Město Polička

Úvodní fotografie ke článku

Místo pro samotestování – Divadelní klub Polička!

NEBUĎ SOUČÁSTÍ PROBLÉMU – BUĎ SOUČÁSTÍ ŘEŠENÍ Od ÚTERÝ 9.3.2021 bude v Divadelním klubu v provozu místo pro provedení samotestování antigenních testů…

Úvodní fotografie ke článku

Krizová opatření vlády od 1. 3. 2021

Od pondělí 1. března platí řada nových omezení proti šíření koronaviru. Je zakázáno opouštět území okresu s výjimkou cesty do práce či k lékaři. Pobyt…

Provoz Městského úřadu Polička

Provoz Městského úřadu Polička od pondělí 15. 2. 2021 - viz sekce radnice.

Úvodní fotografie ke článku

Informační linky registrace očkování covid

Linka Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Polička - pomoc s registrací očkování - mobilní čísla 733 710 450, 734 152 221, 733 713 627 – pondělí a středa – 8.00 – 17.00 hod.,…

Výlukový jízdní řád linky 6800824

Výlukový jízdní řád je zaveden z důvodu uzavírky v Zrnětíně. Uzavírka je naplánována v termínu od 22. března do 30. května 2021. Ve výlukovém jízdním řádu není zapracován letní provoz, který je zaveden od 7. března 2021 z důvodu přerušení školní docházky. Jízdní řád v příloze.

Úhrada místních poplatků za komunální odpad a ze psů

Sdělujeme, že dopisy s informací o úhradě místních poplatků budou rozesílány v dubnu 2021. Vzhledem k současné situaci upřednostňujte prosím bezhotovostní platby. Pokud chcete úhradu provést již nyní, vyžádejte si platební údaje na telefonním čísle 461 723 834 nebo na e-mailové adrese krumplova@policka.org  

Schválený rozpočet 2021

Ř.č. Text v tis.Kč 1 Běžné příjmy 228 226,0 2 v tom: daňové příjmy 157 154,0 3            nedaňové příjmy 71 072,0 4 Běžné dotace  28 794,3 5 Kapitálové příjmy 1 157,0 6 Kapitálové dotace  34 227,8 7 Financování - čerpání fondů 180,4 8 Financování…

Rozpočet pro rok 2021 schválen

Celkové výdaje – 339,8 mil. Kč, z toho výdaje na investice 101,5 mil. Kč, mimozpočtová rezerva ve výši 7 mil. Kč.  S takovým rozpočtem bude město Polička hospodařit v tomto roce. Zastupitelé města Poličky schválili na svém jednání ve čtvrtek 25. února zásadní dokument města, a to rozpočet pro rok 2021. Jeho finálnímu schválení tradičně předcházela rozprava…

Opětovné povinné nošení ochranných prostředků dýchacích cest v obci!

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ Ministerstvo zdravotnictví  1. Všem osobám se s účinností ode dne 1. března 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny…

Advokátní kancelář JUDr. Tereza Chadimová

advokátka a zapsaná mediátorka Adresa: Eimova 294, Polička Tel.: 604 255 616 E-mail: tereza@akchadimova.cz web: tereza@akchadimova.cz    

Oznámení o vydání Změny č. 3 ÚP Polička

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE Zastupitelstvo města Polička, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití ustanovení § 43 odst. 4, § 54 odst. 2 stavebního zákona…

Současný stav očkování v Pardubickém kraji 1. 3. 2021

Aneb: Kdo, kde a čím je očkován K dnešnímu ránu je v Pardubickém kraji naočkovaných 22 323 spoluobčanů. Jsou to spoluobčané nad 80 let, zdravotníci a zaměstnanci z našich nemocnic a další zdravotnický personál a členové takzvané kritické infrastruktury v kraji (hasiči, policisté a další). Od 1. 3. budou v souvislosti s celostátní…

Vykonávání péče o děti vybraných pracovníků - opatření hejtmana Pardubického kraje

Vykonávání péče o děti vybraných pracovníků za nouzového stavu na základě opatření hejtmana Pardubického kraje Na základě Opatření hejtmana Pardubického kraje o vykonávání péče o děti za nouzového stavu ze dne 27. 2. 2021 mohou v případě potřeby rodiče nebo jiní zákonní zástupci – zaměstnanci bezpečnostních sborů, – zaměstnanci obecní…

Usnesení přijatá na 1. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 25. února 2021

ZM volí za členy návrhové komise MUDr. Martina Plška, Ing. Josefa Baláše, Ph.D. a pana Jiřího Hejtmánka. ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání Ing. Martina Kozáčka, ověřením MUDr. Miloslava Kaprase a Mgr. Jana Matouše. ZM schvaluje změnu účelu čerpání finančních prostředků v předloženém návrhu rozpočtu města Poličky na rok 2021, v kapitole 16 – Kultura a…

Město Polička areál firmy KOH-I-NOOR Ponas nekoupí

Včerejší jednání Zastupitelstva města Poličky přineslo konečné rozhodnutí o tom, zda město Polička koupí či nekoupí areál firmy KOH-I-NOOR Ponas. Po dlouhé diskusi zastupitelů o možnostech využití této budovy, o finančních nákladech, o rizicích, která plynou z toho, pokud město objekt koupí či nekoupí, nakonec došlo k závěrečnému hlasování. 16 zastupitelů…

Usnesení přijatá na 4. schůzi Rady města Poličky konané dne 22. února 2021

RM schvaluje Zprávy o činnosti za rok 2020 příspěvkových organizací: Tylův dům, se sídlem Polička; Městské muzeum a galerie Polička, se sídlem Polička; Hrad Svojanov, se sídlem Svojanov, dle důvodové zprávy. RM schvaluje v souladu s čl. IX, odst. 2 Směrnice Rady města Poličky o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu zadání zakázky „Městské hradby v Poličce, části…

Žádost o poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb.

Dne 28. 1. 2021 byla doručena na MěÚ Polička žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - viz příloha.    

Úvodní fotografie ke článku

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - povinné respirátory FFP2 a chirurgické roušky

Od čtvrtka budou v obchodech, provozovnách služeb, ambulantních zdravotnických zařízeních nebo veřejné dopravě povinné respirátory FFP2 TZ: 22. 2. 2021  Ministerstvo zdravotnictví v reakci na nepříznivý…

Uzavření úseku matriky

Vážení občané, z  technických důvodů jsme nuceni do pátku 26. února 2021 uzavřít úsek matriky. Agendu CZECH Point (výpisy z katastru nemovitostí, z Rejstříku trestů, z Obchodního rejstříku atd.) zajišťuje obecní živnostenský úřad. Tyto úkony provádí rovněž Česká pošta, Eimova ul., zde lze provést i ověření podpisu nebo ověření…

Úvodní fotografie ke článku

Tylův dům aktuálně

Vážení diváci,   s ohledem na současnou epidemickou situaci jsme byli nuceni odložit všechny únorové a březnové pořady, které se uskuteční v náhradních termínech. Nové náhradní…

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ČEZ

Jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s., si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny č. 110060756450 ve Vaší obci / městě:Polička/Horní Předměstí 09.03.2021, 7:30 - 15:30 Upřesnění rozsahu plánovaného přerušení dodávky elektřiny včetně adres dotčených odběrných míst naleznete na našich webových…

Úvodní fotografie ke článku

Zima v Poličce

Fotografie zimní Poličky zaslala Jitka Siváková.…

Informace k prodeji firmy KOH-I-NOOR Ponas

Vážení spoluobčané, na podzim minulého roku jsme byli informováni o záměru majitele firmy KOH-I-NOOR Ponas Ing. Vlastislava Břízy přesunout cca do března 2021 výrobní kapacity z areálu podniku na ul. Starohradská, ale také z některých dalších poboček firmy KOH-I-NOOR v ČR, do naší průmyslové zóny, konkrétně do objektu po firmě Milacron. Samozřejmě, jde o pozitivní…

Inteligentní formuláře

Našich webových stránkách jsme zprovoznili první sadu našich elektronických formulářů umožňujících jak fyzické tak elektronické (s elektronickým podpisem či datovou schránkou) podání. Přehled všech chytrých formulářů naleznete zde.

Úvodní fotografie ke článku

Opravený most v parku - zima 2021

Fotografie ze zimního parku zaslala paní Eva Křivková.…

Nabídka pracovní pozice Ekonom

Hlavní účetní příspěvkové organizace Organizace:                        Tylův dům Místo výkonu práce:      Vrchlického 53, Polička Typ vztahu:                        Pracovní poměr na dobu neurčitou,…

Úvodní fotografie ke článku

Městské bydlení Polička

V lednu tohoto roku proběhlo vyhodnocení architektonické…

Úvodní fotografie ke článku

Muzeum na poličské cyklostezce

GUCCI, INTERNET ČI WIKIPEDIE? MUZEUM V ZIMNÍ POLIČCE aneb oživili…

V kraji bylo podáno 12,5 tisíc vakcín. Dostali ji téměř všichni lékaři, kteří projevili zájem

TZ zpráva převzata z webu Pardubického kraje (9.2.2021)   Pardubice - Na tradiční úterní videokonferenci s ministrem zdravotnictví Janem Blatným a předsedou vlády Andrejem Babišem řešili hejtmani kromě aktuálního stavu očkování a dodávek vakcín také plány na návrat posledních ročníků středních škol.   „V tuto chvíli máme…

Úvodní fotografie ke článku

Úspěšné odbahnění Limberského rybníka v k. ú. Pomezí

Vážení spoluobčané, mílí čtenáři, dovolte…

Informace očkování Covid

TZ 15. 2. 2021 Navazujeme tímto na předešlé informace, které se týkaly průběhu očkování a možnosti zřízení očkovacích center v některých městech Pardubického kraje, včetně Poličky. Dnes 15.2.2021 vypršel termín, který si obce a Pardubický kraj stanovily pro případné potvrzení vzniku očkovacích center. Bohužel, vývoj situace již v průběhu února…

Obezřetnost při vstupu na Synský rybník!!

Současné mrazivé dny lákají bruslaře na Synský rybník. Přes extrémně nízké teploty posledních dní je však třeba zachovávat obezřetnost. Zejména jde o celý přítok rybníka od mostu na ul. Čsl. Armády až po úroveň restaurace „Přístav“. V celém tomto úseku není led v těchto dnech v žádném případě bezpečný, a…

Omezování odtoku srážkových vod na území ORP Polička - informace pro stavebníky a projektanty

Omezování odtoku srážkových vod na území ORP Polička - informace pro stavebníky a projektanty V souvislosti s měnící se legislativou na úseku výstavby informujeme stavebníky a projektanty o povinnosti při provádění staveb omezit odtok povrchových vod vzniklých dopadem atmosférických srážek na tyto stavby (dále jen "srážková voda"). Tyto povinnosti vycházejí…

Výborné podmínky pro běžkaře aktuálně v Poličce!

Podrobnosti o běžeckých stopách U Salaše zde: http://www.cyklo-ski-policka.cz/stav-stop/aktuality    

Usnesení přijatá na 3. schůzi Rady města Poličky konané dne 8. února 2021

RM projednala a doporučuje ZM schválit návrh rozpočtu města Poličky na rok 2021. RM doporučuje ZM vydat obecně závaznou vyhlášku města Poličky č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu, dle důvodové zprávy. RM doporučuje ZM schválit střednědobý výhled rozpočtu na období 2022 - 2024 příspěvkových organizací: Mateřská škola Rozmarýnek Polička Mateřská škola Polička Mateřská…

Opakovaná průběžná informace a upozornění pro občany

Vážení a milí spoluobčané, velice rád bych navázal na červnové a zářijové informace v Jitřence z roku 2017 a opakovaně informoval o situaci a řešení stavu pokračujícího obtěžování jedné nepřizpůsobivé osoby v podobě žádání drobných finančních obnosů od lidí v různých lokalitách, především u nákupních…

Poličský demografický vývoj v roce 2020

Vážení a milí spoluobčané, milí čtenáři, dovolte mi navázat na mé informace uveřejněné v Jitřenkách v letech 2016, 2017, 2018 a 2019 a opětovně Vás informovat o demografickém vývoji v roce 2020 v našem městě. Bohužel, musím se smutným srdcem napsat, že rok 2020 je rokem velice nepříznivým, a i v Poličce, tak jako v celé zemi, se projevily silné dopady…

Informace o přerušení dodávky vody VHOS

jako provozovatel vodovodu Vám oznamujeme přerušení/omezení dodávky vody z důvodu poruchy/havárie/odstávky na vodovodu v níže uvedené lokalitě. Obec: Polička Část: Dolní Předměstí Ulice: Střítežská Číslo: 244 pop. Předpokládaná doba přerušení/omezení dodávky vody:                       …

Úvodní fotografie ke článku

Jak je to tedy s tím koronavirem - beseda poličského gymnázia

Gymnázium Polička zve veřejnost na besedu s předním biochemikem prof. Liborem Grubhofferem, který v současnosti řídí Biologické centrum Akademie věd České republiky. Besedou na téma „Jak je to tedy s tím…

Úvodní fotografie ke článku

Na hradě Svojanov mají za sebou koronavirovou sezonu. Věří v lepší časy

Na Svojanově sčítají ztráty. Plány na novou sezonu nevzdávají. Hned na začátku loňské sezony, tedy v březnu 2020, musel hrad kvůli koronaviru po dvou prvních víkendech brány zavřít.…

Vakcín by mělo od dubna chodit pětkrát více. Kraj připraví další očkovací místa

TZ 2.2.2021   Pardubice - K pravidelnému jednání k průběhu očkování se v úterý ráno sešli hejtmani s předsedou vlády a ministrem zdravotnictví. Ti informovali zástupce krajů o předpokládaných dodávkách vakcín do konce prvního čtvrtletí a výhled do druhého čtvrtletí. Vzhledem k avizovaným nárůstům dodávek bude…

Výroční zpráva za rok 2020 dle z.č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2020 dle z.č. 106-1999 Sb.o svobodném přístupu k  informacím  v platném znění - viz příloha

Aktuální otevírací doba pošty Polička od 1.3.2021

  Otevírací doba PO 10:00 - 12:00, 13:00 - 18:00 ÚT 08:00 - 12:00, 13:00 - 16:00 ST 10:00 - 12:00, 13:00 - 18:00 ČT 08:00 - 12:00, 13:00 - 16:00 PÁ 08:00 - 12:00, 13:00 - 16:00 SO 08:00 - 10:00 NE Zavřeno.

Plánované pořady znovu odloženy

Polička – Stále trvající nouzový stav a současná epidemická situace opět zasáhla do programu Tylova domu v Poličce. Z tohoto důvodu jsou odloženy všechny únorové pořady, které se uskuteční v náhradních termínech. Týká se to pořadu Magické housle s Janem Přeučilem a Václavem Návratem, dvou koncertů Kruhu přátel hudby, koncertu Romana Horkého a skupiny Kamelot…

Informace pro veřejnost - obnovení provozu agendy registru řidičů

Vážení občané, předpokládáme, že provoz registru řidičů bude od 8.2.2021 částečně obnoven. Rezervační systém byl za tímto účelem uvolněn a lze v něm tedy již nyní provádět rezervace! Provoz registru vozidel prozatím zůstává i nadále uzavřený. O případných změnách budeme veřejnost informovat na webových stránkách města. Děkujeme za pochopení! Mgr.…

Úvodní fotografie ke článku

Nové defibrilátory

Město Polička pořídilo na konci loňského roku 2 nové…

Uzavření MP

Městská policie je z důvodu karantény do úterý 9. února 2021 uzavřena. 

Ombudsman dětem

Informační leták o působnosti veřejného ochránce práv určený dětem a mladým dospělým najdete v příloze

Očkování v Pardubickém kraji bude pokračovat, říká hejtman Netolický

(27.1.2021)   Reakce hejtmana Martina Netolického na doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR zastavit očkování první dávkou vakcín.   Jak bude reagovat Pardubický kraj na doporučení Ministerstva zdravotnictví? Když jsme se na počátku ledna tázali předsedy vlády, zda si máme z prvních závozů schovávat polovinu pro druhé dávky, tak nám bylo sděleno, že vakcíny…

Usnesení přijatá na 2. schůzi Rady města Poličky konané dne 25. ledna 2021

RM souhlasí s vyvěšením tibetské vlajky na budově Městského úřadu Polička dne 10. března 2021, dle důvodové zprávy. RM schvaluje vystoupení města Poličky ze Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, dle důvodové zprávy. RM ve věci nalezených jízdních kol z roku 2017 schvaluje likvidaci 6 ks nefunkčních jízdních kol a převedení 1 ks jízdního…

Zveřejnění návrhu ÚP Nedvězí

Městský úřad Polička Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí Palackého nám. 160, 572 01 Polička Oprávněná úřední osoba: Ing. Monika Veselá                                                     V Poličce dne 26. 1. 2021   NÁVRH ÚZEMNÍHO…

Informace středisko Salvia

S ohledem na situaci rozšíření nákazy COVID 19, se bohužel ruší detašované pracoviště v Domě s pečovatelskou službou v Poličcce v měsíci únoru až do odvolání. Podrobné informace v příloze

Úvodní fotografie ke článku

První občánci města Poličky 2021

V letošním roce máme dva první občánky…

Úvodní fotografie ke článku

Gymnázium Polička zve na přednášku online

V roce 1951 byli v Babicích na Moravsko-budějovicku zastřeleni tři místní komunisté. Tyto vraždy se staly záminkou k procesu, při němž bylo popraveni jedenáct lidí, a celková výše trestů byla v součtu…

Informace o očkování covid ke dni 25. 1. 2021

22. ledna 2021 byl spuštěn provoz nového očkovacího centra v multifunkčním centru Fabrika ve Svitavách, od 1. února bude zahájen provoz centra v areálu Litomyšlské nemocnice. Další centra budou otevřena v Ústí nad Orlicí a Chrudimi. Již od minulého úterý funguje očkovací centrum v Pardubicích. Zástupci vedení města Poličky se zúčastnili ve čtvrtek…

Aktualizované upozornění pro občany - omezení provozu registru vozidel a registru řidičů!!!

Z důvodu nemoci jsme bohužel nuceni do odvolání zrušit rezervace klientů v agendě registru vozidel a nově i v agendě registru řidičů!  Všichni objednaní klienti by měli být o této skutečnosti rezervačním systémem automaticky informováni, ato sms zprávou odeslanou na telefonní číslo zadané při provádění rezervace. Nové rezervace v rezervačním systému uvedených agend…

Architektonická soutěž o návrh – Městské bydlení Polička

Výše uvedená architektonická soutěž byla odbornou porotou vyhodnocena ve dnech 7. a 8.1.2021. Výsledky soutěže by měly být schváleny radou města dne 25.1.2021 a v týdnu od 25.1.2021 by měly být výsledky zveřejněny na profilu zadavatele města. Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města

Veřejné projednání návrhu Změny č. 1 ÚP Květná

Městský úřad Polička Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí Palackého nám. 160, 572 01 Polička Oprávněná úřední osoba: Ing. Monika Veselá                                                     V Poličce, dne 20. 1. 2021   OZNÁMENÍ Městský…

Úvodní fotografie ke článku

Jak přežít lockdown - doporučení z poličského muzea

JAK PŘEŽÍT LOCKDOWN A NEZBLÁZNIT SE? DO BOJE! DOPORUČUJE…

Omezení agendy registru vozidel

Z důvodu nemoci jsme bohužel nuceni nejméně do 28. ledna 2021 zrušit rezervace klientů v agendě registru vozidel.  Všichni objednaní klienti jsou o této skutečnosti informováni sms zprávou. Nové přiihlášky nelze po tuto dobu přijímat.  Za případné komplikace se omlouváme.     

Informace o očkování – město Polička a Pardubický kraj

18. 1. 2021   Ve středu 13.1.2021 proběhla v pořadí druhá telekonference s vedením Pardubického kraje, které se zúčastnili také zástupci našeho města. Jediným tématem byl další postup v očkování občanů v našem kraji. V tuto chvíli probíhá a dokončuje se očkování zdravotníků v nemocnicích. Očkování obyvatel…

Zimní údržba cyklostezek

Reagujeme tímto na četné dotazy lyžařů, proč se udržují cyklostezky i v zimě a nemůže tam být ponechána běžkařská stopa. Údržba cyklostezek probíhá z důvodu bezpečnosti chodců a cyklistů, aby mohli cyklostezku plnohodnotně užívat a nemuseli chodit po silnici. Toto je hlavní funkce a účel, proč byly cyklostezky realizovány. Povinnost údržby cyklostezek i v zimním období (odstraňování…

Úvodní fotografie ke článku

Divadelní abonentní cyklus Jaro 2021

Současná situace ohledně koronaviru stále nepřeje ani kultuře. Pracovníci Tylova domu však i přesto připravují mnoho programů. V těchto dnech je například hotová nabídka divadelního abonentního cyklu Jaro…

Úvodní fotografie ke článku

Ideální podmínky na běžky

Lyžařské běžecké tratě „U Salaše“ (cyklo-ski-policka.cz) Lyžařské stopy upraveny - ideální podmínky, přijďte si zalyžovat! http://www.cyklo-ski-policka.cz/stav-stop/aktuality

Očkování - aktuální informace 15. 1. 2021

Jak se mohu k očkování přihlásit Od 15. ledna 2021 se mohou k očkování přihlašovat obyvatelé České republiky, kteří jsou starší 80 let. Od února se může registrovat široká veřejnost. Registrace k očkování a rezervace termínů probíhá za pomoci centrálního rezervačního systému na adrese registrace.mzcr.cz, crs.uzis.cz. crs.uzis.cz. S…

Úvodní fotografie ke článku

Pánské jízdní kolo - 14.1.2021

Nalezeno dne 14.1.2021 v Poličce ulice Družstevní

Průběh očkování v Pardubickém kraji – aktuální informace

Ve středu 13.1.2021 proběhla v pořadí druhá telekonference s vedením Pardubického kraje, které se zúčastnili také zástupci našeho města. Jediným tématem byl další postup v očkování občanů v našem kraji. V tuto chvíli probíhá a dokončuje se očkování zdravotníků v nemocnicích. Očkování obyvatel z nejvíce…

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ČEZ

  Jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s., si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve Vaší obci / městě: leden Polička/Horní Předměstí 20.01.2021 12:30 - 14:30 Polička/Dolní Předměstí 21.01.2021 10:30 - 14:00 Polička/Dolní Předměstí 21.01.2021 8:00 - 10:00 Polička/Dolní Předměstí 22.01.2021 8:00 -…

Úvodní fotografie ke článku

Připomínka smrti Jana Palacha

Přijďte u příležitosti úmrtí Jana Palacha uctít…

Usnesení přijatá na 1. schůzi Rady města Poličky konané dne 11. ledna 2021

RM schvaluje sazebník za informace poskytované městem Poličkou dle zákona č. 106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů pro rok 2021, dle důvodové zprávy. RM schvaluje uzavření dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR se Státním zemědělským intervenčním fondem, se sídlem Praha 1, na projekt „Modernizace vzdělávání…

Územně analytické podklady a technická infrastruktura v území správního obvodu ORP Polička

Územně analytické podklady (ÚAP) zpracované pro správní obvod obce s rozšířenou působností (ORP) Polička v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací…

Informace o technické infrastruktuře pro území správního obvodu ORP Polička

Dle §166 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů pořizovatel zveřejňuje územně analytické poklady a jejich aktualizace v rozsahu a způsobem umožňujícím dálkový přistup, obdobně zveřejňuje informace o technické infrastruktuře a o jejím vlastníkovi obsažené v údaji o území, poskytnuté…

Přesun zastávky MHD

Vážení občané, Městský úřad Polička, odbor dopravy, upozorňuje občany, že dne 11. 01. 2021 dojde k dočasnému přemístění zastávky MHD Polička, Paseky křiž., u silnice číslo II/363 na začátku obce Pomezí, do místní části Polička-Paseky, z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, při provádění zimní údržby. Upozornění, se situační mapou dočasného nového umístění zastávky MHD, je vyvěšeno pod jízdním řádem MHD na zastávce Polička, Paseky křiž.

Zásady poskytování dotací z rozpočtu města Poličky v roce 2021

Zastupitelstvo města Poličky schválilo na svém zasedání dne 10. prosince 2020 Zásady poskytování dotací z rozpočtu města Poličky v roce 2021. V rozpočtu města Poličky je pro rok 2021 navržena částka 2 300 000 Kč, určená k poskytnutí dotací fyzickým osobám, právnickým osobám vyjma příspěvkových organizací zřízených městem Polička a dalším…

Bezkontaktní vyzvednutí knih

V době, kdy je knihovna uzavřená v souladu s vládními opatřeními proti šíření nemoci covid-19, nabízíme možnost bezkontaktního vyzvednutí objednaných knih. Bezkontaktní vyzvednutí je možné vždy v pondělí, středa a čtvrtek od 14 do 17 hodin. Upozorňujeme však, že v této době je možné pouze vyzvednout knihy, které jste si předem objednali, nelze využívat žádné…

Tříkrálová sbírka

Vážení přátelé a dárci Tříkrálové sbírky. Děkujeme Vám za přízeň a štědrost, kterou jste věnovali tříkrálovému koledování v uplynulých letech. Tříkrálová sbírka roku 2021 bude zcela mimořádná. Vývoj opatření, která naši společnost v poslední době zasahují, bohužel není nakloněn tradičnímu…

Strategický plán rozvoje Města Poličky pro období 2021-2027

Zastupitelstvo města Poličky schválilo na svém zasedání konaném dne 10.12.2020 Strategický plán rozvoje města Poličky pro období 2021-2027. Tento dokument obsahuje aktuální informace o záměrech města v nadcházejícím programovacím období let 2021-2027 a popis současného stavu v jednotlivých problémových oblastech města. Strategický plán rozvoje byl vypracován…

Informace VHOS o přerušení dodávky vody

  Dobrý den, jako provozovatel vodovodu Vám oznamujeme přerušení/omezení dodávky vody z důvodu poruchy/havárie/odstávky na vodovodu v níže uvedené lokalitě. Obec: Polička Část: Horní Předměstí Ulice: Družstevní Číslo: 129,128 pop. a blízké okolí Předpokládaná doba přerušení/omezení dodávky vody:                       …

Úvodní fotografie ke článku

Novoroční koncert kapely The People je přeložen

Z důvodu současného nouzového stavu je přeložen na náhradní termín Novoroční koncert kapely The People, který se měl původně uskutečnit v sobotu 9. ledna 2021 v Tylově domě. Nový termín vystoupení této…

Novoroční slovo starosty

Vážení přátelé,  čas velmi rychle plyne a my se v tuto chvíli můžeme za smutným a nelehkým rokem 2020, který byl silně poznamenán koronavirovými dopady, pouze ohlížet. Téměř celý svět byl nečekaně zaskočen silou a rozsahem této globální pandemie. Byli a stále jsme svědky následků a omezení, která si řešení této situace žádá. Cena,…

Tříkrálová sbírka 2021 bude po všech stránkách MIMOŘÁDNÁ

       Říkává se: "Na Tři krále o krok dále." Ano, se třemi mudrci z Východu se k nám bude pomalu a nenápadně vracet více světla - a věřme, že i více naděje, zdraví a dobré vůle pro časy příští. Tříkrálové koledování se k nám vrátilo právě díky Charitě. Dobří lidé pro účel tříkrálového…

Pracovní doba Tylova domu do konce roku

Pracovní doba Tylova domu do konce roku je od pondělí 28. prosince do středy 30. prosince 2020 od 10 do 12 hodin. Ve čřvrtek 31. prosince je zavřeno. Pokud někdo z obyvatel potřebuje vyřídit záležitost v kulturní kanceláři,  je potřeba se nejprve telefonicky domluvit. Stanislav Sáňka                                                    …

Úvodní fotografie ke článku

PF město Polička 2021

Rozhled a nadhled v roce 2021 přeje město Polička

Úvodní fotografie ke článku

Výstava betlémů v muzeu - online a návod na výrobu betlému a vánočního stromečku

Přestože nemůžete osobně zhlédnout výstavu rozkládacích…

Úvodní fotografie ke článku

Historický most - video o rekonstrukci!

Přinášíme Vám video o rekonstrukci historického…

Úvodní fotografie ke článku

Zimní naladění

Fotografie zaslal Ondřej Okuliar (fotografie z ledna 2020)   Pošlete…

Zahájení projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Kamenec u Poličky

Městský úřad Polička Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí Palackého nám. 160, 572 01 Polička _____________________________________________________________________________ Oprávněná úřední osoba: Ing. Monika Veselá                                  V Poličce, dne 18. 12. 2020   OZNÁMENÍ Městský…

Úvodní fotografie ke článku

Vánoční setkání

Ve čtvrtek 17. prosince se starosta města Jaroslav Martinů setkal…

Zahájení projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Pustá Kamenice

Městský úřad Polička Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí Palackého nám. 160, 572 01 Polička Oprávněná úřední osoba: Ing. Monika Veselá                                  V Poličce, dne 18. 12. 2020   OZNÁMENÍ Městský úřad Polička, odbor územního plánování,…

V knihovně opět výdejní okénko

OD PÁTKU 18.12. OPĚT POUZE VÝDEJNÍ OKÉNKO Půjčovat přes výdejní okénko lze pouze knihy PŘEDEM OBJEDNANÉ! Knihy si můžete objednávat přes:   webový katalog  knihovna.policka.org / katalog, nebo "napište nám"   e-mail   info@knihovna.policka.org   telefon  737 470 417

Usnesení přijatá na 24. schůzi Rady města Poličky konané dne 14. 12. 2020

RM schvaluje užití loga města Polička na webových stránkách 1. ZO ČSOP Polička, se sídlem Polička, dle důvodové zprávy. RM schvaluje společný postup města Poličky a Svazku obcí Vodovody Poličsko při zadání veřejné zakázky "Rekonstrukce ul. Otakarova a Václavská v Poličce“, dle důvodové zprávy. RM schvaluje uzavření smlouvy o sdružení veřejných zadavatelů mezi městem…

Do kanceláře Tylova domu se lze objednat

Vzhledem k současné situaci ohledně koronaviru je Tylův dům stále pro veřejnost i nadále uzavřen. „Naše kulturní kancelář však bude otevřena v omezeném provozu. Je ale potřeba se nejprve telefonicky objednat,“  uvedl ředitel Tylova domu Petr Cuper. Běžný provoz bude obnoven po rozvolnění vládních opatření týkajících se kulturních zařízení. Aktuální informace…

Rozpočtové opatření č.7/2020

Rozpočtové opatření č.7/2020

Úvodní fotografie ke článku

pánské jízdní kolo - 14.12.2020

Nalezeno v Poličce ulice Riegrova

Střednědobý výhled rozpočtu města Polička na období 2021- 2023

Střednědobý výhled rozpočtu města Polička na období 2021- 2023

Rozpočtové provizorium 2021

Rozpočtové provizorium 2021

OZV č. 1/2020, o místním poplatku za provoz systému komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška č. 1/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Dobrovolní antigenní testování obyvatel na koronavirus

Na základě rozhodnutí vlády ČR proběhne v období od 16. prosince 2020 do 15. ledna 2021 dobrovolné antigenní testování obyvatel. Obecné informace uvádí leták Ministerstva zdravotnictví ČR v příloze  a rozcestník na www.pardubickykraj.cz/koronavirus. Další podrobnosti jsou patrné z tiskové zprávy Nemocnice Pardubického kraje a.s. zde https://www.nempk.cz/novinky/nemocnice-pardubickeho-kraje-spousti-antigenni-testovani-pro-verejnost…

Úvodní fotografie ke článku

Poličské děti mají kam jít - poděkování Mozaice!

Nejen poličské děti nadšeně využily a užívají…