Město Polička

Úvodní fotografie ke článku

Pozor změna opravovaných úseků v červenci a srpnu - silnice I/34

Od 1.7. 2024 opět na 60 dní bude rekonstruován úsek od Tylova domu po křižovatku na Střítež (III. etapa) po polovinách komunikace a provoz bude řízen semafory a úsek od křižovatky na Široký Důl směr Polička (I.…

Konec splatnosti místních poplatků

Připomínáme, že 30. června 2024  končí splatnost místního poplatku ze psů a místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Vyzýváme poplatníky, kteří uvedené poplatky dosud neuhradili, aby tak neprodleně učinili. Včas nezaplacené poplatky mohou být zvýšeny v souladu s § 11c zákona 565/1990 Sb., o místních poplatcích.

Upozornění na omezení provozu chirurgické ambulance

Z PERSONÁLNÍCH DŮVODŮ BUDE DLOUHODOBĚ OMEZEN  PROVOZ POLIČSKÉ CHIRURGICKÉ AMBULANCE. NOVÁ  ORDINAČNÍ DOBA : Po   7.00    -  12.00        13.00  -   14.30 Út    7.00   -   12.00    (pouze sestra ) St     8.00   -   12.00 Čt    7.00   -  12.00         …

Město Polička přispěje na nově narozené občánky

Rada města Poličky schválila 4. března 2024 novinku, která má za cíl podpořit porodnost v našem městě.  Jedná se o Pravidla pro poskytování finančního příspěvku na narozené dítě. Tento alespoň symbolický dárek umožní vyplatit 5 tis. Kč pro každého nově narozeného občánka v Poličce.  Zároveň byla do rozpočtu města pro tento rok vyčleněna částka 400 tis. Kč, která…

Změna návštěvní doby stavebního úřadu

Z nezbytných technických důvodů (zavedení nového stavebního zákona do praxe) dochází k přechodné změně provozní doby pro návštěvy veřejnosti v mimoúřední dny, a to takto: úterý + čtvrtek   8 -11.30 pátek – zavřeno Provozní doba v úřední dny zůstává beze změn! Děkujeme za pochopení.

Úvodní fotografie ke článku

Rekonstrukce průtahu na Široký Důl jede na den přesně

Rekonstrukce silnice I/34, která byla zahájena na začátku…

Úvodní fotografie ke článku

Festival Polička 555

Zveme Vás na 33. ročník multižánrového…

Úvodní fotografie ke článku

Běh naděje 2024

Zdravím všechny Poličáky! Děkuji Vám za krásných 20 let, kdy jste mi umožnili být hlavním pořadatelem Běhu Terryho Foxe a následně Běhu naděje. Vidím to jako včera, když jsem se 28. října roku 2004…

Usnesení přijatá na 13. schůzi Rady města Poličky konané dne 17. 6. 2024

RM schvaluje uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo č. 220106 ze dne 29. 3. 2022 na akci „Stavební úpravy obvodového pláště budovy radnice č. p. 2 na Palackého náměstí v Poličce“  s dodavatelem firmou BÁČA, s.r.o. Polička, dle důvodové zprávy. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo pro zakázku „Výměna podlahové krytiny v sále č. 205 v budově radnice, Palackého…

Úvodní fotografie ke článku

Kastelán Miloš Dempír končí na hradě Svojanově

Po sedmnácti letech opouští hrad Svojanov jeho kastelán Miloš Dempír. Pan kastelán ukončil svoji práci pro město Polička na vlastní žádost. Odchází na zámek Poláky, který…

Usnesení přijatá na 4. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 13. června 2024

ZM volí za členy návrhové komise Mgr. Martina Klepárníka, Ph.D., Mgr. Davida Šafáře a MUDr. Martina Plška. ZM pověřuje ověřením zápisu ze zasedání pana Radima Totuška a pana Miloše Grubhoffera. ZM schvaluje zařazení projednání zápisů z jednání Kontrolního výboru, Finančního výboru a Výboru pro výchovu a vzdělávání…

Rozpočtové opatření č. 2/2024

Rozpočtové opatření č. 2/2024

Úvodní fotografie ke článku

Rekonstrukce Haškova a Erbenova

Město Polička realizuje rekonstrukci výše uvedených ulic v hodnotě 28,8 mil. Kč. Stavbu provádí na základě výsledku výběrového řízení společnost Swietelsky stavební s.r.o.  Práce…

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ČEZ

26. 6. 2024 od 7:30 do 14:30 hodin Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality: Polička (okres Svitavy) část obce Horní Předměstí Jungmannova: č. p. 324-337 UPOZORNĚNÍ   dne 1. 7. 2024 od 8:00 do 14:00 hodin Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality: kat. území Polička (kód 725358): parcelní č. 911/1

Poličský double peak - Memoriál Petra Vlčka

1.Jimramov - Sněžné,  2. Borovnice Lačnov - Lucký vrch 16.6.2024 od 10 hod¨. POŘADATEL: CYKLO-SKI klub Polička  Projedeme se 2x krásnou krajinou Vysočiny v okolí Poličky  Proč: abychom vzpomněli na Petra Vlčka, abychom se zase potkali, viděli, promluvili,  pohnuli se spolu, utkali se, někteří rychle, jiní přiměřeně, ale i pomalu, a hlavně NEREZIGNOVALI....    KDY: neděle16. června 2024   PREZENTACE: od 9 do 9:45 v obci Jimramov…

Úvodní fotografie ke článku

Návštěva maďarských školáků

V červnu se uskutečnila tradiční výměna žáků…

Poskytování dotací - 2. kolo 2024

Poskytování dotací - 2. kolo 2024

Výsledky hlasování ve volbách do Evropského parlamentu 2024 Polička

Kompletní informace k hlasování v ČR naleznete zde: https://www.volby.cz/pls/ep2024/ep?xjazyk=CZ Výsledky za Poličku zde: https://www.volby.cz/pls/ep2024/ep1311?xjazyk=CZ&xobec=578576&xvyber=5303 Za jednotlivé okrsky zde: https://www.volby.cz/pls/ep2024/ep134?xjazyk=CZ&xnumnuts=5303&xobec=578576  

Úvodní fotografie ke článku

DušeToulky

Milí poutníci, při DušeToulkách se podíváte na místa, která (někdy překvapivě) nabízí ostrůvky podpory a povzbuzení, svěžího větru do plachet, dobré kondice celé osobnosti a…

Úvodní fotografie ke článku

Cvičení jednotek požární ochrany

Dne 31.05.2024 se v odpoledních hodinách zúčastnily…

Úvodní fotografie ke článku

Rekonstrukce silnice I/34 u Poličky pokračuje na plné obrátky

TZ 6. 6. 2024 Rekonstrukce silnice I/34 v úseku Polička –…

Úvodní fotografie ke článku

Prostranství před vlakovým nádražím – práce zahájeny

V pátek 7. 6. 2024 byly zahájeny práce na úpravách části prostranství před vlakovým nádražím (viz přiložené situace). Termín dokončení je konec července letošního…

Úvodní fotografie ke článku

6.6.2024 - odchycená kočka Polička

6.6.2024 - byla na sídlišti Hegerova v Poličce odchycena černá kočka

Informace o přerušení dodávky vody

Dobrý den,   jako provozovatel vodovodu Vám oznamujeme přerušení/omezení dodávky vody z důvodu poruchy/havárie/odstávky na vodovodu v níže uvedené lokalitě.   Obec: Polička Část: Horní Předměstí Ulice: celá ulice Jungmannova Číslo: 332 pop.   Předpokládaná doba přerušení/omezení dodávky vody:                       …

Úvodní fotografie ke článku

Poličské koupaliště připraveno na léto

V Poličce je v plánu otevřít městské…

Úvodní fotografie ke článku

5.6.2024 odchyt psa

6.6.2024 - předán majiteli 5.6.2024 - byl odchycen odchytovou…

Podrobný program a návrh na usnesení Zastupitelstva města Poličky 13. 6. 2024

Program zasedání 1. Závěrečný účet města Poličky za rok 2023 2. Rozpočtové opatření č. 2/2024 3. Majetkoprávní záležitosti ZM 13. 6. 2024     3.1. Bezúplatný převod části pozemku p.č. 6088/7 v k.ú. Polička  (ÚZS)     3.2. Souhlas s převodem pozemků mezi EVT Stavby a EVT Development   4. Různé    4.1. Koncepce bydlení města Poličky 2024 - 2028   …

Usnesení přijatá 12. schůzi Rady města Poličky konané dne 3. června 2024

RM  projednala a doporučuje ZM odsouhlasit celoroční hospodaření a Závěrečný účet města Poličky za rok 2023 společně se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města Poličky za rok 2023 bez výhrad dle důvodové zprávy. RM projednala a doporučuje ZM schválit účetní závěrku města Poličky za rok 2023 dle důvodové zprávy. RM projednala a doporučuje ZM schválit rozpočtové…

Úvodní fotografie ke článku

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ČEZ

dne 25. 6. 2024 od 7:30 do 14:30 hodin Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality: Polička (okres Svitavy) část obce Horní Předměstí A. Lidmilové: č. p. 81, 82, 505 Alšova: č. p. 208, 209, 234, 316, 317, 455, 456, 459,…

Úvodní fotografie ke článku

Martinů obrázky kreslící

Nestihli jste tradiční Čas pro neobyčejné zážitky?…

Úvodní fotografie ke článku

Divoháj - Ze života hmyzu

PÁTEK 14. 06. 2024 21:00 DIVOHÁJ - ZE ŽIVOTA HMYZU Hra bratří Čapku Ze života hmyzu v Liboháji v podání poličských ochotníků Hra bratří Čapků Ze života hmyzu v podání poličských…

Úvodní fotografie ke článku

30.5.2024 - pánské jízdní kolo

 Nalezeno 30.5.2024 na ul. P. Jilemnického v Poličce

Telefonní spojení do volebních místností - volby EP 2024

V souladu s § 14 odst. 1 písm. c) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Městský úřad Polička v příloze tohoto článku přehled o telefonním spojení do každé volební místnosti ve svém správním obdvodu.

Úvodní fotografie ke článku

Vylepšujeme prostory městského úřadu

Po loňské rozsáhlé rekonstrukci vnitřních…

Oznámení o době a místě konání voleb do EP 2024

Oznámení voličům o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu 2024 bylo zveřejněno na úřední desce dne 22. května 2024 zde. Pro větší přehlednost a usnadnění vyhledávání Vám v příloze tohoto článku poskytujeme seznam čísel popisných a jejich zařazení do konkrétních volebních okrsků v případě ulic rozdělných do více volebních…

Člověče jdeme na jedno!

Nejen na jedno, ale hlavně na návštěvu Královských věnných měst vás zve další letní magazín KVM! Inspirujte se nabídkou na výlety a dobrodružství, ať už si vyberete k návštěvě jedno z devíti měst nebo všechna. Brány měst - Dvůr Králové nad Labem, Hradec Králové, Chrudim, Jaroměř, Mělník, Nový Bydžov, Polička, Trutnov a Vysoké Mýto…

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - přehled rozhodnutí a opatření staveb. úřadu

Městský úřad Polička obdržel dne 14. 5. 2024 žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Program MaTami -červen 2024

Milí členové a příznivci MaTami, přejeme ke Dni dětí Vašim dětem jen to dobré! MaTami slaví v červnu 15 let působnosti spolku, při této příležitosti máme pro Vás v týdnu  17.-21. 6.  vstup zdarma na dopolední klubíky rodičů s dětmi. Kromě pravidelných dopoledních aktivit pro rodiče s dětmi nabízíme i další podpůrné skupiny, poradny a akce. Přijďte mezi nás.…

Usnesení přijatá na 11. schůzi Rady města Poličky konané dne 20. 5. 2024

RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí individuální dotace z programu „Vzdělávání, výchova a osvěta v oblasti životního prostředí v Pardubickém kraji pro rok 2024“ na projekt „Cesta z města“ s Pardubickým krajem, dle důvodové zprávy. RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí individuální neinvestiční dotace z „Podprogramu 1 - Podpora kulturních…

Úvodní fotografie ke článku

Program Tylova domu - červen 2024

Vážení příznivci a návštěvníci Tylova domu, kulturní program Tylova domu v červnu bude, proti hektickým předchozím měsícům, kdy za sebou máme Divadelní abonmá, koncerty v rámci…

Úvodní fotografie ke článku

Lesní Špalíček

Rozpustilé tanečky, dovádivé hříčky a tvůrčí dílničky na paloučku za Kopýtkem cestou k přehradě 24. 5. 2024 od 16 hod. pro všechny děti, jejich rodiče, prarodiče...

Úvodní fotografie ke článku

Maďarské ohlédnutí

1.května 2024, symbolicky v den 20. výročí podpisu…

Úvodní fotografie ke článku

Čištění městského koupaliště s Jednotkou dobrovolných hasičů města Polička

Ve čtvrtek 16. května 2024 se v dopoledních hodinách…

Úvodní fotografie ke článku

Kastelán Miloš Dempír získal Ocenění Pardubického kraje

Za dlouholeté a záslužné působení ve funkci…

Úvodní fotografie ke článku

Zprávy z participativního rozpočtu

Známe vítěze 2. ročníku participativního…

Informace o přerušení dodávky vody VHOS

Dobrý den, jako provozovatel vodovodu Vám oznamujeme přerušení/omezení dodávky vody z důvodu poruchy/havárie/odstávky na vodovodu v níže uvedené lokalitě. Obec: Polička Část: Horní Předměstí Ulice: Hegerova Číslo: 373 pop. Voda nepoteče: v ul.Hegerova od kruhové křižovatky po křižovatku s ul.9.května                           …

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ČEZ

dne 5. 6. 2024 od 7:30 do 15:30 hodin Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality: kat. území Polička (kód 725358): parcelní č. 3412, 3677/2

Z činnosti sportovní komise města Poličky

Sportovní komise ve spolupráci s městskou knihovnou připravuje výstavu prezentací jednotlivých poličských sportovních organizací v prostorách městské knihovny. Většina těchto organizací již byla oslovena a přislíbila svoji účast na této akci. Pokud by ještě měly i některé sportovní skupiny či jiná uskupení se sportovním zaměřením zájem o svoji prezentaci…

Úvodní fotografie ke článku

Německý štáb natáčel v Poličce

Polička byla v prvním květnovém týdnu svědkem…

Úvodní fotografie ke článku

Martinů fest slavnostně zahájen

Tradičním uctěním památky slavného poličského…

Úvodní fotografie ke článku

Uctění památky padlých

Tradiční setkaní při příležitosti výročí…

Nabídka práce - Charita Polička

Výběrové řízení na pozici _sociální pracovník/pracovnice_ do středisek Osobní asistence a Charitní pečovatelská služba Co Vás čeká: Jednání se zájemcem o službu, zajištění sociálního šetření a Smlouvy o poskytování služby Spolupráce při vytváření osobních plánů a naplňování potřeb klientů Komunikace s klienty,…

Úvodní fotografie ke článku

Martinů fest Polička 2024

Zveme Vás na 27. ročník tradičního festivalu…

Úvodní fotografie ke článku

3.4.2024 - nalezeny pes

Dne 3.4.2024 byl v Poličce odchycen pes, který byl následně…

Usnesení přijatá na 10. schůzi Rady města Poličky konané dne 6. května 2024

RM projednala a bere na vědomí rozbor plnění rozpočtu města Poličky za 1. čtvrtletí 2024 dle důvodové zprávy. RM schvaluje pořízení wifi řešení úřadu od firmy MAJT s.r.o., se sídlem Polička, dle důvodové zprávy. RM schvaluje dodavatele akce „Stavba chodníku podél silnice III/3621 v Modřeci, Polička“, společnost JV Logistika s.r.o., se sídlem Litomyšl, dle důvodové zprávy. RM…

Úvodní fotografie ke článku

Začala oprava silnice I/34

Bezpečnějšího povrchu se dočkají řidiči na vytíženém…

Vzpomínka na květen 1945

Ve středu 8. května si připomeneme 79. výročí konce 2. světové války. I v letošním roce starosta města Poličky Jaroslav Martinů společně s místostarostou Pavlem Štefkou položí květiny na několika místech připomínajících válečné události a oběti. V tento den se tradičně koná vzpomínkové setkání k uctění památky obětem 2. světové…

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - projektová dokumentace

Město Polička obdrželo dne 8. 4. 2024 žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon č. 106/1999 Sb.“). V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. bylo žadateli bylo na jeho dotazy sděleno, že úhrada za zpracování projektové dokumentace na akci "Stavební úpravy zimního stadionu…

Úvodní fotografie ke článku

Výcvik jednotek HZS a Jednotky dobrovolných hasičů Polička

Dne 3. května 2024 se v dopoledních hodinách uskutečnil…

Oznámení o opravě povrchu části cyklostezky do Modřece

V úterý 7.5.2024 od ranních hodin a ve středu 8.5.2024 bude probíhat oprava povrchu části cyklostezky do Modřece (u lok. Mánesova). Žádáme tímto uživatele o opatrnost a za vzniklé komplikace se tímto omlouváme.

Opakované veřejné projednání návrhu ÚP Hartmanice

Opr. úřední osoba: Ing. Monika Veselá                                                                                                                    V Poličce, dne 02. 05. 2024 OZNÁMENÍ Městský…

Úvodní fotografie ke článku

Příběhy dřevěných hraček - výstava

POLIČSKÉ MUZEUM PROVONÍ DŘEVO V TÉ NEJMILEJŠÍ…

Usnesení přijatá na 3. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 25. 4. 2024

ZM schvaluje program zasedání. ZM schvaluje zápis ze zasedání Zastupitelstva města Poličky ze dne 4. 4. 2024 dle předloženého návrhu. ZM volí za členy návrhové komise Ing. Josefa Baláše, Ph.D., pana Jiřího Trávníčka a JUDr. Marii Tomanovou Ph.D. ZM pověřuje ověřením zápisu ze zasedání Mgr. Jana Matouše a pana Oldřicha Báču. ZM schvaluje rozpočtové opatření…

Velká oprava silnice I/34 v Poličce

V rámci stavby bude zahájena celá rekonstrukce silnice dne 2.5. 2024 na 60 dní v úseku od křižovatky na Jimramov až po křižovatku Tylův dům (IV. etapa, kde bude doprava řízena semafory) a od křižovatky na Střítež po konec intravilánu města Polička (II. etapa, provoz jednosměrný od Hlinska směrem do centra města). Objízdná trasa povede z Poličky přes Střítež na Široký Důl a zpět napojení na křižovatku…

Úvodní fotografie ke článku

Program Tylova domu - květen 2024

Program Tylova domu na měsíc květen najdete v příloze

Rozpočtové opatření č. 1/2024

Rozpočtové opatření č. 1/2024

Úvodní fotografie ke článku

Blahopřání hokejovým přeborníkům

„Milí a udatní hokejoví hoši a děvčata,“…

Zápis cizince do seznamu voličů pro volby do EP

V neděli 28. dubna 2024 končí lhůta pro podání žádosti cizinců (občanů EU) o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu nebo o přenesení údajů z dodatku stálého seznamu voličů do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Občan jiného členského státu Evropské unie, který má právo volit a který hodlá projevit svou vůli hlasovat ve volbách do Evropského…

Usnesení přijatá na 9. schůzi Rady města Poličky konané dne 22. dubna 2024

RM schvaluje pořízení 4 ks výpočetní techniky s příslušenstvím pro stavební úřad na základě  Dynamického nákupního systému na prostředky ICT v resortu Ministerstva financí - Výzva 2-2024 od Aricoma Systems a.s., se sídlem Ostrava, dle důvodové zprávy. RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a.s. Praha 2, k havarijnímu…

Úvodní fotografie ke článku

Historické zasedání poličských radních

Přesně na den po 280 letech zasedali poličští radní v prostorách barokní radnice. Ano, úplně první slavnostní zasedání městské rady se tu konalo 22. dubna 1744.  V pondělí…

Úvodní fotografie ke článku

Vyhlášeni nejlepších sportovců města Poličky za rok 2023

Slavnostní večer poličského sportu a ocenění…

Informace o množství vytříděného elektroodpadu v roce 2023

Elektrospotřebiče jsou součástí našeho každodenního života a jen těžko si ho bez nich dokážeme představit. Elektroodpad je tak v současné době jedním z nejrychleji rostoucích druhů odpadu, který obsahuje řadu i zdraví škodlivých materiálů a díky zajištění jeho správné recyklace přispíváme k ochraně životního prostředí. Recyklace navíc umožňuje opětovné…

Úvodní fotografie ke článku

Nové parkoviště na ulici Luční

24 nových parkovacích míst pro osobní…

Úvodní fotografie ke článku

Nabídka práce - Charita Polička

Koordinátor/ka péče v Domácím hospici sv. Michaela v Poličce Odkaz na inzerát je zde: https://policka.charita.cz/kdo-jsme/volna-mista/koordinator-hospic/  

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - přehled rozhodnutí a opatření staveb. úřadu

Městský úřad Polička obdržel dne 2. 4. 2024 žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Nový statut Jitřenky

Jak již byli občané informováni  v měsíčníku Jitřenka (v březnu 2024), připomínáme, že od 1. května 2024 platí nový statut Jitřenky. Jeho plné znění najdete zde https://www.policka.org/jitrenka/ Statut periodického tisku Jitřenka s účinností od 1. 5. 2024 schválila Rada města Poličky dne 5. února 2024 a je tedy platný od květnového čísla měsíčníku. Součástí…

Usnesení přijatá na 8. schůzi Rady města Poličky dne 8. dubna 2024

RM schvaluje uzavření dodatku č. 11 ke smlouvě o poskytování technické podpory k agendě „Spisová služba“ s firmou GEOVAP spol. s r.o., se sídlem Pardubice, dle důvodové zprávy. RM schvaluje uzavření dodatku č. 12 ke smlouvě o poskytování technické podpory k programovému vybavení č. TP/PV01/PO s firmou GEOVAP spol. s r.o., se sídlem Pardubice, dle důvodové zprávy RM schvaluje pořízení…

Městský úřad uzavřen - čtvrtek 11. 4. 2024

Upozorňujeme tímto občany, že z důvodu školení zaměstnanců bude Městský úřad v Poličce uzavřen - ve čtvrtek 11. dubna 2024 od 8.30 do 13 hodin. Otevřena pouze podatelna pro možnost osobního podání.

Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace

pro veřejnou zakázku malého rozsahu vyhlášenou ve smyslu § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, (dále také jen „zákon“) pro veřejnou zakázku na dodávky a v souladu s Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek v platném znění (Dokument je převzat z metodických dokumentů vydávaných…

Jednání ZM a rekonstrukce zimního stadionu

Na čtvrtek 4. dubna 2024 bylo svoláno zasedání Zastupitelstva města Poličky. Na programu jednání byl jediný bod programu - rekonstrukce Zimního stadionu v Poličce.  Starosta města svolal zastupitelstvo na základě žádosti opozičních zastupitelů. Vzhledem k tomu, že program nebyl schválen, bylo zasedání zastupitelstva ukončeno. Rádi bychom Vám tímto sdělili informace o vývoji celé…

Úvodní fotografie ke článku

Josef Klíma - investigativní novinář

Josef Klíma vypráví jaké bylo české podsvětí v „devadesátkách“ a jak se proměnilo, kdy mu šlo o život, je Kajínek vinen a podobné známé kauzy. Velký sál…

Usnesení přijatá na 2. zasedání Zastupitelstva Poličky konaného dne 4. dubna 2024

Návrh programu zasedání ZM nebyl schválen. ZM bylo ukončeno.   návrh programu viz příloha

Semínka dobrodějů

12. 4. 2024, 17:00  Centrum Bohuslava Martinů Ve spolupráci s rodinným centrem Podané srdce a Barborou Chuecos z projektu Autismus jako dar chystáme besedu a promítání filmu Semínka dobrodějů. Po promítání proběhne beseda o životě s autismem, o PAS, o různých polohách, které autismus přináší. Potkáme se i s Janou Poliačikovou z Dobrovolnického centra, která přiblíží…

Úvodní fotografie ke článku

Studentský benefiční koncert

  Srdečně zveme všechny hudební příznivce na benefiční koncert s názvem „Do třetice všeho dobrého…“. Koncert studentů se uskuteční ve čtvrtek 11. dubna 2024 od 17:30 v aule poličského…

Úvodní fotografie ke článku

Ze života hmyzu - premiéra

5. 4. 2024 19:00 hod. - premiéra hry bratří Čapků v podání Divadelního spolku Tyl Polička: https://tyluvdum.enigoo.cz/app/tickets/events/1214

Nabytí účinnosti Změny č. 4 ÚP Polička

Opr. úřední osoba: Ing. Monika Veselá                                                                                                                     V Poličce, dne 27. 03. 2024   OZNÁMENÍ O…

Vyhotovení úplného znění Územního plánu Polička po vydání změny č. 4

V souladu s § 165 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2023 (dále jen „stavební zákon“), aplikovatelného na základě ust. § 334a odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, pořizovatel zveřejňuje úplné znění…

Usnesení přijatá na 7. schůzi Rady města Poličky konané dne 25. března 2024

RM jmenuje ředitelkou příspěvkové organizace Hrad Svojanov, se sídlem Svojanov 1, 569 73 Svojanov, ke dni 1. 7. 2024 Mgr. Pavlu Štusákovou Martínkovou, dle důvodové zprávy. RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 2, velikosti 2+1 s příslušenstvím, v I. NP domu č.p. 598, Jiráskova, 572 01 Polička. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou, a to na tři měsíce od 1. 4. 2024 do 30. 6. 2024. Základní…

Svoz nebezpečného odpadu

Svoz nebezpečného odpadu, použitých elektrozařízení, objemného domovního odpadu a pneumatik v částech města Lezník, Střítež, Modřec a Bořiny Svoz odpadů je bezplatná služba pro občany s trvalým pobytem na území města Poličky a dále pro majitele chat a chalup na území města. Svoz odpadů zajišťuje sběrné vozidlo společnosti LIKO SVITAVY a.s., a proběhne v úterý 26.3.2024 v…

Svoz nebezpečného odpadu (Lezník, Střítež, Modřec, Bořiny)

Vážení občané, v úterý 26.března 2024 proběhne Svoz nebezpečného odpadu, použitých elektrozařízení, objemného domovního odpadu a pneumatik v částech města Lezník, Střítež, Modřec a Bořiny a to v následujících intervalech: Lezník -    Haná 15:15 – 15:25, škola 15:30 – 15:40, dolní Lezník (zast.) 15:45 – 15:55, “U koryt“…

Voličský průkaz - volby EP

S vydaným voličským průkazem může volič hlasovat v kterémkoliv volebním okrsku, avšak pouze na území České republiky (NE v zahraničí u zastupitelského úřadu, tam hlasování do EP neprobíhá)! U Městského úřadu Polička může o vydání voličského průkazu žádat volič s trvalým pobytem (případně přechodným pobytem, jedná-li se o voliče…

Úvodní fotografie ke článku

Městská knihovna zve

Důmyslný svět hub - beseda o kouzelném světě hub 7.…

Úvodní fotografie ke článku

Velikonoční plackování

V pondělí 25. března si děti mohou zpestřit půjčování knih velikonoční tvořivou dílnou. 

Úvodní fotografie ke článku

Program Tylova domu - duben 2024

Tylův dům zve na své programy - vybíráme: 5.…