OZV 2/2018, kterou se vydává požární řád města Poličky

Obecně závazná vyhláška města Polička 2/2018,kterou se vydává požární řád města Poličky - viz přílohy.

Informace

Číslo vyhlášky: 2/2018
Účinnost od: 28. 2. 2018