Město Polička

Křižovatka ulic Wolkerova a Mánesova

Křižovatka ulic Wolkerova a Mánesova je již dlouho veřejností diskutována jako problematická a opakovaně řešena nejen komisí dopravní a bezpečnostní, ale i odborem dopravy MěÚ Polička. Na nebezpečí upozorňují někteří řidiči a obyvatelé města, kteří tuto křižovatku využívají. 

Frekvence dopravy se v ulici Wolkerova podstatně zvýšila díky nové výstavbě v ulici Mánesova. Již v roce 2016 zmíněná komise doporučila změnu přednosti v jízdě v tomto nebezpečném úseku ve prospěch ulice Wolkerovy. Stejné stanovisko komise opětovně vyslovila i v letošním roce. Na základě tohoto doporučení nechalo město Polička u projektanta dopravních staveb prověřit, zda jsou z ul. Mánesova dodrženy rozhledové trojúhelníky, tzn. zda bude pro řidiče dávající nově přednost v jízdě zajištěn dostatečný rozhled do křižovatky a výhled na vozidla, kterým budou povinni dát přednost v jízdě. Dle stanoviska odborníků rozhledové trojúhelníky splněny nejsou. Změnu přednosti v jízdě tak nebylo možné realizovat, neboť by byla na úkor bezpečnosti silničního provozu!

Jaké je řešení situace?  „Z výše uvedených důvodů musí být zachována současná přednost v jízdě v ulici Wolkerova, dojde však k několika úpravám. Zvýrazníme stávající svislé dopravní značení „Dej přednost v jízdě“, nově bude v provedení na retroreflexním žlutozeleném fluorescenčním podkladu. Zároveň bude toto svislé dopravní značení doplněno o vodorovné dopravní značení „Příčná čára souvislá se symbolem Dej přednost v jízdě“ v plastovém nástřiku na vozovku,“ upřesňuje vedoucí odboru dopravy Mgr. Jan Kovář.  Dopravní situace bude i nadále v tomto místě monitorována a průběžně vyhodnocována za účelem zjištění, zda jsou výše uvedená opatření vedoucí k zdůraznění přednosti v jízdě dostačující. „I přes tato nová opatření žádáme řidiče, aby i nadále věnovali tomuto úseku zvýšenou pozornost a opatrnost. Nové dopravní značení by mělo právě bezpečnosti křižovatky pomoci, avšak bez respektování dopravního značení a mnohdy i více potřebné vzájemné ohleduplnosti řidičů to nepůjde,“ doplňuje Mgr. Kovář.

Ing. Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města