Město Polička

Průběžná informace k očkovacímu místu v Poličce

 

TZ 17. 3. 2021

 

Celkový záměr a zájem vedení našeho města zřídit a mít připraveno pro případ potřeby a dostatku vakcín očkovací místo v Poličce samozřejmě i nadále trvá. Ve spolupráci zaměstnanců města a Poličské nemocnice pokračují přípravné práce na realizaci tohoto projektu v domě Jordán. Jde o nutnou administrativu spojenou jak se samotnou budovou (revize apod.), tak přímo s provozem očkovacího místa (provozní řád, požadavky hygieny…). Prostory jsou i s pomocí členů Svatojosefské jednoty postupně vyklízeny, připravuje se zázemí pro personál, vyrábí se jednoduché „kóje“ pro samotný výkon očkování.

Zcela klíčové je zajistit dostatečné pokrytí zdravotnickým personálem. V očkovacím místě se v tuto chvíli nepočítá se zapojením obvodních lékařů, ti by totiž v ideálním případě prováděli paralelně očkování přímo ve svých ordinacích. Protože nemáme nemocnici akutní péče s příslušným personálem, který by očkování zajišťoval tak, jako je tomu v jiných městech, spoléháme se na zapojení ambulantních lékařů a sester sloužících v různých zdravotnických zařízeních v Poličce i okolí, zdravotníků z privátních ambulancí, lékařů a sester v důchodovém věku, mediků, dobrovolníků. Organizace celého projektu je tak i z těchto důvodů extrémně obtížná.  

Časový horizont spuštění očkovacího centra komentuje místostarosta Pavel Štefka: „Optimistický odhad případného otevření poličského očkovacího místa je druhá polovina měsíce dubna. Samotné spuštění v tomto časovém horizontu však bude samozřejmě záviset na dostatku očkovacích vakcín a celkovém průběhu a pokrytí poptávky po očkování v našem kraji/regionu (podíl ordinací praktických lékařů, vytíženost stávajících očkovacích center zejména ve Svitavách a Litomyšli). Z objektivních důvodů, které nemůžeme ovlivnit, se neupínáme k žádnému konkrétnímu datu. Chtěli bychom mít očkovací místo každopádně připraveno pro případ slibovaných dodávek velkého množství vakcín, bez ohledu na to, jestli se tak stane v dubnu nebo kdykoli později. S místní odbornou veřejností jsme zajedno v tom, že ideální by bylo proočkování místních obyvatel obvodními lékaři bez potřeby spoléhat se na očkovací centra. Nicméně spoléhat se pouze na tento scénář prostě nemůžeme.“