Město Polička

Očkování - aktuální informace 15. 1. 2021

Jak se mohu k očkování přihlásit Od 15. ledna 2021 se mohou k očkování přihlašovat obyvatelé České republiky, kteří jsou starší 80 let. Od února se může registrovat široká veřejnost. Registrace k očkování a rezervace termínů probíhá za pomoci centrálního rezervačního systému na adrese registrace.mzcr.cz, crs.uzis.cz. crs.uzis.cz. S…

Průběh očkování v Pardubickém kraji – aktuální informace

Ve středu 13.1.2021 proběhla v pořadí druhá telekonference s vedením Pardubického kraje, které se zúčastnili také zástupci našeho města. Jediným tématem byl další postup v očkování občanů v našem kraji. V tuto chvíli probíhá a dokončuje se očkování zdravotníků v nemocnicích. Očkování obyvatel z nejvíce…

Výběrové řízení - "Strážník (strážnice) Městské policie Polička"

Starosta města Poličky vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice „strážník (strážnice) Městské policie Polička“

Provoz Městského úřadu Polička

Provoz Městského úřadu Polička od pondělí 4. 1. 2021 - viz sekce radnice.

Ideální podmínky na běžky

Lyžařské běžecké tratě „U Salaše“ (cyklo-ski-policka.cz) Celá horní část Mirkem od včera částečně upravená, sníh ujetý a v něm šláplé stopy, velmi dobré podmínky na klasiku. Pruh na skate dovalcuji dnes večer. Stopy od města i od přehrad prošlapané jakožto celý velký 5 km okruh, ucházející stav, jen 3 přejezdy cest obnažené a občas mokro. Budeme…

Nové defibrilátory

Město Polička pořídilo na konci loňského roku 2 nové defibrilátory pro záchranu lidských životů. Jeden z nich bude umístěn ve vestibulu České spořitelny (u bankomatů). Jeho umístění bylo zvoleno tak, aby byl dostupný veřejnosti a zároveň pod dohledem bezpečnostních kamer. „Vedl jsem jednání se zástupci České spořitelny a chtěl bych tímto vyjádřit velké poděkování…

Úvodní fotografie ke článku

Pánské jízdní kolo - 14.1.2021

Nalezeno dne 14.1.2021 v Poličce ulice Družstevní

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ČEZ

  Jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s., si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve Vaší obci / městě: leden Polička/Horní Předměstí 20.01.2021 12:30 - 14:30 Polička/Dolní Předměstí 21.01.2021 10:30 - 14:00 Polička/Dolní Předměstí 21.01.2021 8:00 - 10:00 Polička/Dolní Předměstí 22.01.2021 8:00 -…

Úvodní fotografie ke článku

Připomínka smrti Jana Palacha

Přijďte u příležitosti úmrtí Jana Palacha uctít…

Informace o přerušení dodávky vody VHOS

jako provozovatel vodovodu Vám oznamujeme přerušení/omezení dodávky vody z důvodu poruchy/havárie/odstávky na vodovodu v níže uvedené lokalitě. Obec: Polička Část: Dolní Předměstí Ulice: Haškova Číslo: 425 pop. Předpokládaná doba přerušení/omezení dodávky vody:                       …

Usnesení přijatá na 1. schůzi Rady města Poličky konané dne 11. ledna 2021

RM schvaluje sazebník za informace poskytované městem Poličkou dle zákona č. 106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů pro rok 2021, dle důvodové zprávy. RM schvaluje uzavření dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR se Státním zemědělským intervenčním fondem, se sídlem Praha 1, na projekt „Modernizace vzdělávání…

Územně analytické podklady a technická infrastruktura v území správního obvodu ORP Polička

Územně analytické podklady (ÚAP) zpracované pro správní obvod obce s rozšířenou působností (ORP) Polička v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací…

Informace o technické infrastruktuře pro území správního obvodu ORP Polička

Dle §166 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů pořizovatel zveřejňuje územně analytické poklady a jejich aktualizace v rozsahu a způsobem umožňujícím dálkový přistup, obdobně zveřejňuje informace o technické infrastruktuře a o jejím vlastníkovi obsažené v údaji o území, poskytnuté…

Informace k podávání přiznání k dani z nemovitých věcí v roce 2021

Vzhledem k omezení provozu finančních úřadů v souvislosti s aktuální epidemickou situací, ve vazbě na příslušná rozhodnutí Vlády České republiky a protiepidemická opatření vyhlašovaná Ministerstvem zdravotnictví České republiky, Finanční úřad pro Pardubický kraj zveřejňuje telefonní čísla, na kterých Vám nabízí informace…

Přesun zastávky MHD

Vážení občané, Městský úřad Polička, odbor dopravy, upozorňuje občany, že dne 11. 01. 2021 dojde k dočasnému přemístění zastávky MHD Polička, Paseky křiž., u silnice číslo II/363 na začátku obce Pomezí, do místní části Polička-Paseky, z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, při provádění zimní údržby. Upozornění, se situační mapou dočasného nového umístění zastávky MHD, je vyvěšeno pod jízdním řádem MHD na zastávce Polička, Paseky křiž.

Zásady poskytování dotací z rozpočtu města Poličky v roce 2021

Zastupitelstvo města Poličky schválilo na svém zasedání dne 10. prosince 2020 Zásady poskytování dotací z rozpočtu města Poličky v roce 2021. V rozpočtu města Poličky je pro rok 2021 navržena částka 2 300 000 Kč, určená k poskytnutí dotací fyzickým osobám, právnickým osobám vyjma příspěvkových organizací zřízených městem Polička a dalším…

Bezkontaktní vyzvednutí knih

V době, kdy je knihovna uzavřená v souladu s vládními opatřeními proti šíření nemoci covid-19, nabízíme možnost bezkontaktního vyzvednutí objednaných knih. Bezkontaktní vyzvednutí je možné vždy v pondělí, středa a čtvrtek od 14 do 17 hodin. Upozorňujeme však, že v této době je možné pouze vyzvednout knihy, které jste si předem objednali, nelze využívat žádné…

Strategický plán rozvoje Města Poličky pro období 2021-2027

Zastupitelstvo města Poličky schválilo na svém zasedání konaném dne 10.12.2020 Strategický plán rozvoje města Poličky pro období 2021-2027. Tento dokument obsahuje aktuální informace o záměrech města v nadcházejícím programovacím období let 2021-2027 a popis současného stavu v jednotlivých problémových oblastech města. Strategický plán rozvoje byl vypracován…

Vykonávání péče o děti vybraných pracovníků - opatření hejtmana Pardubického kraje

Na základě Opatření hejtmana Pardubického kraje o vykonávání péče o děti za nouzového stavu ze dne 29. 12. 2020 mohou v případě potřeby rodiče nebo jiní zákonní zástupci – zaměstnanci bezpečnostních sborů, – zaměstnanci obecní policie, – zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb, – zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, – zaměstnanci uvedení…

Tříkrálová sbírka

Vážení přátelé a dárci Tříkrálové sbírky. Děkujeme Vám za přízeň a štědrost, kterou jste věnovali tříkrálovému koledování v uplynulých letech. Tříkrálová sbírka roku 2021 bude zcela mimořádná. Vývoj opatření, která naši společnost v poslední době zasahují, bohužel není nakloněn tradičnímu…

Informace VHOS o přerušení dodávky vody

  Dobrý den, jako provozovatel vodovodu Vám oznamujeme přerušení/omezení dodávky vody z důvodu poruchy/havárie/odstávky na vodovodu v níže uvedené lokalitě. Obec: Polička Část: Horní Předměstí Ulice: Družstevní Číslo: 129,128 pop. a blízké okolí Předpokládaná doba přerušení/omezení dodávky vody:                       …

Úvodní fotografie ke článku

Novoroční koncert kapely The People je přeložen

Z důvodu současného nouzového stavu je přeložen na náhradní termín Novoroční koncert kapely The People, který se měl původně uskutečnit v sobotu 9. ledna 2021 v Tylově domě. Nový termín vystoupení této…

Novoroční slovo starosty

Vážení přátelé,  čas velmi rychle plyne a my se v tuto chvíli můžeme za smutným a nelehkým rokem 2020, který byl silně poznamenán koronavirovými dopady, pouze ohlížet. Téměř celý svět byl nečekaně zaskočen silou a rozsahem této globální pandemie. Byli a stále jsme svědky následků a omezení, která si řešení této situace žádá. Cena,…

Tříkrálová sbírka 2021 bude po všech stránkách MIMOŘÁDNÁ

       Říkává se: "Na Tři krále o krok dále." Ano, se třemi mudrci z Východu se k nám bude pomalu a nenápadně vracet více světla - a věřme, že i více naděje, zdraví a dobré vůle pro časy příští. Tříkrálové koledování se k nám vrátilo právě díky Charitě. Dobří lidé pro účel tříkrálového…

Pracovní doba Tylova domu do konce roku

Pracovní doba Tylova domu do konce roku je od pondělí 28. prosince do středy 30. prosince 2020 od 10 do 12 hodin. Ve čřvrtek 31. prosince je zavřeno. Pokud někdo z obyvatel potřebuje vyřídit záležitost v kulturní kanceláři,  je potřeba se nejprve telefonicky domluvit. Stanislav Sáňka                                                    …

Úvodní fotografie ke článku

PF město Polička 2021

Rozhled a nadhled v roce 2021 přeje město Polička

Úvodní fotografie ke článku

Výstava betlémů v muzeu - online a návod na výrobu betlému a vánočního stromečku

Přestože nemůžete osobně zhlédnout výstavu rozkládacích…

Úvodní fotografie ke článku

Historický most - video o rekonstrukci!

Přinášíme Vám video o rekonstrukci historického…

Úvodní fotografie ke článku

Zimní naladění

Fotografie zaslal Ondřej Okuliar (fotografie z ledna 2020)   Pošlete…

Zahájení projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Kamenec u Poličky

Městský úřad Polička Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí Palackého nám. 160, 572 01 Polička _____________________________________________________________________________ Oprávněná úřední osoba: Ing. Monika Veselá                                  V Poličce, dne 11. 8. 2020   OZNÁMENÍ Městský…

Úvodní fotografie ke článku

Vánoční setkání

Ve čtvrtek 17. prosince se starosta města Jaroslav Martinů setkal…

Zahájení projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Pustá Kamenice

Městský úřad Polička Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí Palackého nám. 160, 572 01 Polička Oprávněná úřední osoba: Ing. Monika Veselá                                  V Poličce, dne 18. 12. 2020   OZNÁMENÍ Městský úřad Polička, odbor územního plánování,…

V knihovně opět výdejní okénko

OD PÁTKU 18.12. OPĚT POUZE VÝDEJNÍ OKÉNKO Půjčovat přes výdejní okénko lze pouze knihy PŘEDEM OBJEDNANÉ! Knihy si můžete objednávat přes:   webový katalog  knihovna.policka.org / katalog, nebo "napište nám"   e-mail   info@knihovna.policka.org   telefon  737 470 417

Usnesení přijatá na 24. schůzi Rady města Poličky konané dne 14. 12. 2020

RM schvaluje užití loga města Polička na webových stránkách 1. ZO ČSOP Polička, se sídlem Polička, dle důvodové zprávy. RM schvaluje společný postup města Poličky a Svazku obcí Vodovody Poličsko při zadání veřejné zakázky "Rekonstrukce ul. Otakarova a Václavská v Poličce“, dle důvodové zprávy. RM schvaluje uzavření smlouvy o sdružení veřejných zadavatelů mezi městem…

Do kanceláře Tylova domu se lze objednat

Vzhledem k současné situaci ohledně koronaviru je Tylův dům stále pro veřejnost i nadále uzavřen. „Naše kulturní kancelář však bude otevřena v omezeném provozu. Je ale potřeba se nejprve telefonicky objednat,“  uvedl ředitel Tylova domu Petr Cuper. Běžný provoz bude obnoven po rozvolnění vládních opatření týkajících se kulturních zařízení. Aktuální informace…

Rozpočtové opatření č.7/2020

Rozpočtové opatření č.7/2020

Úvodní fotografie ke článku

pánské jízdní kolo - 14.12.2020

Nalezeno v Poličce ulice Riegrova

Střednědobý výhled rozpočtu města Polička na období 2021- 2023

Střednědobý výhled rozpočtu města Polička na období 2021- 2023

Rozpočtové provizorium 2021

Rozpočtové provizorium 2021

OZV č. 1/2020, o místním poplatku za provoz systému komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška č. 1/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Dobrovolní antigenní testování obyvatel na koronavirus

Na základě rozhodnutí vlády ČR proběhne v období od 16. prosince 2020 do 15. ledna 2021 dobrovolné antigenní testování obyvatel. Obecné informace uvádí leták Ministerstva zdravotnictví ČR v příloze  a rozcestník na www.pardubickykraj.cz/koronavirus. Další podrobnosti jsou patrné z tiskové zprávy Nemocnice Pardubického kraje a.s. zde https://www.nempk.cz/novinky/nemocnice-pardubickeho-kraje-spousti-antigenni-testovani-pro-verejnost…

Úvodní fotografie ke článku

Poličské děti mají kam jít - poděkování Mozaice!

Nejen poličské děti nadšeně využily a užívají…

Rozpočtové opatření č.6/2020

Rozpočtové opatření č.6/2020

Usnesení přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 10. prosince 2020

ZM volí za členy návrhové komise Ing. Josefa Baláše, Ph.D., MUDr. Miloslava Kaprase a pana Jiřího Hejtmánka. ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání pana Oldřicha Báču, ověřením Ing. arch. Jitku Bidlovou a Mgr. Milana Matouše. ZM  schvaluje pravidla rozpočtového provizoria pro období do schválení rozpočtu na rok 2021 takto: a/ Čerpání běžných výdajů ve výši…

Informace České pošty

Česká pošta otevírá přepážky Balíkovny na 367 největších poštách po celé České republice v mimořádných hodinách pro veřejnost, a to v sobotu 12. 12. 2020 a v sobotu 19. 12. 2020 od 13:30 do 17:30 hod. Mimořádná otevírací doba je určená pouze pro výdej balíků. Důvodem sobotního otevření Balíkoven na poštách je extrémní…

Úvodní fotografie ke článku

Dokončena rekonstrukce ulic Pálená, Fortna a Štěpničná

V prosinci byla dokončena rozsáhlá a náročná…

Úvodní fotografie ke článku

Hudba pomáhá k pečení

Hudba pomáhá: tentokrát ze mlýna formou…

Hlášení 8.12.2020

Vážení občané, dnes je to 130 let od narození světově uznávaného hudebního skladatele Bohuslava Martinů. Na jeho počest se v 16.00 hodin na rodné věži kostela sv. Jakuba rozezní zvony a následně z budovy muzea zazní skladatelova hudba. Nenechte si ujít, přestože skromné, ale o nic méně významné výročí nejslavnějšího poličského rodáka. Zve Městské muzeum a…

Úvodní fotografie ke článku

Uctění památky Bohuslava Martinů v Poličce

8. prosince 1890 se ve věži kostela sv. Jakuba narodil hudební…

Plavecký bazén otevírá

Zahájení provozu plaveckého bazénu  v úterý 8.12. od 14:00 do 20:00 hod. Vzhledem k současné situaci a úpravě podmínek pro provozování bazénů vás informujeme o následujících pravidlech: Maximální kapacita našeho bazénu je snížena na 30 návštěvníků, návštěvní doba je omezena pouze na 1,5 h a permanentky nemají přednostní…

Úvodní fotografie ke článku

130 let od narození Bohuslava Martinů

Z VĚŽE KOSTELA SV. JAKUBA ZAZNĚLY ZVONY A Z  MUZEA…

Úvodní fotografie ke článku

2.12.2020 - pánské jízdní kolo

Nalezen v Synském rybníku 

Úvodní fotografie ke článku

Otevření poličského muzea a vánoční výstavy betlémů

Od čtvrtka 3. 12. 2020 se v Poličce otevřely dveře Městského…

Městská knihovna Polička otevírá!

OPĚT OTEVÍRÁME ! Ve čtvrtek 3. 12. 2020 opět otevíráme knihovnu pro veřejnost, tím končí služba výdajového okénka. Půjčovní doba na odděleních je stejná, jenom do odvolání rušíme sobotní a nedělní půjčování. Nadále prosíme čtenáře o použití dezinfekce, o nošení roušky a dodržování rozestupů. Těšíme…

Úvodní fotografie ke článku

Gymnázium Polička zve na den otevřených dveří - online

Den otevřených dveří na Gymnáziu v Poličce dne 3. 12. 2020 - tentnokrát online. Podrobnosti v pozvánce v příloze

Úvodní fotografie ke článku

Prodloužena platnost dárkových poukazů

Z důvodu vládních nařízení v průběhu letošního roku se opakovaně uzavřely pro veřejnost prostory Tylova domu. Mnozí návštěvníci tak nemohli využít současné dárkové poukazy.…

Úvodní fotografie ke článku

Můj život s Bohuslavem Martinů v České televizi a Dny Bohuslava Martinů

Osmého prosince si připomeneme sto třicáté výročí narození skladatele Bohuslava Martinů. K této příležitosti natáčí Česká televize hraný dokument s názvem Můj život s Bohuslavem…

Rozhodnutí vlády - od čtvrtka 3. 12. třetí stupeň PES

Do třetího stupně protiepidemického systému PES přejde Česká republika ve čtvrtek 3. prosince. Na dalším postupu v rozvolňování epidemických opatření se shodla vláda Andreje Babiše na mimořádném jednání v neděli 29. listopadu 2020. Od čtvrtka 3. prosince budou moci v omezené podobě a za přísných hygienických opatření otevřít restaurace, všechny obchody…

Od 30. listopadu jezdí vlaky v kraji podle standardního jízdního řádu

V souvislosti s dalším rozvolňováním opatření v oblasti školství obnovuje Pardubický kraj po dohodě s dopravci od pondělí 30. listopadu plný rozsah spojů v regionální železniční dopravě. Již od 18. listopadu jezdí podle klasického jízdního řádu také všechny autobusové spoje v regionu.  

Úvodní fotografie ke článku

Návod z poličského muzea - vánoční vrkoč

ČASOVÁ NÁROČNOST:, 30-60 minut   POSTUP PRÁCE:  PŘIPRAVTE SI – HRNEK střední velikosti, obal na květináč nebo květináč (pokud má dírku, vyložte ho igelitovým sáčkem). Nasypte do něj PÍSEK,…

Úvodní fotografie ke článku

Jaroslav Mihule jubilující

             …

Úvodní fotografie ke článku

Ocenění Ministerstva kultury putuje do poličské knihovny

Ministr kultury Lubomír Zaorálek udělil ceny…

Gymnázium Polička zve na online besedu do kraje polární noci

O změnách klimatu, globalizaci a rodinném životě ve vysoké Arktidě se Zdenkou Sokolíčkovou úterý 1. 12. 2020 ve 20.00, TEAMS – Besedy 2020 (jako odkaz rozklikněte název přednášky nebo použijte QR kód, případně odkaz v článku na www.gympolicka.cz)

Úvodní fotografie ke článku

Tvořivé vánoční balíčky z poličského muzea

POLIČSKÉ MUZEUM PŘIPRAVILO PRO VEŘEJNOST TVOŘIVÉ VÁNOČNÍ…

Úvodní fotografie ke článku

Pohni se na Gymnáziu Polička

Koronavirus, distanční výuka, hodiny online –…

Úvodní fotografie ke článku

Virtuálně do poličského muzea

KDYŽ NEMŮŽETE VY K NÁM, PŮJDEME MY K VÁM aneb virtuálně…

Úvodní fotografie ke článku

Masarykova ZŠ a velké stavební úpravy

Masarykova ZŠ Polička podala již v roce 2017 žádost…

Usnesení přijatá na 22. schůzi Rady města Poličky konané dne 16. 11. 2020

RM schvaluje obsah a způsob poptávky na zjištění potenciálu stávajícího areálu KOH-I-NOOR PONAS s.r.o., ul. Starohradská v Poličce, dle důvodové zprávy. Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které…

Úvodní fotografie ke článku

Rozsvícení vánočního stromu na Palackého nám.

Vánoční strom na Palackého náměstí…

Úvodní fotografie ke článku

Počítejte s Královskými věnnými městy - soutěž

Soutěž probíhá od 10. 11. 2020 do 28. 2. 2021. https://www.vennamesta.cz/soutez/pocitejte-s-kralovskymi-vennymi-mesty Když zodpovíte správně všech devět otázek, zařadíte se do slosování o ceny. Slosování…

Úvodní fotografie ke článku

Jak vidím své město - Jitka Siváková

Fotografie města Polička zaslala Jitka Siváková, děkujeme!    

Rozpočtové opatření č.5/2020

Rozpočtové opatření č.5/2020

Aktuální změna jízdních řádů autobusů

V příloze najdete aktuální změny vybraných jízdních řádů autobusů

Úvodní fotografie ke článku

Muzejní cesty za uměním slaví 25 let!

Oblíbené a vyhledávané autobusové…

Oznámení o přerušení dodávky vody VHOS

Jako provozovatel vodovodu Vám oznamujeme přerušení/omezení dodávky vody z důvodu poruchy/havárie/odstávky na vodovodu v níže uvedené lokalitě. Obec: Polička Část: Horní Předměstí Ulice: Družstevní Číslo: 640 pop. (od Hotelu Opus po čp. 535) Poznámka: během přerušení/omezení dodávky vody může dojít k zakalení vody Předpokládaná doba přerušení/omezení…

Usnesení přijatá na 21. schůzi Rady města Poličky konané dne 9. 11. 2020

RM projednala a bere na vědomí rozbor plnění rozpočtu města Poličky za 3. čtvrtletí 2020. RM schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2020 dle důvodové zprávy. RM rozhoduje o výběru dodavatele zadávacího řízení k veřejné zakázce „Realizace úspor energie - Mateřská škola Polička, Palackého nám. 181“ takto: vybraným dodavatelem je firma STAVOTREND Poříčí s.r.o.,…

DOBROkraj propojuje dobrovolníky s organizacemi v Pardubickém kraji

Tisková zpráva KOALICE NEVLÁDEK PARDUBICKA, z. s. Kontakt: Bc. Jana Machová, ředitelka KONEP, 777 837 950, machova@konep.cz 4. listopadu 2020 Se začátkem listopadu spouští Regionální dobrovolnické centrum Pardubického kraje nový webový portál dobrokraj.cz. Jeho hlavním cílem je propojit poptávku po dobrovolnické pomoci v regionu s dobrovolníky. Přichází tak doslova v pravý…

Zrušené filmové projekce

Vzhledem k mimořádným opatřením nouzového stavu je v Tylově domě zrušena projekce všech filmových snímků do pátku 20.listopadu. Zakoupené vstupenky na tyto filmy je možné vrátit v Informačním centru Polička dle stanovené otevírací doby. Vstupenky zakoupené online lze vrátit přes email tyluvdum@tyluvdum.cz Projekce následujících filmů proběhne, pokud nedojde k prodloužení…

Úvodní fotografie ke článku

Opravený most - fotografie

Přinášíme první fotografie opraveného…

Koncerty mají nové termíny

Polička - Současná situace v souvislosti s koronavirem opět zamíchala s dramaturgickým plánem Tylova domu v Poličce. Pracovníci kulturního zařízení dělají vše, aby návštěvníci pokud možno o plánované akce nepřišli. Podařilo se tak zajistit náhradní termín za říjnový koncert Klubu přátel hudby Magické housle s hercem Janem Přeučilem a houslistou Václavem…

Zákaz nočního vycházení - opatření vlády

Od středy 28. října platí na území České republiky až na přesně stanovené výjimky zákaz vycházení v nočních hodinách. Až na výjimky bude zakázán nedělní prodej a obchody budou muset každý den zavírat už ve 20 hodin. Tato a další zpřísnění opatření vyhlásila vláda Andreje Babiše po jednání v pondělí 26. října…

Úvodní fotografie ke článku

Jaké stavby Polička plánuje do konce roku? 

Do konce roku by měla být dokončena rozsáhlá…

Usnesení přijatá na 20. schůzi Rady města Poličky konané dne 26. října 2020

RM vyčleňuje rekreační objekt Balaton v Poličce pro případné účely opatření KHS v souvislosti řešením situace fyzických osob bez přístřeší dle důvodové zprávy. RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení  č. 204, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, nacházejícím se v II. nadzemním podlaží v DPS „Penzion“…

Informace o konání sňatečných obřadů od 22.10.2020

Pokyny k postupu při konání sňatečných obřadů od 22.10.2020

Úvodní fotografie ke článku

Další koncert má náhradní termín

Původně plánovaný pořad Operní recitál v Národním tónu, který se měl uskutečnit v úterý 3. listopadu v Tylově domě, je zdůvodů současných mimořádných opatření nouzového…

Omezení autobusové dopravy

V reakci na vládou přijaté krizové opatření ze dne 21. října 2020 dochází na území Pardubického kraje k omezení autobusové dopravy. Od pondělí 26.října 2020 bude ve veřejné autobusové dopravě zahájen letní provoz a to do odvolání. Vzhledem k nejasnosti termínu ukončení těchto opatření, bude platnost jízdních řádů preventivně…

Uzavřena knihovna a informační centrum

Z důvodu nových vládních opatření proti šíření koronaviru je od čtvrtka 22. října 2020 uzavřená Městská knihovna Polička a také Turistické informační centrum na Palackého nám. http://www.knihovna.policka.org/

Soutěžte se Snídaní a vyhrajte víkendový pobyt v Českomoravském pomezí!

Od pondělí 19. října do pátku 23. října můžete soutěžit v rámci pořadu Snídaně s Novou a vyhrát víkendový pobyt, který věnovala destinační společnost Českomoravské pomezí. Užijete si dvě noci v romantickém prostředí zámeckého areálu v Litomyšli, který je od roku 1999 zapsán na prestižní seznam světového dědictví UNESCO. Během pobytu…

Informace z Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Polička

V době pandemie Covid-19 město Polička zřídilo linku pomoci a organizuje pomoc pro občany Poličky. Jedná se zejména o zajištění nákupů, léků a základních životních potřeb. V současné době jsou do pomoci zapojeni dobrovolníci z Gymnázia Polička. Dobrovolníci nabízejí možnost on-line doučování, kde už evidujeme první zájemce. Aktuálně pracovníci Odboru…

Přísnější preventivní opatření proti šíření koronaviru od 22. 10. 2020

Od čtvrtka 22. 10. 2020 platí na území České republiky další, přísnější preventivní opatření proti šíření koronaviru SARS-CoV-2. Na základě nepříznivých čísel o vývoji nemoci covid-19 je po mimořádném jednání ve středu 21. října vyhlásila vláda Andreje Babiše. Zásadně bude omezen maloobchod a služby, činnost úřadů i…

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - roušky povinné v obci i v autě

Od středy 21.10. 2020 si lidé musí nasadit roušky i v automobilech, pokud jedou s někým, kdo není členem společné domácnosti, a na veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, pokud se v tom místě vyskytují více než dvě osoby blíže než dva metry od sebe a nejedná se o členy jedné domácnosti.     Mimořádné opataření Ministerstva…

Informace - donáška léků Česká lékárnická komora

Česká lékárnická komora nabízí donášku léků pro karanténní pacienty v období aktuálního nouzového stavu – viz příloha.   Další podrobnosti jsou dostupné zde: https://www.lekarnici.cz/Media/Tiskove-zpravy/Navrh-CLnK-k-donasce-leku-pro-karantenni-pacienty.aspx

Úvodní fotografie ke článku

Historický most opraven!

Po rozsáhlé a náročné rekonstrukci, která…

Úvodní fotografie ke článku

Mít kam jít

Ahoj z Mozaiky, připravili jsme pro vás hry do přírody. Rozbíháme sérii her, které poběží venku jedna za druhou. Sledujte www.mozaika-policka.cz a na FB skupině MÍT KAM JÍT, kde se dozvíte informace o…

Úvodní fotografie ke článku

Vyměněna další svítidla v našem městě

Druhá etapa výměny svítidel veřejného…

Vzpomínka a poděkování panu Karlu Michkovi

Ve věku nedožitých 93 let zemřel dne 27. září 2020 pan Karel Michek, vážený občan a zastupitel města Poličky. Členem zastupitelstva byl od roku 1990 do roku 1998. „Pan Michek se zasloužil o rozvoj našeho města, moje vzpomínka na něj je jako na člověka, který byl velmi skromný a oddaný svému městu. Velmi jsem si ho vážil a obdivoval,“ komentuje starosta města Jaroslav Martinů. Karel Michek působil také jako tzv. likvidátor…

Úvodní fotografie ke článku

Velká voda v Poličce

TZ 14. 10. 2020 Vytrvalé deště ze včerejšího…

Nová protiepidemická opatření vlády od středy 14. 10. 2020

Od středy 14. října dojde na území České republiky k dalšímu zpřísnění protiepidemických opatření. Jejich rozsah schválila vláda Andreje Babiše na jednání v pondělí 12. října 2020.  Většina z nich, pokud není uvedeno jinak, platí do konce nouzového stavu, tedy do 3. listopadu 2020.  Od středy nebude možné na jednom místě, ať už…

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady města Poličky konané dne 12. 10. 2020

RM schvaluje Rozhodnutí č. 1 Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, č.j. MPSV-2020/183947-221, ze dne 10. 9. 2020 o poskytnutí dotace na financování zvýšených provozních výdajů souvisejících s COVID-19 pro DPS „Penzion“ Polička dle důvodové zprávy. RM schvaluje dodavatele akce „Doplnění sportovních prvků pro dospělé na dětské hřiště v…