Město Polička

Plánované pořady znovu odloženy

Polička – Stále trvající nouzový stav a současná epidemická situace opět zasáhla do programu Tylova domu v Poličce. Z tohoto důvodu jsou odloženy všechny únorové pořady, které se uskuteční v náhradních termínech. Týká se to pořadu Magické housle s Janem Přeučilem a Václavem Návratem, dvou koncertů Kruhu přátel hudby, koncertu Romana Horkého a skupiny Kamelot a opět je odložen Jarní koncert muzikálů. Nové náhradní termíny budou zveřejněny na webových stránkách a sociálních sítích Tylova domu, až bude jasné, kdy dojde k rozvolnění vládních opatření týkajících se kulturních zařízení.

Zároveň je do odvolání pozastaven předprodej vstupenek na všechny akce pořádané Tylovým domem. Zakoupené vstupenky včetně vstupenek na pořady s náhradními termíny zůstávají i nadále v platnosti. Pokud si diváci nestihli vyzvednout vstupenky zakoupené online, budou tak moci učinit po znovuotevření Informačního centra v Poličce, nebo až v den konání akce v pokladně Tylova domu. Pokladna bývá otevřena vždy hodinu před konáním akce.

                                                               

                                                                                                            Stanislav Sáňka