Město Polička

Průběžná informace k očkovacímu místu v Poličce (ke dni 19. dubna 2021)

V návaznosti na minulé články přinášíme další informaci k průběhu zřizování očkovacího místa v Poličce.

Přípravné práce na místě samotném (Dům Jordán) a náročná administrativa spojená s nutnými povoleními a registrací je defacto u konce.

Bohužel klíčová věc, a to dostatečný přísun očkovacích látek do ČR určených pro obvodní lékaře a očkovací místa, nadále, mírně řečeno, zadrhává.

Z informací Pardubického kraje, které dostáváme v intervalu cca 14 dní již na počátku dubna vyplývalo, že situace ohledně přísunu vakcín, a tudíž reálné možnosti otevření očkovacích míst i v menších městech bez krajských nemocnic nebo zdravotnických zařízení se opět posouvá nejdříve na květen či později.  Předložené statistiky navíc dokládají, že náš okres na rozdíl od jiných oblastí kraje (např. Hlinecko) je díky centrům provozovaným krajskými nemocnicemi v Litomyšli a Svitavách velmi dobře pokryt z hlediska případných volných kapacit pro očkování a tato centra nejsou dostatečně vytěžována. Bohužel vázne i klíčové zásobování obvodních lékařů, kteří by podle informací z Krajského úřadu měli dostávat primárně všechny vakcíny s nižšími nároky na skladování.

Chceme velmi poděkovat všem, kteří kladně reagovali na naši žádost o případnou pomoc v očkovacím místě (zejména lékaři a sestry), ale i dobrovolníkům, kteří se městu přihlásili.

Věříme, že naše iniciativa a snaha nakonec nebude marná a očkování bude v nejbližší době lehce dostupné každému, kdo o něj projeví vážný zájem, ať už by se provádělo ideálně u obvodních lékařů nebo navíc i v očkovacích centrech. Situace ohledně přísunu vakcín se však mění doslova každým dnem a plánovat konkrétní postup na týdny nebo dokonce měsíce dopředu v zásadě nepřipadá v úvahu. O dalším vývoji vás samozřejmě dál budeme průběžně informovat.

město Polička