Město Polička

Ohlašovna požáru

Od 1. dubna 2007 zřizuje město Polička ohlašovnu požáru ve vrátnici firmy Ponas s.r.o. v ulici Starohradská č.p. 47. Zde mohou občané nahlásit požár, nebo jinou mimořádnou událost, pokud nemají možnost toto učinit telefonicky na číslo 150. Ohlašovna slouží také k vyhlášení poplachu místní jednotce požární ochrany v mimořádných případech.

Děkujeme tímto vedení firmy PONAS s.r.o. za pomoc při zajišťování požární bezpečnosti ve městě zřízením ohlašovny v jejich objektu. 

Od 1. dubna 2007 se ruší Operační a informační středisko (OPIS) Hasičského záchranného sboru ve Svitavách a je přesunuto na Krajské informační a operační středisko Pardubice (KOPIS). Zde budou přijímána hlášení z tel. linky 150 a 112 a vyhlašovány poplachy požárním jednotkám na území Pardubického kraje.