Město Polička

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - přehled rozhodnutí a opatření staveb. úřadu
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - projektová dokumentace
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - přehled rozhodnutí a opatření staveb. úřadu
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - pozemní komunikace
Výroční zpráva za rok 2023 dle z.č. 106/1999 Sb.
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - POKOS
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - seznam stavebních projektů
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - stavby fotovoltaických elektráren
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - spisová značka, spisový přehled
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - přehled rozhodnutí a opatření staveb. úřadu
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - vodní dílo
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - směnné smlouvy
Poskytnutí informace dle z. č. 106/1999 Sb. - připomínky a námitky k opatřením obecné povahy
Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - fotovoltaické elektrárny
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - rozhodnutí o povolení k odstranění staveb
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zpráva za rok 2022 dle z.č. 106/1999 Sb.
Sazebník úhrad za informace poskytované městem Polička dle z. č. 106/1999 Sb. pro rok 2023
Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
Poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Poskytnutí informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zpráva za rok 2021 dle zákona č. 106/1999 Sb.
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
Sazebník úhrad za informace poskytované městem Polička dle z. č. 106/1999 Sb. pro rok 2022
Informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
Poskytnutí informací podle zákona č. 106 /1999 Sb.
Informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 2021
Žádost o poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb.
Žádost o poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb.
Žádost o poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb.
Žádost o poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb.
Výroční zpráva za rok 2020 dle z.č. 106/1999 Sb.
Sazebník úhrad za informace poskytované městem Polička dle z.č. 106/1999 Sb., pro rok 2021
Žádost o poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb.
Informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Informace dle zák. 106/1999 Sb.
Poskytnutí informací Navitel s.r.o.
Informace dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zpráva za rok 2019 dle z.č. 106/1999 Sb.
Informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Sazebník za informace poskytované městem Polička pro rok 2020
Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Poskytnutí informace dle z. č.106/1999 Sb.
Poskytnutí informací dle z.č.106/1999 Sb.
Žádost o poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb. - Domistav
Informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Výroční zpráva za rok 2018 dle z.č. 106/1999 Sb.
Informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Sazebník za informace poskytované městem Polička pro rok 2019
Informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím