Město Polička

obrázek

Investiční akce našeho města 2019

Investiční akce našeho města 2019

Jaké stavební akce v Poličce probíhají nyní a co nás ještě do konce roku čeká? Nabízíme stručný přehled investičních akcí.

V červnu byla dokončena  jedna z největších staveb města Poličky současnosti v hodnotě 46,2 mil. Kč -  rekonstrukce čistírny  odpadních vod, včetně výstavby nové kapacitnější dosazovací nádrže. Tato stavba je příspěvkem města ke zlepšení kvality vypouštěných vod do Bílého potoka a byla zahájena v září roku 2017.

Nová dětská hřiště v Poličce

Na jaře proběhla stavba nových dětských  hřišť na ul. Hegerova u čp. 984 a na ul. Družstevní u čp. 886-891. Na konci června začínají hřiště sloužit dětem.  Náklady na každé hřiště jsou ve výši 200 tis. Kč.

Dětské hřiště u bytových domů na ul. Hegerova, hřiště  se realizovalo na základě dlouhodobějších žádostí obyvatel uvedených bytových domů. Hřiště je situováno do místa stávajícího hřiště, kterému dominovalo velké pískoviště. Město Polička dlouhodobě preferuje provedení dětských hřišť v úpravě „Antivandal“.  Obyvatelé bytových domů dostali k výběru několik variant dětských hřišť od různých dodavatelů v obdobné cenové úrovni – realizováno bylo hřiště dle výběru bydlících.

Bezručova

V lokalitě Bezručova se dokončuje II. etapa výstavby infrastruktury, náklady na akci jako celek představují částku 7,5 mil. Kč,  letošní etapa z toho činí 2,9 mil. Kč.  Aktuální stavba  zahrnuje zejména dokončení komunikací a zpevněných ploch.

Oprava chodníku

V nejbližší době se rozběhne realizace stavebních úprav části chodníku na ul. Čsl. armády od Policie ČR k sídlu Bytového družstva (spolufinancováno dotací ze SFDI ČR). Náklady jsou ve výši 1,9 mil. Kč,  z toho dotace činí částku 1,3 mil. Kč.  Práce by měly být hotové do konce září.

Nová svítidla

Dojde též na výměnu části svítidel veřejného osvětlení  (zejména průjezdné úseky silnic I. a II. třídy a náměstí – spolufinancováno dotací z programu MPO Efekt 2019).  Výměna se týká až 330 svítidel, ta budou nahrazena led lampami v celkové hodnotě 5 mil. Kč. Z toho 2 mil. Kč tvoří dotační prostředky.

V druhé polovině roku nás čeká:

  • stavba parkoviště na ul. Luční (mezi bytovými domy na ul. Luční a Dukelská)
  • stavba parkoviště v lok. Bezručova – mezi novými bytovými domy a stávající zástavbou na ul. M. Bureše a J. Suka
  • stavba parkoviště v ul. Na Bídě u hradeb
  • rozšíření parkoviště na Sídl. Hegerova (u objektu čp. 1019)
  • rozšíření parkoviště u haly ZŠ Na Lukách
  • nové přechody pro chodce u ZŠ na ul. E. Beneše a Švermova
  • nový přechod pro chodce na ul. Hegerova vč. úpravy vjezdu ke sběrnému dvoru LIKO
  • stavební úpravy části komunikací na centrálním hřbitově
  • veřejné osvětlení chodníku mezi Sídl. Hegerova a tenisovými kurty
  • stavební úpravy lávky v parku – u dětského hřiště.

Oprava ulic v centru města

Rekonstrukce ulice Pálená, Štěpničná a Fortna – momentálně probíhá opakované stavební řízení, začátek realizace předpokládáme ve 2. polovině roku. Větší část stavebních prací proběhne v roce příštím, předpokládané výdaje jsou ve výši  22 mil. Kč.

Rekonstrukce ulic v historickém centru města bude i nadále pokračovat. Z tohoto důvodu se zpracovává projektová dokumentace na rekonstrukci ulic Václavská a Otakarova (předpoklad realizace akce v roce 2021) a na rekonstrukci ulic Haškova a Erbenova (předpoklad realizace akce v roce 2022).

Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města

obrázek ke článku
obrázek ke článku
obrázek ke článku