Seznam platných vyhlášek

Číslo Název
3/2021OZV města Poličky č. 3/2021, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol
2/2021OZV města Poličky č. 2/2021, kterou se stanoví školské obvody základních škol
1/2021OZV města Poličky č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu
1/2020OZV č. 1/2020, o místním poplatku za provoz systému komunálních odpadů
10/2019Obecně závazná vyhláška města Poličky č. 10/2019, o místním poplatku za povolení k vjezdu
9/2019Obecně závazná vyhláška města Poličky č. 9/2019, o místním poplatku za komunální odpad
8/2019Obecně závazná vyhláška města Poličky č. 8/2019, o místním poplatku za veřejné prostranství
6/2019Obecně závazná vyhláška města Poličky č. 6/2019, o místním poplatku ze psů
5/2019Obecně závazná vyhláška města Poličky č. 5/2019, kterou se mění OZV č. 1/2019
4/2019Obecně závazná vyhláška města Poličky č. 4/2019, kterou se mění OZV č. 4/2018
3/2019OZV 3/2019, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Polička
2/2019OZV 2/2019, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Polička
1/2019OZV 1/2019, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích
4/2018OZV 4/2018, o odchylném vymezení doby nočního klidu
2/2018OZV 2/2018, kterou se vydává požární řád města Poličky
1/2016Nařízení města Poličky č. 1/2016, kterým se vymezují místní komunikace nebo jejich úseky
1/2015OZV 1/2015, kterou se stanoví systém komunitního kompostování
4/2013OZV 4/2013, o vedení technické mapy města
1/2012Nařízení města Poličky 1/2012, kterým se mění nař. č. 2/2011, kterým se vydává tržní řád
1/2012Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 - ruší 7/2010 o místním poplatku za VHP
2/2011Nařízení města Poličky 2/2011 - tržní řád
1/2009OZV č. 1/2009, kterou se mění OZV č. 5/2008 o stanovení koef. pro výpočet daně z nemovitosti
5/2008Obecně závazná vyhláška Města Poličky č. 5/2008
1/2007OZV 1/2007, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veř.prostranství
3/2002Obecně závazná vyhláška č.3/2002 o realizaci energetické koncepce města Poličky
3/2001OZV 3/2001, o systému nakládání s komunálními a stavebními odpady
1/1992OZV 1/1992, o zřízení městské policie

Vyhledání vyhlášky

Rok vyhlášky

Platnost vyhlášky