Město Polička

Informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dne 18. 1. 2017 byla na odbor finanční a plánovací podána ústní žádost pana Josefa Jaščevského o poskytnutí informace k vyúčtování účelové dotace č. 047/2016 a č. 136/2016 - příjemce Ivan Šrek, na vytvoření ekologických pisoárů ve výši 10.000 Kč a 4.000 Kč; účelové dotace č. 085/2016 - příjemce M.A. Veronika Šrek Bromová, na výstavu ve výši 15.000 Kč a účelové dotace č. 090/2016 - příjemce Spolek Planeta Chaos, na celoroční kulturně sociální, společenské a vzdělávací aktivity ve výši 30.000 Kč, poskytnuté v roce 2016 z rozpočtu města Poličky. Žádosti bylo téhož dne ústně vyhověno.