Město Polička

Obecně závazná vyhláška města Poličky č. 4/2019, kterou se mění OZV č. 4/2018
Obecně závazná vyhláška města Poličky č. 5/2019, kterou se mění OZV č. 1/2019
OZV 3/2019, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Polička
OZV 2/2019, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Polička
OZV 1/2019, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích
OZV 4/2018, o odchylném vymezení doby nočního klidu
OZV 3/2018, o místním poplatku za komunální odpad
OZV 2/2018, kterou se vydává požární řád města Poličky
OZVM č. 1/2016, o odchylném vymezení doby nočního klidu
Nařízení města Poličky č. 1/2016, kterým se vymezují místní komunikace nebo jejich úseky
OZV 1/2015, kterou se stanoví systém komunitního kompostování
OZV 3/2014, o místním poplatku za povolení k vjezdu
OZV 4/2013, o vedení technické mapy města
OZV 2/2012, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Nařízení města Poličky 1/2012, kterým se mění nař. č. 2/2011, kterým se vydává tržní řád
Nařízení města Poličky 2/2011 - tržní řád
OZV 1/2011, kterou se mění OZV č. 2/2010, o místním poplatku ze psů
OZV 2/2010, o místním poplatku ze psů
OZV 3/2010, o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt
OZV 5/2010, o místním poplatku z ubytovací kapacity
OZV 1/2007, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veř.prostranství
OZV 3/2001, o systému nakládání s komunálními a stavebními odpady
OZV 1/1992, o zřízení městské policie