Město Polička

Oznámení veřejného projednání návrhu Změny č. 5 ÚP Polička
Oznámení veřejného projednání o návrhu zrušení RP MPZ Polička
Opakované veřejné projednání návrhu ÚP Hartmanice
Nabytí účinnosti Změny č. 4 ÚP Polička
Vyhotovení úplného znění Územního plánu Polička po vydání změny č. 4
Oznámení o vydání Změny č. 4 ÚP Polička
Oznámení 6. úplné aktualizace ÚAP pro správní obvod ORP Polička
Oznámení veřejného projednání návrhu Změny č. 1 ÚP Borová
Zpráva o uplatňování ÚP Polička za období 7/2019 - 7/2023
Oznámení o nabytí účinnosti Změny č. 1 ÚP Trpín
Zpráva o uplatňování ÚP Sádek za období 7/2018 - 7/2023
Zpráva o uplatňování ÚP Bystré za období 3/2016 - 3/2023
Oznámení o pořízení nové územní studie Polička - lokalita Jih I.
Oznámení o nabytí účinnosti Změny č. 1 ÚP Pustá Kamenice
Vyhotovení úplného znění Územního plánu Pustá Kamenice po vydání změny č. 1
Oznámení o vydání Změny č. 1 ÚP Pustá Kamenice
Oznámení veřejného projednání návrhu Změny č. 2 ÚP Široký Důl
Oznámení veřejného projednání návrhu ÚP Hartmanice
Oznámení o nabytí účinnosti Změny č. 1 ÚP Jedlová
Vyhotovení úplného znění ÚP Jedlová po vydání změny č. 1
Oznámení veřejného projednání návrhu Změny č. 2 ÚP Oldřiš
Zpráva o uplatňování ÚP Borová za období 6/2016 - 5/2022
Zpráva o uplatňování ÚP Svojanov za období 10/2014 - 6/2022
Nabytí účinnosti Územního plánu Nedvězí
Oznámení o nabytí účinnosti Změny č. 3 ÚP Pomezí
Vyhotovení úplného znění ÚP Pomezí po vydání změny č. 3
Zpráva o uplatňování ÚP Oldřiš za období 12/2017 - 6/2021
Oznámení o nabytí účinnosti Změny č. 1 ÚP Květná
Vyhotovení úplného znění ÚP Květná po vydání změny č. 1
Oznámení veřejného projednání návrhu ÚP Nedvězí
Zadání Územního plánu Hartmanice
Zpráva o uplatňování ÚP Kamenec u Poličky za období 7/2014 - 12/2020
Oznámení o nabytí účinnosti Změny č. 3 ÚP Polička
Vyhotovení úplného znění ÚP Polička po vydání změny č. 3
Zpráva o uplatňování ÚP Pustá Kamenice za období 7/2014 - 12/2020
Územně analytické podklady a technická infrastruktura v území správního obvodu ORP Polička
Informace o technické infrastruktuře pro území správního obvodu ORP Polička
Zpráva o uplatňování ÚP Květná za období 10/2015 - 8/2020
Zpráva o uplatňování ÚP Jedlová za období 10/2015 - 4/2020
Zadání Územního plánu Nedvězí
Oznámení o nabytí účinnosti Změny č. 2 ÚP Pomezí
Vyhotovení úplného znění Územního plánu Pomezí po změně č. 2
Zpráva o uplatňování ÚP Polička za období 1/2016 - 6/2019
Oznámení o nabytí účinnosti Změny č. 1 ÚP Oldřiš
Vyhotovení úplného znění Územního plánu Oldřiš po změně č. 1
Nové oznámení o pořízení Územní studie Polička - lokalita Hegerova
Oznámení o pořízení Územní studie Borová - A, lokalita Naproti Pletárny
Oznámení o pořízení územní studie Borová - B, lokalita Nad vodojemem
Oznámení o schválení Zprávy o uplatňování Územního plánu Sádek
Vydání opatření obecné povahy Územní plán Trpín
Oznámení společného jednání o návrhu Změny č. 1 Územního plánu Oldřiš
Oznámení schválení Zprávy o uplatňování Územního plánu Široký Důl
Vydání opatření obecné povahy Změna č. 1 Územního plánu Korouhev a vyhotovení úplného znění ÚP
Vyhotovení úplného znění Územního plánu Korouhev
Oznámení schválení Zprávy o uplatňování Územního plánu Oldřiš
Vydání opatření obecné povahy Změna č. 1 Územního plánu Pomezí a vyhotovení právního stavu ÚP
Vyhotovení právního stavu Územního plánu Pomezí
Vydání opatření obecné povahy Změna č. 1 Územního plánu Široký Důl a vyhotovení právního stavu
Vyhotovení právního stavu Územního plánu Široký Důl
Oznámení schválení Zprávy o uplatňování Územního plánu Březiny 2017
Oznámení schválení Zprávy o uplatňování Územního plánu Pomezí
Oznámení schválení Zprávy o uplatňování Územního plánu Pustá Rybná 2016
4. úplná aktualizace ÚAP 2016
Oznámení o pořízení Územní studie Bystré - lokalita Smetanova
Oznámení vyhotovení právního stavu Územního plánu Polička
Oznámení o pořízení Územní studie Bystré - lokalita Hradčany
Vydání opatření obecné povahy Změna č. 2 Územního plánu Polička
Vydání opatření obecné povahy Územní plán Borová
Vydání opatření obecné povahy Územní plán Telecí
Vydání opatření obecné povahy Změna č. 3 Regulačního plánu Polička - lokalita Mánesova
Vydání opatření obecné povahy Územní plán Bystré
Oznámení schválení Zprávy o uplatňování Územního plánu Polička
Oznámení o pořízení Územní studie Polička - lokalita Jih I.
Oznámení o pořízení Územní studie Polička, lokalita Modřec - sever
Územně plánovací dokumentace a územně plánovací podklady obcí ve správním obvodu ORP Polička
Vydání opatření obecné povahy Změna č. 2 Regulačního plánu Polička - lokalita Mánesova
Vydání opatření obecné povahy Územní plán Jedlová
Vydání opatření obecné povahy Územní plán Květná
Oznámení schválení Zprávy o uplatňování Územního plánu Stašov
Vydání opatření obecné povahy Územní plán Korouhev
Vydání opatření obecné povahy Územní plán Svojanov
Vydání opatření obecné povahy Územní plán Pustá Kamenice
Vydání opatření obecné povahy Změna č. 1 Územního plánu Polička
Vydání opatření obecné povahy Územní plán Kamenec u Poličky
Vydání opatření obecné povahy Územní plán Sádek
Oznámení o pořízení Územní studie Polička - lokalita Bezručova
Vydání opatření obecné povahy Územní plán Široký Důl
Vydání opatření obecné povahy Územní plán Oldřiš
Oznámení schválení Zprávy o uplatňování Územního plánu Březiny
Vydání opatření obecné povahy Územní plán Pomezí
Oznámení schválení Zprávy o uplatňování Územního plánu Pustá Rybná
Vydání opatření obecné povahy Územní plán Polička
Vydání opatření obecné povahy Územní plán Stašov
Vydání opatření obecné povahy Regulační plán Městské památkové zóny Polička
Vydání opatření obecné povahy Změna č. 1 Regulačního plánu Polička - lokalita Mánesova
Územní plán obce Nedvězí
Územní plán obce Trpín
Územní plán obce Hartmanice
Vydání opatření obecné povahy Územní plán Březiny
Vydání opatření obecné povahy Územní plán Pustá Rybná