Město Polička

Tříkrálová sbírka

Vážení přátelé a dárci Tříkrálové sbírky. Děkujeme Vám za přízeň a štědrost, kterou jste věnovali tříkrálovému koledování v uplynulých letech. Tříkrálová sbírka roku 2021 bude zcela mimořádná. Vývoj opatření, která naši společnost v poslední době zasahují, bohužel není nakloněn tradičnímu koledování. Přesto se této tradice ani pro tentokrát nevzdáváme. Jejím smyslem je přinášet do všech domovů radostnou zvěst a Boží požehnání – a také vykoledovanými dary pomoci potřebným.

Pokud se tedy rozhodnete začít nový rok dobrým skutkem a napojit se na tříkrálové poselství, přinášíme Vám informaci, jak bude možné do Tříkrálové sbírky 2021 přispět. Sbírka probíhá od 1. do 24. ledna 2021 a bude možné přispět následujícím způsobem:

osobním darováním do pokladničky – v Poličce na těchto místech:

Oblastní charita Polička II., Vrchlického 16

BAUMARKET, Jilemnického 567

BENU lékárna, Smetanova 55

BIOKRÁMEK, Tyršova 179

Čerpací stanice THT SHELL Polička, Starohradská 316

Domácí potřeby, Masarykova 7

DPS "Penzion" Polička, Družstevní 970

Farní sbor Českobratrské církve evangelické Polička, Nábřeží Svobody 561

Kavárna Pralinka, Riegrova 31

Městský úřad - podatelna, Palackého nám. 160

Oblastní charita Polička - středisko OA/CHPS, Tylova 247

Polabské uzeniny, Šaffova 70

potraviny COOP, Jiráskova 820

potraviny COOP, Starohradská 359

potraviny Kubík, Eimova 716

potraviny Kubík, Masarykova 10

Řeznictví Na Náměstí, Palackého náměstí 20

Římskokatolická fara - děkanství Polička, B. Martinů 1

TOMANOVÁ lékárny, Eimova 294

TOMANOVÁ lékárny, Komenského 11

 

 Při osobním darování do pokladničky si za svůj dar můžete odnést malý balíček s požehnanou křídou, cukříkem a kalendáříkem

Dále můžete přispět:

na účet Tříkrálové sbírky

platbou přes QR kód

zasláním dms nebo trvalé dms 

V poličském regionu svým příspěvkem do Tříkrálové sbírky podpoříte hlavní záměr, kterým je posílení a územní rozšíření služby Domácího hospice sv. Michaela Oblastní charity Polička.

Podrobné informace k Vašemu tříkrálovému darování najdete na webových  stránkách Oblastní charity Polička – www.policka.charita.cz, na webu města i farnosti.

Ze srdce Vám za Vaši přízeň děkujeme. Nechť vás světlo radosti provází po celý rok!

S úctou Vaše Oblastní charita Polička.