Město Polička

Volby

Volby do Evropského parlamentu 2024

Prezident České republiky vyhlásil volby do Evropského parlamentu a stanovil dny jejich konání na pátek 7. června a sobotu 8. června 2024.

Dokumenty a základní informace k volbám do Evropského parlamentu jsou k dispozici zde.

U voleb do Evropského parlamentu lze volit na voličský průkaz.

Kontaktní osoby:

  • Mgr. Pavlína Novotná, 461 723 880, email: novotnap@policka.org
  • Eva Klimešová, 461 723 888

Kontaktní adresa:     

Městský úřad Polička 
Palackého nám. 160
572 01 POLIČKA 
e-mail: e-podatelna@policka.org

Právní úprava: zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Výsledky hlasování ve volbách do Evropského parlamentu 2024 Polička

Kompletní informace k hlasování v ČR naleznete zde: https://www.volby.cz/pls/ep2024/ep?xjazyk=CZ Výsledky za Poličku zde: https://www.volby.cz/pls/ep2024/ep1311?xjazyk=CZ&xobec=578576&xvyber=5303 Za jednotlivé okrsky zde: https://www.volby.cz/pls/ep2024/ep134?xjazyk=CZ&xnumnuts=5303&xobec=578576  

Telefonní spojení do volebních místností - volby EP 2024

V souladu s § 14 odst. 1 písm. c) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Městský úřad Polička v příloze tohoto článku přehled o telefonním spojení do každé volební místnosti ve svém správním obdvodu.

Oznámení o době a místě konání voleb do EP 2024

Oznámení voličům o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu 2024 bylo zveřejněno na úřední desce dne 22. května 2024 zde. Pro větší přehlednost a usnadnění vyhledávání Vám v příloze tohoto článku poskytujeme seznam čísel popisných a jejich zařazení do konkrétních volebních okrsků v případě ulic rozdělných do více volebních…

Zápis cizince do seznamu voličů pro volby do EP

V neděli 28. dubna 2024 končí lhůta pro podání žádosti cizinců (občanů EU) o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu nebo o přenesení údajů z dodatku stálého seznamu voličů do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Občan jiného členského státu Evropské unie, který má právo volit a který hodlá projevit svou vůli hlasovat ve volbách do Evropského…

Voličský průkaz - volby EP

S vydaným voličským průkazem může volič hlasovat v kterémkoliv volebním okrsku, avšak pouze na území České republiky (NE v zahraničí u zastupitelského úřadu, tam hlasování do EP neprobíhá)! U Městského úřadu Polička může o vydání voličského průkazu žádat volič s trvalým pobytem (případně přechodným pobytem, jedná-li se o voliče…