Město Polička

obrázek

Polička otevřela očkovací místo!

Polička otevřela očkovací místo!

1.června 2021 bylo otevřeno v prostorách Domu Jordán nové očkovací místo. Ve 12:30 byl naočkován první registrovaný.

Provoz očkovacího místa v Poličce zajišťuje ve spolupráci s městem Polička Poličská nemocnice s.r.o. Očkovat se bude v pracovním týdnu denně od 8 do 16.30 hod.

Otevření očkovacího místa předcházela náročná práce spojená nejen s nutnou přípravou prostor, ale i s povinnou administrativou jak samotné budovy tak přímo s provozem očkovacího místa (provozní řád, požadavky hygieny..). To vše muselo město Polička zajistit. Prostory byly s pomocí členů Svatojosefské jednoty a pracovníky města postupně vyklízeny, připravovalo se zázemí pro personál, vyráběly se jednoduché „kóje“ pro samotný výkon očkování. Přípravné práce začaly probíhat již na začátku tohoto roku, i když dlouhou dobu nebylo jasné, zda k otevření očkovacího místa kvůli nedostatku vakcín nakonec dojde.

„Jsme velmi rádi, že celkový záměr a zájem našeho města zřídit a mít připravené očkovací místo mohl být nakonec zrealizován a velké úsilí a práce nebyla vynaložena zbytečně. Věříme a doufáme, že spolu s fungováním testovacího místa v Tylově domě přispěje zřízení očkovacího místa v Domě Jordán k větší dostupnosti těchto momentálně žádaných služeb pro naše občany a tím také k větší proočkovanosti a rychlejšímu návratu k normálnímu životu. I z počtu   registrovaných zájemců v prvních dnech se zdá, že zájem o očkování nadále trvá a otevření očkovacího místa má i v této době stále svůj význam. Děkujeme především personálu očkovacího místa a všem, kteří se na tomto projektu podíleli,“ komentuje místostarosta města Pavel Štefka.

Získání konkrétního termínu bude probíhá zcela standardní cestou - registrace prostřednictvím Centrálního rezervačního systému na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR. Pro pomoc nebo asistenci při registraci je možné nadále využívat celostátní telefonní linku 1221, popř. linku Pardubického kraje 466 026 466. Upozorňujeme, že v samotném očkovacím místě se nebude možné zaregistrovat.

Veškeré souhrnné informace v přehledné podobě ohledně registrace a provozu očkovacího místa naleznete na městském webu http://www.policka.org/ockovani Zde jsou ke stažení také příslušné formuláře, které musí objednaný klient před očkováním na místě předložit. V předtištěné podobě jsou tyto formuláře také volně k dispozici ve vestibulu Městského úřadu Polička na Palackého náměstí 160. Tímto také žádáme všechny zájemce, aby se na očkování dostavili již pokud možno s vyplněnými formuláři tak, aby nedocházelo ke zbytečným průtahům.

S případnými dotazy ohledně provozu očkovacího místa v Poličce se pak můžete obracet na pracovnice sociálního odboru MěÚ Polička na lince 731 961 532.  

Pokud je ve vašem okolí nějaký starší občan, o kterém víte, že není zaregistrován, nebo naočkován, zkuste mu vlastními silami zprostředkovat registraci, popř. zaslat jeho kontakt na tato tel. čísla - 733 710 450, 734 152 221, 733 713 627. Sociální pracovníci se s tímto občanem spojí a s registrací pomohou.

https://www.pardubickykraj.cz/aktuality/112065/v-kraji-ockuje-jiz-18-center-nove-take-v-policce

 

Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města

Přílohy