Město Polička

Vyhotovení úplného znění Územního plánu Korouhev

Územní plán Korouhev v úplném znění po vydání Změny č. 1 (viz přílohy):
 
I.  Textová část ÚP Korouhev
II. Grafická část ÚP Korouhev zde (bez změn)

Pořizovatel úplného znění ÚP Korouhev:  Městský úřad Polička, Palackého nám. 160, Polička
Projektant úplného znění ÚP Korouhev:  REGIO, projektový ateliér s.r.o. Hradec Králové

Přílohy