Město Polička

Vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

PARDUBICKÝ KRAJ
Michal Rabas
hejtman
 
  
VYHLÁŠENÍ OBDOBÍ ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU
 
 
Čl.1
 
Hejtman Pardubického kraje dle čl. 3 nařízení Pardubického kraje č. 1/2006, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru,
 
vyhlašuje
  
na celém území Pardubického kraje až do odvolání období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.
  
Čl. 2
 
Toto vyhlášení nabývá účinnosti dne 2.května 2007.
 
 
 
V Pardubicích 2. května 2007.
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno: 2. 5. 2007