Město Polička

Velká obnova Heydukovy ulice

Vážení a milí spoluobčané,

dovolte mi Vás informovat, že se našemu městu podařilo přesvědčit Pardubický kraj, aby pokračoval v opravě silnice z Kamence vedoucí do Poličky. Oprava tak naváže na obnovu silnice v obci Kamenec směrem na Poličku až k Tylovu domu. Původní záměr kraje byl, opravit pouze silnici v Kamenci po nově vybudované kanalizaci.

Takto zamýšlený rozměr opravy jsem považoval z pozice města za nedostatečný a téměř ostudný. Po dlouhých vyjednáváních se podařilo, že kraj naší žádosti vyhověl a v tuto chvíli je již celý zbývající úsek silnice až k Tylovu domu vysoutěžený a od června se bude po dobu zhruba 3 měsíců opravovat.

Město Polička souběžně s touto zásadní akcí vybuduje zcela nový chodník, a to od křižovatky z ul. Hrubínova až do zatáčky po hranice Kamence.  Tímto naváže i na nově vybudovaný kamenecký chodník.

Finanční rozměr opravy silnice činí 13,7 mil. Kč a chodníku 3 mil. Kč. Celou tuto velkou akci, tj. opravu silnice a vybudování nového chodníku, po kterém se dlouhá léta volalo, považuji za zásadní a pro naše město velmi prospěšnou. Mám za to, že se všichni shodneme, že byl nejvyšší čas s tímto ostudným místem něco provést.

Pouze pro malé připomenutí napíši, že v roce 2018 jsme stejným způsobem opravili ulici Zákrejsovu od evangelického kostela až po sjezdovku.

Zároveň děkuji již nyní za pochopení a respektování nezbytného přechodného omezení v dopravě, které stavba přinese.

 

Jaroslav Martinů, starosta města