozních funkcí nemocnice   Požadováno je VŠ vzdělání ekonomického směru.   Více…

Usnesení přijatá na 17. schůzi Rady města Poličky konané dne 13. září 2022

RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku „Základní škola Na Lukách Polička - vzduchotechnika“ a „Rekonstrukce sociálního zařízení - ZŠ Na Lukách“ se zhotovitelem Tojapa s.r.o., se sídlem Brno dle důvodové zprávy. RM jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami, pro posouzení a hodnocení nabídek na…

Usnesení přijatá na 4. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 8. září 2022

ZM volí za členy návrhové komise Ing. arch. Jitku Bidlovou, Ph.D., Mgr. Milana Matouše a JUDr. Marii Tomanovou, Ph.D.   ZM pověřuje provedením zápisu pana Miloše Grubhoffera, ověřením pana Radima Totuška a Ing. Štěpána Vlčka. ZM schvaluje rozbor plnění rozpočtu města Poličky za 1. pololetí 2022 dle důvodové zprávy. ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2022 dle důvodové zprávy. …

Nominace na učitele Pardubického kraje

Nominace na učitele Pardubického kraje

Úvodní fotografie ke článku

Zemřela Marie Žertová

Ve věku nedožitých 105 let zemřela paní Marie Žertová. Paní Žertová prožila poslední roky svého života v Praze, ale předtím patřila po dlouhou dobu k nejstarším občanům města Poličky. Marie…

Informace o přerušení dodávky vody VHOS

Jako provozovatel vodovodu Vám oznamujeme přerušení/omezení dodávky vody z důvodu poruchy/havárie/odstávky na vodovodu v níže uvedené lokalitě. Obec: Polička Část: Dolní Předměstí Ulice: Starohradská Číslo: 359 pop. Od křižovatky Starohradská-Svépomoc, po křižovatku Starohradská-E.Beranové. Vlivem odstávky může dojít k dočasnému zakalení vodovodu. Předpokládaná…

Úvodní fotografie ke článku

Kurz orientálního tance

Vážené dámy a slečny, 4. října 2022 pro vás otevíráme nový zájmový kroužek Kurz orientálního tance, který povede lektorka Nikol Resslerová. Kurz je vhodný pro ženy všech…

Úvodní fotografie ke článku

Zveme vás na Oranžové hřiště v Poličce

V pátek 2. září 2022 byla slavnostně přestřižena…

Úvodní fotografie ke článku

Pozvání do Tylova domu - září 2022

Milí diváci a příznivci Tylova domu, děkujeme…

Úvodní fotografie ke článku

Pracovní léto v ZŠ Na Lukách

Čilý stavební ruch probíhal na Základní…

Nabídka volných pracovních pozic OCHP

Oblastní charita Polička rozšiřuje své služby. Na jaře tohoto roku zahájilo svůj provoz Centrum duševního zdraví ve Svitavách zaměřené na zdravotně sociální služby lidem s vážným duševním onemocněním. Do této služby hledá charita nové pracovníky.  Více informací o Centru duševního zdraví naleznete zde. https://policka.charita.cz/jak-pomahame/centrum-dusevniho-zdravi-svitavy/

Podrobný program a návrh na usnesení 8. 9. 2022

Program zasedání  1. Rozbor plnění rozpočtu města Poličky za 1. pololetí 2022   2. Rozpočtové opatření č. 4/2022 3. Poskytování dotací - 2. kolo 2022 4. Majetkoprávní záležitosti    4.1. Koupě budovy a pozemků v areálu bývalého dětského domova    4.2. Výkup pozemků v k.ú. Polička na základě nabídky p. Jana Křivky     4.3. Prodej…

Usnesení přijatá na 16. schůzi Rady města Poličky konané dne 29. 8. 2022

RM doporučuje ZM schválit realizaci a financování akce „Cyklostezka k Masokombinátu v Poličce - II. etapa“ v roce 2023 dle důvodové zprávy. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou Kmošek & Kmošek s.r.o., se sídlem Litomyšl, na akci „Obnova koryta na Lezníku“, dle důvodové zprávy. RM schvaluje uzavření dohody o zrušení smlouvy o užívání…

Vyrozumění o termínu a místu školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů OVK

Vyrozumění o termínu a místu školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů okrskových volebních komisí města Poličky k zásadám hlasování a ke zjišťování výsledků hlasování pro volby do zastupitelstva města Poličky konané ve dnech 23. a 24. září 2022 (zde). Na úřední desce MěÚ Polička zveřejneno dne 30. 8. 2022.

Oznámení o vyhrazení volebních ploch pro vylepení volebních plakátů

Oznámení o vyhrazení volebních ploch pro vylepení volebních plakátů pro volební kampaň v návaznosti na § 30 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Od 7. září 2022 od 10.00 hodin budou pro účely volební kampaně volebním stranám zaregistrovaným pro volby do zastupitelstva…

Končí letní sezóna na koupališti, otevírá se plavecký bazén

Vážení návštěvníci, oznamujeme vám ukončení sezóny na  koupališti od pondělí  29. srpna 2022. Od úterý 30. srpna 2022 bude otevřen Krytý plavecký bazénu v Poličce od 8h do 20h. Těšíme se na vás. Plavecký bazén Polička 

Úvodní fotografie ke článku

Umělecký salon 75. ročník!

V POLIČCE UŽ VYSTAVOVALO VÍCE NEŽ 700 UMĚLCŮ! Tradiční Umělecký salon má výročí! Letošní výtvarný salon je výroční, v Poličce se bude konat už 75. ročník! Tematicky navazuje…

Úvodní fotografie ke článku

Běh naděje v Poličce již po patnácté

Vrátíme se trochu do historie. Psal se závěr roku 2007, kdy Miloslav Zezula a Michal Popelka hlasovali pro rozhodnutí zachovat Běh Terryho Foxe v podmínkách naši země. Podpořili název Běh naděje. Jsme jedno z mála…

Úvodní fotografie ke článku

Koncert skupiny Kamelot a Roman Horký - zrušeno

Vážení diváci, z důvodu nízkého prodeje se koncert skupiny KAMELOT & Roman Horký v novém náhradním termínu 27. 10. 2022 ruší. Vstupné za vstupenky zakoupené v IC Polička…

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí v Poličce

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí v Poličce pro volby do zastupitelstva města Poličky konané ve dnech 23. a 24. září 2022 (zde). Na úřední desce MěÚ Polička zveřejneno dne 22. 8. 2022.   Doplňující informace k prvnímu zasedání okrskových volebních komisí pro volby do zastupitelstva města Poličky, které se uskuteční…

Opakované veřejné projednání návrhu Změny č. 1 ÚP Pustá Kamenice

Opr. úřední osoba: Ing. Monika Veselá                                                            V Poličce, dne 19. 08. 2022   OZNÁMENÍ Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí, jako úřad územního plánování…

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ČEZ

Dovolte, abychom Vás informovali o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie v katastru Vaší obce dne 9., 13. 9. 2022 o v rozsahu uvedeném v příloze této zprávy.

Úvodní fotografie ke článku

Unikátní poličské pexeso - Polička v čase

Pexeso Polička v čase nabízí pohled na…

Revitalizace zeleně na vybraných plochách města Polička

Projekt Revitalizace zeleně na vybraných plochách města Polička je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí. Informace o projektu naleznete v příloze.

Provozní doba plaveckého bazénu - září 2022

VEŘEJNOST-ZÁŘÍ 1. čtvrtek         8.00-20.00 2. pátek           12.00-20.00 3. sobota         14.00-20.00 4. neděle         13.00-19.00 5. pondělí        12.30-16.00, 18.00-20.00 6. úterý            6.00-11.30, 14.30-16.00,…

Informace o přerušení dodávky vody VHOS

jako provozovatel vodovodu Vám oznamujeme přerušení/omezení dodávky vody z důvodu poruchy/havárie/odstávky na vodovodu v níže uvedené lokalitě. Obec: Polička Část: Horní Předměstí Ulice: Hegerova od Penny marketu po č.p.110 (před bytovkami Masokombinátu) Číslo: u č.p.107 V případě komplikací může být voda uzavřena v širší oblasti. Může dojít k dočasnému zakalení…

Výzva registračního úřadu ke kontrole návrhu hlasovacích lístků

Výzva registračního úřadu ke kontrole návrhu hlasovacích lístků. Na úřední desce MěÚ Polička zveřejneno dne 11. 8. 2022.

Usnesení přijatá na 15. schůzi Rady města Poličky konané dne 8. srpna 2022

RM jmenuje komisi pro zpracování energetické koncepce města Poličky ve složení dle důvodové zprávy. RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace č. OKSCR/22/23460 „Svojanov, hrad, oprava zdi“ s Pardubickým krajem, dle důvodové zprávy. RM schvaluje uzavření smlouvy o vymezení práv a povinností mezi centrálním zadavatelem a pověřujícím zadavatelem na pořízení…

Změna provozu a vjezdu v rámci festivalu 555

Vážení spoluobčané, rezidenti, podnikatelé, obchodníci,  dovolte nám, abychom Vás upozornili na změnu provozu a vjezdu do prostor centra města  Poličky a to z důvodu konání multižánrového festivalu Polička * 555.  Ve dnech 12. 8. 2022 až 14. 8. 2022 bude platit zákaz vjezdu všem vozidlům do prostor  Palackého náměstí v Poličce a to takto:  Situace: Na  místní…

Informace volebním stranám o počtu a sídlech volebních okrsků

Informace volebním stranám o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do zastupitelstva města Poličky konané ve dnech 23. a 24. září 2022.

Úvodní fotografie ke článku

Vstaň a jdi - výstava a koncert v kostele sv. Jakuba

Výstava vypráví příběhy devíti lidí a jejich rodin prchajících před válkou. Tito lidé našli útočiště na Poličsku a Svitavsku. Výmluvné a emočně nabité texty přibližují…

Úvodní fotografie ke článku

Mime Fest 2022

11. ročník Mezinárodního festivalu pantomimy…

Úvodní fotografie ke článku

Kino 24

Vážené divačky, vážení diváci, zveme…

Úvodní fotografie ke článku

Ulice Smetanova a P. Jilemnického v novém

Během července byly dokončeny práce na úpravě komunikací…

Úvodní fotografie ke článku

Festival Polička 555 2022

Zveme Vás na 31. ročník multižánrového…

Úvodní fotografie ke článku

Nová kniha o Baldě

Křest knihy o Baldě se uskuteční tyto termíny:  Stašov- Obecní úřad                      5.8.2022     19 hodin Polička- Divadelní klub     …

Prázdninové zprávy z UBABY

Adaptační skupina UBABY v ulici Alšova už má za sebou dva měsíce fungování. Po zahřívacím červnovém provozu jsme se naplno vrhli do prázdninových měsíců. Hned prvního července jsme uvítali prázdniny v proužkovaném. Při námořnické pohádce, kterou pro nás sehrálo divadelní představení JOJO, jsme se společně plavili na lodi, viděli piráty i vládce…

Úvodní fotografie ke článku

Vstaň a jdi - koncert

11. srpna 2022 v kostele sv. Jakuba podrobnosti najdete v přiloženém plakátu

Poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Nabídka práce v Poličce - řidič dopravní zdravotní služby

Poličská nemocnice, s.r.o. hledá kolegu na pracovní místo řidiče DZS. Náplň práce: Přeprava pacientů sanitním vozem na místo určení (zdravotnické zařízení, zařízení sociální péče, domov pacienta,…), komunikace a manipulace s pacienty s ohledem na jejich zdravotní stav. Pravidelná údržba, úklid a kontrola vozidla a zajišťování drobných…

Parkové úpravy v lokalitě Bezručova – Polička – Park Zahrádky, Zahradní úpravy

Projekt Parkové úpravy v lokalitě Bezručova – Polička – Park Zahrádky, Zahradní úpravy je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí. Informace o projektu naleznete v příloze.  

I ty můžeš dát šanci na život!

Ročně onemocní leukemií desítky dospělých i dětí. Jedinou možností léčby je přijetí darované kostní dřeně. V současné době je v českém registru skoro sto deset tisíc lidí. Avšak k samotnému darování kostní dřeně se dostane pouze jen 1 % lidí z registru. Dárcovství dřeně je považováno za nejvyšší dar člověka člověku, a proto je v České…

Šedý kouř valící se z požáru z Hřenska zasáhl i Pardubický kraj!

V úterý 26. července od čtvrté hodiny ranní přijímají hasiči na operačním a informačním středisku v Pardubicích volání, že ve své obci mají šedý kouř a že asi někde hoří. Nehoří.  Obrovský požár likvidují hasiči v Hřensku. Kouř se valí téměř přes celou republiku. Kouř se šíří v pásu téměř přes celou Českou republiku a…

Nabytí účinnosti Územního plánu Nedvězí

Opr. úřední osoba: Ing. Monika Veselá                                                             V Poličce, dne 26. 07. 2022   OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního…

Úvodní fotografie ke článku

Zkoušky Cambridge English v Poličce

20. července 2022 se na radnici města Poličky, za přítomnosti pana starosty Jaroslava Martinů, uskutečnila výjimečná akce. 5 úspěšných dětí z To mě baví z. ú. (dříve Zelený domeček) si převzalo…

Matrika - omezení provozu

Upozorňujeme občany, že matrika bude v pátek 22. 7. 2022 uzavřena.

Úvodní fotografie ke článku

Vedení města poděkovalo Mgr. Pavlu Brandejsovi

Ředitel DPS Penzion Polička Mgr. Pavel Brandejs končí po dlouhých 25 letech ve své funkci. Za jeho práci mu poděkoval starosta Jaroslav Martinů společně s místostarostou Pavlem Štefkou. Zároveň přivítali ve funkci…

Rozpočtové opatření č. 3/2022

Rozpočtové opatření č. 3/2022

Modernizace tělocvičen Masarykovy ZŠ Polička

Město Polička realizuje od poloviny července do konce září 2022 projekt Modernizace tělocvičen Masarykovy ZŠ v hodnotě 850 tis. Kč.  Stavební úpravy zahrnují výměnu stávajících zářivek v tělocvičnách za nová úsporná LED svítidla. Na okenní prvky tělocvičen bude nalepena exteriérová protisluneční folie pro snížení vnitřní teploty. Na tento projekt…

Úvodní fotografie ke článku

Je to tu, startuje festival Colour Meeting!

  Písničkáři, jazz, post-rock, world music, rap, country i rap z osmi zemí, navíc divadla a dílny! Uvidíme se pod hradbami ve dnech 22. - 23. 7. 2022.  Informace o vstupenkách:  Dvoudenní vstupenky…

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - srpen 2022

Dovolte, abychom Vás informovali o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie v katastru Vaší obce dne 3., 4., 11., 16. 8. 2022 v rozsahu uvedeném v příloze této zprávy. Energetický zákon nám ukládá povinnost oznamovat plánovanou odstávku nejméně 15 dní před její realizací, tj. omezením nebo přerušením dodávek elektrické…

Colour Meeting 2022

19. ročník festivalu Colour Meeting uvede Anetu Langerovou, Ventolina, Vojtěcha a Irenu Havlovi, divadlo i akrobaty Už za týden se na pódiích poličského festivalu Colour Meeting vystřídají hudebníci a divadelníci z osmi zemí od Kanady, Anglii, Řecko až po Slovensko. Ve dnech 22. - 23. července se představí zpěvačka Aneta Langerová s kapelou, hvězda současného ostrovního jazzu Sarathy Korwar, kanadský post-rocker…

Info plavecký bazén

Vážení návštěvníci, oznamujeme vám, že Plavecký bazén v Poličce bude otevřený od 1.9.2022. Přihlášky na plavecké kurzy konané od září do prosince 2022 budou zveřejněné od 1.8. do 15.8. na www.tespolicka.cz , ikona plavecký bazén, sekce plavecká škola. Příjem vyplněné přihlášky s podpisem (lze oskenovat ) je třeba zaslat emailem na adresu: plbazen@tespolicka.cz…

Úvodní fotografie ke článku

Skřítkování v muzeu s výrobou zmrzliny a obřími bublinami!

Městské muzeum a galerie Polička a Centrum Bohuslava Martinů,…

Usnesení přijatá na 14. schůzi Rady města Poličky konané dne 18. 7. 2022

a/ RM schvaluje přidělení zakázky „Vybudování dětského hřiště v Lezníku“ firmě Flora Servis s.r.o., se sídlem Brno, dle důvodové zprávy. b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Vybudování dětského hřiště v Lezníku“ s firmou Flora Servis s. r. o., se sídlem Brno, dle důvodové zprávy. RM schvaluje platový výměr Ing. Bc.…

Fotovoltaika v Poličce

Zásadní otázku, jak ušetřit náklady na energie řeší již několik měsíců i město Polička. Odpovědí na dramatickou situaci růstu cen elektřiny a plynu je urychlit přechod na obnovitelné zdroje a zvýšit tak energetickou soběstačnost města Poličky a jeho budov. Jedním z řešení jsou samozřejmě fotovoltaické panely, které by měly být instalovány na střechy městských budov. Tuto problematiku…

Nové aktuální akce roku 2022

Zastupitelé města schválili na svém jednání dne 16. června 2022 rozpočtové opatření č. 2/2022, které zahrnuje i výdaje na nové akce pro tento rok. Důvodem navýšení výdajů je i současná dobrá ekonomická situace a hospodaření města Poličky, zároveň vysoká inflace, kdy je lépe vydat finanční prostředky, také vyšší příjem města za prodej…

Nová kniha o Baldě

Vychází nová kniha o Baldě od Kateřiny Otcovské a Jiřího Bureše. Křest knihy už tento týden: 14.7. 2022 v 18.hodin v Jedlové v sokolovně. 15.7. 2022 v 18.hodin v Pomezí v sále u Oú. 19.7. 2022 v 19.hodin v Bystrém v divadelním sále

Pozor, volá bankéř! Preventivní informace Policie ČR

Online prostředí je jako dělané pro podvodníky, kteří s obětí nemusí jednat tváří v tvář, a mají tak nekonečné možnosti, za koho se můžu vydávat. Využívají různých prostředků, aby docílili důvěryhodnosti a své postupy stále „modernizují“. Kdo by totiž nevěřil bankovnímu úředníkovi nebo policistovi, když od nich elektronicky obdrží oficiálně…

Úvodní fotografie ke článku

Zápis do České knihy rekordů - Jiří Štěpánek

  Profesionální kondiční trenér…

Jak pršelo v I. pololetí roku 2022

Vážení a milí čtenáři, dovolte mi navázat na článek z dubnové Jitřenky „Jak pršelo v roce 2021“. Rád bych z tohoto článku připomněl základní aspekty  - dlouhé období sucha v letech 2014 – až květen 2020, kdy napadlo pouze 80 – 90 % obvyklého množství srážek a následné období cca 15 měsíců vydatných srážek, které…

KINO 24 v Tylově domě

Vážené divačky, vážení diváci, zveme Vás na 2. ročník filmového festivalu KINO 24, který se letos uskuteční ve dnech 24. - 31. srpna 2022. Vybrali jsme pro Vás celkem 24 filmových snímků, včetně animovaných filmů pro ty nejmenší. Dětské filmy, pohádky a dokumenty uvidíte v 10 hodin, následovat budou projekce filmů různých žánrů v 16 a v 19 hodin. Předprodej…

Uzavření Tylova domu - léto

Tylův dům je od 04. 07. do 23. 08. 2022 uzavřen pro veřejnost.

Oznámení o vydání ÚP Nedvězí

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE   Zastupitelstvo obce Nedvězí, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití ustanovení § 43 odst. 4, § 54 odst. 2 stavebního…

Oznámení o odstávce vodovodní sítě

Polička Od: 30. 6. 2022 18:00 Do:1. 7. 2022 15:00 Obec: Polička Důvod přerušení: Oprava vodovodního řadu Náhradní zásobování: Přistavené cisternové kontejnery Poznámka: Hegerova od bývalé vlečky na Adast (č.p.350) po Penny market Po obnovení dodávky pitné vody bude provedena kontrola a odkalení vodovodní sítě. Detailní informace o dopadu odstávky ul. Hegerova Další…

Colour Meeting festival 2022

Londýnský jazz, řecká psychedelie, česko - slovenská alternativa i divadlo  Festival Colour Meeting zve na 19. ročník! 22. - 23. 7. 2022, Polička, Park u hradeb Hudba z nejrůznějších koutů světa, akrobaté, divadlo pro malé i velké, dílny i nepřenositelná atmosféra festivalového areálu mezi středověkými hradbami a rybníkem. Devatenáctý ročník multižánrového…

Počet volených zastupitelů

Počet zastupitelů volených v obcích, pro které městský úřad Polička plní úkoly tzv. registračního úřadu ve smyslu § 12 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, je uveden v příloze.    Zastupitelstvo města Poličky bude mít ve volebním období 2022-2026 21 zastupitelů.

Letní uzavření bazénu

Krytý plavecký bazén v Poličce je uzavřen na letní prázdniny od středy 29.6.2022. Pro plavání a vodní sporty je otevřeno letní koupaliště - denně  od 10h do 20h. Děkujeme za pochopení.

Úvodní fotografie ke článku

Na Svojanov přijede král!

Nemáte plán na víkend 2.-3. července 2022? Naplánujte…

Usnesení přijatá na 13. schůzi Rady města Poličky konané dne 27. června 2022

RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy č. 52233763-17 o pojištění majetku s Generali Českou pojišťovnou, a.s., se sídlem Praha, s platností od 28. 6. 2022, dle důvodové zprávy. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Pardubického kraje na pořízení další části velkoprostorového stanu pro SO Mikroregion Poličsko dle důvodové zprávy. RM schvaluje…

Návrhy železničních jízdních řádů pro období 2022/2023

Vážení spoluobčané, v příloze zveřejňujem návrhy železničních jízdních řádů pro období 2022/2023, které vydala Správa železnic. Případné připomínky k osobním a spěšným vlakům prosím zasílejte na emailovou adresu: verejnadoprava@pardubickykraj.cz a to do 17. července 2022. Do předmětu zprávy prosím uveďte Připomínky k návrhu…

Úvodní fotografie ke článku

Stavební léto v Poličce 2022

Mnoho stavebních akcí začne během letošních…

Úvodní fotografie ke článku

Rodná světnička Martinů v Poličce otevřená v pondělí!

Zatímco většina českých památek je vždy…

Uzavření úseku osobních dokladů a evidence obyvatel

Upozorňujeme občany, že ve čtvrtek 30.června 2022 bude uzavřen úsek osobních dokladů a evidence obyvatel.  Děkujeme za pochopení. 

Zahájení projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Svojanov

Opr. úřední osoba: Ing. Monika Veselá                                                            V Poličce, dne 27. 06. 2022 OZNÁMENÍ Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí, jako úřad územního plánování…

Usnesení přijatá na 12. schůzi Rady města Poličky konané dne 23. června 2022

RM projednala podnět ze dne 23. 5. 2022 k projednání návrhu dopravního řešení ulice Nádražní a bere na vědomí řešení věci vzešlé ze společného setkání s občany ve formě dohody nad konečným řešením projektu rekonstrukce ulice Nádražní, dle důvodové zprávy. RM schvaluje text výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentaci…