Město Polička

Úvodní fotografie ke článku

Počítačový turnaj herních legend v Poličce

Máte již plné zuby dnešních přetechnizovaných…

Festival Colour Meeting 2020 ohlašuje první jména

Posedmnácté se k poličským hradbám sjedou hudebníci a divadelníci z mnoha koutů světa. Ve dnech 24. - 25. 7. vystoupí písničkářka Lenka Dusilová, připravující v těchto dnech novou desku, představí se nový projekt Jaromíra 99 s názvem Letní kapela, ve kterém se svými přáteli hraje písně z repertoáru Priessnitz, Umakart, Jaromír 99 & The Bombers, Václava…

Plavecký bazén Polička - březen 2020

Provozní doba plaveckého bazénu   1. neděle         13.00-19.00 2. pondělí        6.00-8.00, 18.00-20.00 (18.00-19.00 volné 3 dráhy) 3. úterý            6.00-8.30, 18.00-20.00 4. středa          6.00-7.30, 13.30-16.00, 16.00-17.00 (1 dráha kondiční pl.), 18.45-20.00…

Usnesení přijatá na 4. schůzi Rady města Poličky konané dne 17. února 2020

RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu sociálního bytu č. 1, o velikosti 2 + kk, nacházejícího se v přízemí domu č.p. 491, ul. 9. května, 572 01  Polička, a to na 1 rok, s účinností od 1. 3. 2020, dle důvodové zprávy. Výše nájemného činí 57,50 za 1m² podlahové plochy bytu. RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu sociálního bytu č. 3, o velikosti…

Úvodní fotografie ke článku

Nejlepší sportovce už známe!

Slavnostní vyhlášení ankety Nejúspěšnější…

Tylův dům - březen 2020

Neděle 1. března v 19.00 h Starci na chmelu Jevištní podoba legendárního a vůbec prvního československého filmového muzikálu v podání „mladých ochotníků“ Divadelního spolku Tyl Polička v režii Michala Moravce. Pro veliký zájem se přidává nedělní repríza muzikálu. Vstupné: 100/50 Kč   Pondělí 2. března v 19.00 h … Kino Tylův dům Sviňa Thriller,…

Ke kvalitě pitné vody v Poličce a okolí

Tímto článkem reagujeme na dotazy a stížnosti na kvalitu pitné vody, které se zejména na sociálních  sítích opakují pravidelně od doby, kdy došlo v létě minulého roku ke kontaminaci zdroje pitné vody v lokalitě Hegerova. Město Polička spolu s dalšími členy Svazku obcí Vodovody Poličsko kvalitu vody průběžně sleduje a uveřejňuje výsledky týdenních odběrů…

Úvodní fotografie ke článku

Mezinárodní den průvodců v Poličce aneb 2x Bohuslav

Akce se koná již tuto sobotu 22. 2. 2020 ve 14.00 hodin. Prohlídka…

Úřední hodiny Finančního úřadu Svitavy na MěÚ v Poličce

Uřední hodiny, ve kterých budou na Městském úřadu v Poličce zaměstnanci finančního úřadu vybírat daňová přiznání k dani z příjmů fyzických osob:   10. března 2020 (úterý)                                                  …

Úvodní fotografie ke článku

Opětovně napuštěný opravený Modřecký rybník

Město Polička zrealizovalo v roce 2019 za pomoci velké dvoumilionové dotace zásadní obnovu Modřeckého rybníka. Hlavním cílem bylo vybudování nového vypouštěcího a bezpečnostního…

Program Ministerstva kultury pro rok 2020

Program Ministerstva kultury „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ pro rok 2020 Ministerstvo kultury vyhlásilo pro rok 2020 dotační program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“. Finanční prostředky v Programu jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních…

Příznivý demografický vývoj Poličky v roce 2019

Vážení a milí spoluobčané, milí čtenáři, dovolte mi navázat na mé informace zveřejněné v Jitřenkách v r. 2016, 2017 a 2018. Opětovně bych Vás rád seznámil s demografickým vývojem v roce 2019 v našem městě. S velikou radostí oznamuji, že v r. 2019 se po mnoha letech počet obyvatel nesnížil, ale naopak o 32 občanů zvýšil a celkový stav počtu…

Pečovatelské domky Svazku obcí AZASS

Rádi bychom vás informovali o tom, že Svazek obcí AZASS dokončuje výstavbu pečovatelských domků v obci Borová, Sádek a Pomezí. V Poličce jsme výstavbu pečovatelského domku již ukončili.  Nyní hledáme nejvhodnější obyvatele těchto domků.   Pečovatelský domek Polička Pečovatelské domky jsou bytovými domy, kde se nachází v přízemí čtyři jednopokojové…

Výroční zpráva za rok 2019 dle z.č. 106/1999 Sb.

Výroční  zpráva  za rok 2019 dle z.č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k  informacím  v platném znění - viz příloha.

Informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dne 15.1.2020 byla doručena na MěÚ Polička žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - viz příloha.

Úvodní fotografie ke článku

Kam s dětmi o jarních prázdninách? Poličské muzeum zve!

NEVÍTE KAM S DĚTMI O JARNÍCH PRÁZDNINÁCH?…

Usnesení přijatá na 3. schůzi Rady města Poličky konané dne 3. února 2020

RM souhlasí s vyvěšením tibetské vlajky na budově Městského úřadu Polička dne 10. března 2020 dle důvodové zprávy. RM bere na vědomí zápisy z komisí Rady města Poličky - stavební a ŽP, bytové, pro občanské záležitosti, zdravotně sociální, dítě a volný čas, které se konaly v období listopad - prosinec 2019 a leden 2020. RM schvaluje dodatek č. 6 ke směrnici Rady města Poličky…

Avízo o změně jízdních řádů ve veřejné linkové dopravě od 1.3.2020

Avizujeme tímto veřejnosti a v příloze zveřejňujeme změněné jízdní řády veřejné linkové dopravy, které byly MÚ Polička zaslány příslušným dopravním úřadem (KÚ Pardubického kraje) na vědomí. Změněné jízdní řády jsou s platností od 1.3.2020.  

Úhrada poplatků za komunální odpad a ze psů

Místní poplatky za komunální odpad a ze psů lze uhradit v příjmové pokladně MěÚ Polička a to hotově nebo platební kartou. Složenky budou v letošním roce rozesílány až koncem měsíce března. Držitele psů žádáme, aby se dostavili osobně do příjmové pokladny, kde s nimi bude provedena aktualizace údajů, především výše poplatku, nárok na osvobození…

Úvodní fotografie ke článku

Hrad Svojanov otevírá brány už v únoru a bude slavit!

Nová sezóna na hradě Svojanov začíná o…

Fotbalová školička v lednu 2020

rok narození 2013 a ml. Svitavy 5.1. 2020 První turnaj nás zavedl hned 5. ledna do Svitav, kde jsme postupně potkali týmy Březové nad Svitavou, Svitav a České Třebové. Na turnaji jsme obsadili první místo. Zápasy: Polička   -   Březová nad Svitavou       17 : 1               Polička   -   Svitavy                               …

Závěrečná zpráva v souvislosti s kvalitou pitné vody – 24.1.2020

Ve středu 15.1.2020 proběhlo na Městském úřadu Polička, za účasti provozovatele vodovodní sítě společnosti VHOS, a. s., Moravská Třebová, ředitele Svazku obcí Vodovody Poličsko,  Krajské hygienické stanice Pardubického kraje, dotčených obcí a společnosti Vodní zdroje Chrudim, spol. s r. o. (zpracovatele závěrečné zprávy), jednání ohledně vyhodnocení výsledků hydrogeologických…

Hlášení závad

Nově jsme pro Vás zprovoznili možnost hlášení závad z mobilních telefonů. Stačí z úvodní stránky v sekci mobilní kliknout na ikonku, nebo přes přímý odkaz vybrat typ hlášení, vyfotit mobilním telefonem, popsat závadu a odeslat (je nutné povolit zjištění GPS pozice). Systém je prozatím v testovacím provozu..

Lyžařské běžecké tratě „U Salaše“

Aktuálně - trať U Salaše - je v provozu! Podrobnosti zde: http://www.cyklo-ski-policka.cz/stav-stop/aktuality        

Plavecký bazén Polička - únor 2020

Provozní doba plaveckého bazénu VEŘEJNOST-ÚNOR 1. sobota         14.00-20.00 2. neděle         13.00-19.00 3. pondělí        6.00-8.00, 13.30-16.00, 18.00-20.00 4. úterý            6.00-8.00, 14.30-16.00, 18.00-20.00 (18.00-19.00 volné 3 dráhy) 5. středa         …

Úvodní fotografie ke článku

Zasněžená Polička - sobota 18. ledna 2020

Fotografie zaslal Ondřej Okuliar

Úvodní fotografie ke článku

Tradiční setkání s podnikateli

Každoroční setkání vedení města s podnikateli…

Kompletní protokoly ke kvalitě pitné vody (průběžně aktualizováno)

viz přílohy (data u názvu příloh jsou data vyhotovení protokolu)

Úvodní fotografie ke článku

První občánek města Poličky 2020

Izabela Sochová je prvním občánkem našeho města v roce 2020.  Je zároveň prvním miminkem tohoto roku narozeným ve svitavském okrese a třetím miminkem Pardubického kraje. Izabelka se narodila…

Úvodní fotografie ke článku

Blahopřání stoletým jubilantkám

Starosta města Jaroslav Martinů poblahopřál k životnímu jubileu nejstarší občance města Poličky paní Marii Křížové. Paní Křížová oslavila 15. ledna 2020 101 let!  Její vitalita si zaslouží…

Tylův dům - únor 2020

Pondělí 3. února v 19.00 h … Kino Tylův dům Příliš osobní známost Komedie, ČR/SK, 107 min, přístupný od 15 let, vstupné 130 Kč Natálie je svobodná třicátnice. Je šťastná, má dobrou kariéru a dlouholetou nejlepší kamarádku Simonu, které se právě obrátil život vzhůru nohama. Simona je čerstvě po rozvodu a snaží se vyrovnat s tím, že…

Sazebník za informace poskytované městem Polička pro rok 2020

Sazebník úhrad za informace poskytované městem Polička dle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů pro rok 2020 Město Polička stanoví v souladu s § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů ve spojení s § 17 tohoto zákona a s nařízením vlády…

Usnesení přijatá na 2. schůzi Rady města Poličky konané dne 13. ledna 2020

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 218, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, ve II. NP v DPS „Penzion“ Polička, se stávající nájemkyní, a to na 2 roky, s účinností od 1. 2. 2020. Výše měsíčního nájemného činí 1. 228 Kč. RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení…

Tříkrálová sbírka v Poličce překročila rekordního čtvrt miliónu korun

Letošní Tříkrálová sbírka v Poličce přinesla rekordní částku, která překročila čtvrt miliónu korun. Koledníci vybrali celkem 280 137 korun! Tříkrálová sbírka v Poličce má každoročně narůstající charakter - v roce 2019 vybrali koledníci 247 607,- Kč, v roce 2018 to bylo 234 680,- Kč.   Letošní sbírka proběhla v sobotu…

Parkoviště sídliště Hegerova

V první polovině letošního roku dojde k plánovanému rozšíření kapacity parkovacích míst na sídlišti Hegerova. Parkoviště bude provedeno jako kombinace asfaltového betonu a betonové dlažby, parkovací místa budou rozčleněna zelenými ostrůvky. Vznikne zde 48 nových parkovacích míst. Náklady jsou ve výši 3,63 mil. Kč. „Naše město v posledních…

Úvodní fotografie ke článku

Počítačové retro v poličském muzeu!

Milovníci PC her pozor! V Poličce si můžete zaskákat…

Veliké poděkování

Vážení spoluobčané, milí čtenáři, považuji ze své pozice za správné informovat Vás o velmi nemilé události, ale zároveň ocenit a velice poděkovat za následnou mimořádnou a nevšední pomoc leznických hasičů. Ve čtvrtek 9. ledna v pozdních večerních hodinách došlo k rozsáhlému požáru rodinného domku včetně hospodářské přístavby…

Nové kontakty – osvětlení města Poličky

Kontakt na správce a provozovatele veřejného osvětlení v Poličce: Jakub Ondřej Vedoucí střediska 5100; Přelouč Osvětlení a energetické systémy, a.s. GSM: +420 602 538 581 E-mail: ondrejj@o-es.cz http:www.o-es.cz Hlášení poruch VO nonstop na bezplatnou linku: 800 101 109

Výtah pro klienty městského úřadu

Začátkem ledna 2020 byl v budově městského úřadu na náměstí instalován a zprovozněn nový výtah. Městský úřad tak konečně splňuje základní standardy bezbariérového přístupu pro občany a návštěvníky. Součástí návrhu rozpočtu na rok 2020 jsou další prostředky na celkové zkulturnění a zlepšení podmínek v prostorách…

Tříkrálová sbírka

Vážení občané, v sobotu budou Poličkou opět procházet tři králové, aby obyvatelům města popřáli šťastný nový rok, požehnali jejich příbytky a koledovali na dobročinný účel. Dvacátá Tříkrálová sbírka začíná 11. ledna v 9 hodin na Palackého náměstí živým betlémem s padesáti postavami. Završí ho slavnostní…

Úvodní fotografie ke článku

Tříkrálová sbírka v Poličce

V sobotu budou Poličkou opět procházet tři králové, aby obyvatelům města popřáli šťastný nový rok, požehnali jejich příbytky a koledovali na dobročinný účel. Dvacátá Tříkrálová…

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dne 30.12.2019 byly dvěma žadateli při jednání podány ústně do protokolu dvě shodné žádosti podle zák.č. 106/1999 Sb.

Velký požár v Lezníku

Ve večerních hodinách ve čtvrtek 9. 1. 2020 došlo k velkému požáru objektů rodinného domu v Lezníku. Díky rychlému zásahu hasičů se podařilo obytnou část domu z větší části zachránit. „Ještě večer jsem přijel na místo požáru. Velký dík patří hasičům za jejich rychlý a efektivní zásah. Rada města Poličky přijala dnes okamžité…

Usnesení přijatá na 1. schůzi Rady města Poličky konané dne 10. ledna 2020

                RM schvaluje uvolnění finanční částky ve výši 100 tis. Kč pro majitelku domu č. p. 70 Lezník, 572 01 Polička, v souvislosti s následky požáru domu č. p. 70 v Lezníku, ke kterému došlo dne 9. 1. 2020, dle důvodové zprávy.   Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují…

Statistika činnosti Městské policie Polička za rok 2019

Obdržené žádosti – 383 Obdržené stížnosti - 158 Počet případů řešených na místě - 997 Počet odchycených psů - 25 Řízení pod vlivem alkoholu - 1 Přestupky proti majetku – 1 Dopravní přestupky – 459 Počet přestupků postoupených správním orgánům - 329 Přestupky proti veřejnému pořádku – 3 Trestné činy - 2 Převoz do protialkoholní záchytné…

Informace VHOS

Obec: Polička Část: Horní Předměstí Ulice: V. Hálka Číslo: 852 pop. Předpokládaná doba přerušení/omezení dodávky vody:                          od: 09.01.2020 08:00:00 do: 09.01.2020 11:00:00 ID poruchy: 16075

Řídil pod vlivem alkoholu

      Dlouhým výdechem do přístroje, který měří obsah alkoholu v dechu, skončilo víkendové putování čtyřiadvacetiletého řidiče za volantem vozidla Škoda. Tento byl strážníky MP Polička kontrolován na ul. Revoluční v Poličce v 00.20 hod. dne 5.1.2020. Dechová zkouška provedená u řidiče vykazovala pozitivní hodnotu 0,5 promile alkoholu v dechu. Případem…

Doplnění obsahu Změny č. 3 ÚP Polička

Pokyny pro pořízení Změny č. 3 ÚP Polička, která bude pořízena zkráceným postupem, vycházejí ze Zprávy o uplatňování ÚP Polička za období 1/2016 - 6/2019. Dne  12. 12. 2019  schválilo Zastupitelstvo Města Polička usnesením č. 5b doplnění obsahu Změny č. 3 ÚP Polička o dva dílčí požadavky. Doplněný obsah změny je níže k nahlédnutí.  

Úvodní fotografie ke článku

Polička na konci roku 2019

Město Polička na konci roku 2019. Fotografie zaslal Patrik Dvořák.   

Obecně závazná vyhláška města Poličky č. 6/2019, o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška města Poličky č. 6/2019, o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška města Poličky č. 7/2019, o místním poplatku z pobytu

Obecně závazná vyhláška města Poličky č. 7/2019, o místním poplatku z pobytu

Obecně závazná vyhláška města Poličky č. 8/2019, o místním poplatku za veřejné prostranství

Obecně závazná vyhláška města Poličky č. 8/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška města Poličky č. 9/2019, o místním poplatku za komunální odpad

Obecně závazná vyhláška města Poličky č. 9/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška města Poličky č. 10/2019, o místním poplatku za povolení k vjezdu

Obecně závazná vyhláška města Poličky č. 10/2019, o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst

Novoroční slovo starosty

Vážení spoluobčané, milí čtenáři, je mi velkou ctí vám všem a každému jednomu z Vás při příležitosti zahájení nového roku poděkovat za váš osobní přínos  v roce předešlém. Rok 2019 můžeme z pozice našeho města považovat za dobrý a úspěšný. Nic na tom nemění ani skutečnost, že v celém světě roste velký…

Usnesení přijatá na 27. schůzi Rady města Poličky konané dne 16. prosince 2019

a/ RM schvaluje dodavatele akce „Rozšíření parkoviště na Sídl. Hegerova v Poličce“ - společnost Ulehla Ivan s.r.o., Svitavy, dle důvodové zprávy. b/ RM schvaluje smlouvu o dílo na realizaci akce „Rozšíření parkoviště na Sídl. Hegerova v Poličce“ se společností Ulehla Ivan s.r.o., Svitavy, dle důvodové zprávy. RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního…

Usnesení přijatá na 7. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 12. prosince 2019

ZM volí za členy návrhové komise Mgr. Milana Matouše, JUDr. Marii Tomanovou, Ph.D. a paní Marii Kučerovou. ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání pana Petra Šimona, ověřením pana Miloše Grubhoffera a Mgr. Davida Šafáře ZM schvaluje pravidla rozpočtového provizoria pro období do schválení rozpočtu roku 2020 takto: a/ Čerpání běžných výdajů ve výši…

Schválené rozpočtové opatření č.10/2019

Schválené rozpočtové opatření č.10/2019

Rozpočtové provizorium 2020

Rozpočtové provizorium 2020

Úvodní fotografie ke článku

Lávka v parku umístěna

V úterý 17. prosince byla v parku za pomoci…

Tylův dům - leden 2020

Neděle 5. ledna v 19.00 h Jaroslav Svěcený & Virtuosi Pragenses / NOVOROČNÍ KONCERT Novoroční galakoncert slavných houslí Jaroslava Svěceného a komorního orchestru Virtuosi Pragenses Collegium. Vstupné: 300, 330, 360 Kč   Pondělí 6. ledna v 18.00 h … Kino Tylův dům Zakleté pírko Pohádka, ČR, 94 min, přístupný, vstupné 130 Kč Nová pohádka Zdeňka Trošky vypráví…

Schválené rozpočtové opatření č.9/2019

Schválené rozpočtové opatření č.9/2019

Účetní pro MŠ

Mateřská škola Polička, Palackého nám. 181 a Mateřská škola Polička, Hegerova 427 přijmou účetní pro příspěvkové organizace na zástup za dlouhodobou pracovní neschopnost. Úvazek – v každé MŠ  zkrácený na 25 % Požadované vzdělání – minimálně maturita v oboru ekonomie. Nástup - leden 2020 Informace na č.t. 461 725 664, 779 234 018

Plavecký bazén Polička - leden 2020

VEŘEJNOST 1. středa         NOVÝ ROK - ZAVŘENO 2. čtvrtek         8.00-20.00, 19.00-20.00 kondiční plavání 3. pátek           12.00-20.00 4. sobota         14.00-20.00 5. neděle         13.00-19.00 6. pondělí        13.30-16.00,16.00-18.00(2…

Úvodní fotografie ke článku

Chodník u gymnázia nově

V listopadu a prosinci probíhá rekonstrukce části…

Úvodní fotografie ke článku

Technické služby města ekologicky

Novou multikáru pořídily na konci roku Technické…

Úvodní fotografie ke článku

PF město Polička 2020

Krásný celý rok 2020 přeje město Polička! 

Úvodní fotografie ke článku

Staročeské tvoření v poličském muzeu

aneb vánoční ozdoby minulého století - zahrádky, vrokoče a třesolky.   Máte chuť si v předvánočním čase vyrobit tradiční lidovou dekoraci, která v dobách našich předků nahrazovala…

Zadání Územního plánu Nedvězí

Zastupitelstvo obce Nedvězí schválilo dne 26. 11 .2019 usnesením č. 6/2019 zadání Územního plánu Nedvězí (viz příloha). 

Úvodní fotografie ke článku

Turnaj fotbalových přípravek v Poličce

Stává se už trochu tradicí, že v listopadovém víkendu v Poličce pořádáme turnaje fotbalových přípravek. Tentokrát se hrálo 23. - 24. 11. 2019 ve sportovní hale ZŠ Na Lukách.…

Usnesení přijatá na 26. schůzi Rady města Poličky konané dne 2. prosince 2019

RM schvaluje platové výměry: ·       pana Petra Cupera, ředitele Tylova domu, ·       PhDr. Davida Junka, pověřeného řízením Městského muzea a galerie Polička, ·       pana Miloše Dempíra, DiS., ředitele Hradu Svojanov, ·       Mgr. Jana Jukla, ředitele Městské knihovny Polička, s účinností…

Přechod pro chodce nebo místo pro přecházení

Vážení spoluobčané, v současné době se na silnicích a pozemních komunikacích ve městě nacházejí nejen přechody pro chodce, ale i tzv. místa pro přecházení vozovky, což přináší jak z titulu užívání, tak i z hlediska požadavků na označení takového místa určitý rozdíl. V podstatě lze uvést, že přechod pro chodce je místo na pozemní…

Čertování

Vážení občané, Městské muzeum a galerie Polička vás zve na celoměstskou akci POLIČSKÉ ČERTOVÁNÍ. Připomeňte si tradici Mikuláše, čerta a anděla a připojte se k pekelné jízdě Poličkou. Akce Poličské čertování se koná ve čtvrtek 5. prosince. Průvod začíná v 17:15 hod. na kruhovém objezdu, pokračovat bude přes náměstí a zakončen bude v parku u hradeb. I letos vás čekají netradiční masky čertů, z nichž někteří se povezou na voze, jiní jej doprovodí pěšky, bude peklo i pekelná váha. Pořádá Tomáš Jandl s přáteli.

Úvodní fotografie ke článku

Koledu si zazpívalo celé náměstí

Od soboty září na Palackého náměstí…

Úvodní fotografie ke článku

Uctění památky Bohuslava Martinů ve Švýcarsku

Symbolicky v roce, kdy si připomínáme 60. výročí…

Poškozená střecha tělocvičny na poličském gymnáziu je před zimou zabezpečená

Na konci září poškodila střechu tělocvičny Gymnázia Polička vichřice Mortimer. Protože již v té době byla připravena investiční akce na opravu střech, tak bylo možné urychlit opravu vzniklého havarijního stavu. Prozatím vynaložená částka necelého půl milionu napomohla tomu, že do střechy nemůže před zimou zatékat. Práce na odstranění škod budou dokončeny do 20. února 2020. „Ihned po vzniklé…

Tylův dům prosinec 2019

Neděle 1. prosince od 13.00 do 18.00 h Vánoční inspirace 21. ročník oblíbené prodejní výstavy s vánoční tématikou.     Pondělí 2. prosince v 19.00 h … Kino Tylův dům Doktor Spánek od Stephena Kinga Horor, USA, 152 min, titulky, přístupný od 15 let, vstupné 110 Kč Film navazuje na děj filmu Osvícení (Stanley Kubrick) popisující hrůzné události,…

Úvodní fotografie ke článku

Vedení města poblahopřálo úspěšnému Petru Matoušovi

Za skvělé úspěchy a reprezentaci České republiky…

Úvodní fotografie ke článku

Hravě i vážně s Martinů!

    Poličské muzeum našlo 11 způsobů, jak…

Úvodní fotografie ke článku

Nová lávka do Vánoc

Nová ocelová lávka s dřevěnou podlahou za…

Schválené rozpočtové opatření č.8/2019

Schválené rozpočtové opatření č.8/2019

Usnesení přijatá na 23. schůzi Rady města Poličky konané dne 21. října 2019

a/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 203, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v II. NP v DPS „Penzion“ Polička, Družstevní 970, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, a to na 2 roky, s účinností od 1. 11. 2019 dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 1.211 Kč. b/ RM schvaluje uzavření…

Úvodní fotografie ke článku

Aktuální stavby v Poličce

Ani v listopadu se nezastavily důležité stavební…

Usnesení přijatá na 25. schůzi Rady města Poličky konané dne 18. listopadu 2019

RM schvaluje dodatek č. 5 ke směrnici Rady města Poličky o poskytování paušálních náhrad cestovného zaměstnancům zařazeným na odboru lesního hospodářství dle důvodové zprávy.   RM schvaluje smlouvu o dílo uzavřenou dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník na "Oprava elektroinstalace garáže, Pomezí 351, 569 71 Pomezí"…

Provoz plaveckého bazénu-prosinec

1. neděle 13.00-19.00 2. pondělí 18.00-20.00, 19.00-20.00 (3 dráhy) 3. úterý 6.00-7.30, 18.00-20.00 4. středa 6.00-7.30, 12.00-16.00, 18.45-20.00 kondiční plavání 5. čtvrtek 6.00-7.30, 11.30-20.00, 19.00-20.00 kondiční plavání 6. pátek 12.00-20.00 7. sobota 14.00-20.00 8. neděle 13.00-19.00 9. pondělí 18.00-20.00 10. úterý 6.30-7.30, 12.00-13.00, 14.00-16.00, 18.00-20.00 11. středa 6.00-7.30, 12.00-16.00, 18.45-20.00 kondiční…

Provoz zimního stadionu-prosinec

Bruslení pro veřejnost: sobota, neděle, svátky 14.00-15.30 čtvrtek 17.30-18.30 od 21.12.2019 do 1.1.2020 14.00-15.30 Nový ceník vstupného bruslení pro veřejnost na ZS: Sobota., neděle, svátky děti 25Kč/1,5 hod., dospělí 40Kč/1,5h. Čtvrtek děti 20Kč/hod., dospělí 30Kč/hod. Půjčovné za brusle je 30Kč. Rozpisy ledové plochy a bruslení s hokejkou jsou na stránkách www.tespolicka.cz a na vývěsní tabuli u vstupu…

Veřejná sbírka pro rodinu Proseckých

Za účelem finanční pomoci pro paní Ivanu Proseckou, které zemřel její manžel a její dvě děti, z nichž jedno je postižené a vyžaduje 24-hodinovou péči. Prostředky budou využity pro každodenní potřeby a služby paní Ivany a jejich dětí. Pan Prosecký před svým úmrtím pracoval jako zahradník při údržbě městské zeleně v Poličce. Byl to pracovitý a kamarádský člověk, jehož…

Úvodní fotografie ke článku

O Vánocích a jídle

V poličském muzeu ochutnáte tradiční štědrovečerní…

Převoz na záchytku

        V dopoledních hodinách dne 13.11.2019 byli strážníci z Poličky vysláni k městskému parku, kde se pohybovala značně podnapilá žena. Její podnapilost byla tak vážná, že se sotva držela na nohou. Strážníci na místě provedli orientační dechovou zkoušku, jejímž výsledkem byla zjištěna hladina 3 promile alkoholu v dechu. Na místo byla…

Skokanský můstek mimo provoz

Třímetrový skokanský můstek bude mimo provoz z havarijních důvodů do odvolání.

Úvodní fotografie ke článku

Povinné čipování psů od 1. 1. 2020

Informace o povinném čipování psů viz příloha

Úvodní fotografie ke článku

Pozvání starosty na oslavy sametové revoluce v Poličce

Přijměte pozvání poličských organizací, které připravily pestrý program na počest  10 957 dnů svobody.  Nabízí se dny k zamyšlení, vzpomínání, poděkování,…

Mimořádné veřejné plavání

13.11. bude mimořádně veřejné plavání už od 12.30 hod. do 16.00 hod. V úterý 12.11. bude mimořádné plavání už od 12.30 hod. do 16.00 hod. V úterý 12.11. od 14.30hod. do 15.30 hod. budou pouze 2 dráhy pro veřejné plavání. Těšíme se na vás.

Schválené rozpočtové opatření č.7/2019

Schválené rozpočtové opatření č.7/2019

Usnesení přijatá na 24. schůzi Rady města Poličky konané dne 4. listopadu 2019

RM schvaluje smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu „Modernizace infrastruktury pro sdílení informací a dat s obcemi Pardubického kraje“ s Pardubickým krajem, dle důvodové zprávy. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. OSV/19/20550 o poskytnutí dotace na podporu sociálních služeb s Pardubickým krajem, dle důvodové zprávy. RM…

Úvodní fotografie ke článku

Užijte si krásy podzimní Poličky

Projděte se podzimní Poličkou a vychutnejte její krásy.  Pro…

Migrace do Evropy - přednáška

Migrace do Evropy očima novinářky Markéty Kutilové a odborníka na rozvojovou problematiku Radovana Dlouhého - Smithe Divadelní klub Polička - 13. 11. 2019 od 19. hod.    

Úvodní fotografie ke článku

V poličském muzeum se budou vyrábět loutky přímo na tělo!

  V rámci interaktivní ochotnické výstavy v poličském muzeu se 9. listopadu 2019 uskuteční tvořivé odpoledne pro děti. Vyrábět se bude loutka v jejich velikosti, ať už měří metr nebo dva! „Nevíte,…

Tylův dům listopad 2019

  Pátek 1. listopad v 19.00 h Kurz tance a společenské výchovy 2019 Nepřístupno veřejnosti     Pondělí 4. listopad v 18.00 h … Kino Tylův dům Addamsova rodina Animovaný, USA/VB/Kanada, 84 min, dabing, přístupný, vstupné 120 Kč Připravte si prsty na lusknutí! Na plátna kin se vrací ikonická rodina, která každý rok vyhrává všechny soutěže na Halloween. Tentokrát…