Město Polička

Informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Žádost o poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb.
Žádost o poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb.
Žádost o poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb.
Výroční zpráva za rok 2020 dle z.č. 106/1999 Sb.
Informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Výroční zpráva za rok 2018 dle z.č. 106/1999 Sb.
Informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Sazebník za informace poskytované městem Polička pro rok 2019
Informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Výroční zpráva za rok 2017 dle z.č. 106/1999 Sb.
Informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Žádost o poskytnutí informace na základě z.č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Směrnice Rady města Poličky k poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
Informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Sazebník za informace poskytované městem Polička pro rok 2017
Informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Výroční zpráva za rok 2015
Informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zák. 106/1999sb.
Informace dle z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Informace dle z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Výroční zpráva za rok 2014
Poskytnutí informací podle zákona 106/1999 Sb.
Poskytnutí informací dle zák.č. 106/1999 Sb. ve věci postupu při porušování zák.č.201/2012 Sb.
Odpověď na žádost o poskytnutí informací
Odpověď na žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ve věci odpadového hospodářství
Výroční zpráva za rok 2013
Výroční zpráva za rok 2012
Odpověď na žádost o poskytnutí informaci
Výroční zpráva za rok 2011
Ceník za informace poskytované MěÚ v Poličce
Výroční zpráva za rok 2010
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009
Výroční zpráva za rok 2008
Výroční zpráva za rok 2007 dle § 18 z.č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
Výroční zpráva za rok 2006
Výroční zpráva za rok 2005
Výroční zpráva za rok 2004
Výroční zpráva za rok 2003
Výroční zpráva za rok 2001