Město Polička

Program MaTami - březen 2022

Vážení příznivci MaTami jsme tu pro Vás!!! V týdnu 21.-25. 3. pořádáme Bazárek dětského oblečení na Jordáně. Přijďte si nakoupit, podpoříte chod rodinného centra a dáte věcem druhou šanci. Aktivity v tomto týdnu budou probíhat omezeně.  Děkujeme za pochopení.

 

Odborné poradny březen:

Logopedická poradna (Mgr. Hana Dalíková)

7. a 21. 3. 2022 (pondělí)  od 16.00 do 18.00 h, 50 Kč za konzultaci

Speciálně-pedagogická poradna (Mgr. Romana Jurečková)

23. 3. 2022 (středa)  od 16.00 do 18.00 h

Poradna psychomotorického vývoje (Mgr. Bc. Iva Sedláčková)

25. 3. 2022 (pátek)  od 16.15 do 18.15 h

Homeopatická poradna (Mgr. Dagmar Klusoňová)

31. 3. 2022 (čtvrtek)  od 16.00 do 17.00 h

Potravinové alergie – svépomocná skupina

9. 3. 2022 (středa) od 15.30 do 17.00 h

Potravinové alergie postihují tolik dětí kolem nás, že jsme se rozhodli Vám nabídnout prostor pro sdílení zkušeností, receptů a rad.

Podpora psychiky – svépomocná skupina

10. 3. 2022 (čtvrtek) od 17.00 do 20.00 h

Téma tohoto setkání: Úzkosti, strachy a panické ataky. Nabízíme Vám podporu v důvěrné skupině k vyslechnutí a sdílení Vašich zkušeností s tématem úzkosti, strachy a panické ataky.

Prožitkový večer pro ženy

16. 3. 2022 (čtvrtek) od 17.00 do 19.00 h

Cena: 100 Kč

Povede: Mgr. Gabriela Víchová

 Nutné se přihlásit na prihlasse@matami.cz

Bezpečný prostor, kde se můžeme uvolnit, vystoupit ze všech rolí a být zase jen ženou, která se cítí, vnímá, prožívá. Příležitost užít si a posilnit ten nejdůležitější vztah, který v životě máme - vztah sama se sebou.

Porucha autistického spektra – svépomocná skupina

17. 3. 2022 (čtvrtek) od 16.00 do 18.00 h

Zveme rodiče dětí s PAS k nám do centra na pravidelné setkávání, sdílení zkušeností a rad. Tato tzv. svépomocná skupina se schází jednou měsíčně. Přijďte se podělit o své zkušenosti i Vy.

Bazárek
Prodej proběhne na Jordáně: 23. 3. 2022 (středa od 8.30 do 17.00 h)

                                                      24. 3. 2022 (čtvrtek od 8.00 do 12.00 h).

Komisní prodej dětského oblečení a obuvi na období jaro/léto, oblečení pro těhotné, hraček aj.

Přihlašovat se můžete až do odvolání na emailové adrese: bazarek.matami@email.cz

Zaměřeno na dospívání I. – diskusní skupiny

 31. 3., 28. 4., 26. 5. 2022 (vždy poslední čtvrtek v měsíci, další termíny od září)

od 15.00 do 17.00 h

Cena za jedno setkání 50 Kč

Povede Jitka Macenauerová, Michaela Fialová

Přihlašujte se na prihlasse@matami.cz.

Celoroční setkávání s adolescenty, ať už samostatně, tak i s jejich rodiči. Cílem této diskusní skupiny
je podpora dospívajících dětí a jejich rodičů, usnadnění jim celého procesu, kdy se z dítěte stává
dospělý. Celý cyklus je připraven tak, aby předcházel obtížným situacím v rodině, jež právě
puberta může být. Témata na sebe budou navazovat. Velká část bude věnována výživovým
problémům u dospívajících a jejich prevenci, prevenci závislostí, bezpečnosti na internetu, kyberšikaně, dopadech sociálních sítí. V neposlední řadě bude debatováno o tématech bezpečného a zdravého sexuálního života. V druhé polovině roku naváže Zaměřeno na dospívání II., kde bude prostor i pro setkání rodičů na téma jak komunikovat s teenagerem.

 

Cena (pokud není v popisu uvedeno jinak):

Pravidelné dopolední aktivity: 50 Kč (cena pro členy 35 Kč, možnost zakoupení permanentky)

Členství 150 Kč/půl roku, 300 Kč/rok. Informace o členství získáte od lektorek aktivit.
Aktivity projektu Čas pro rodinu jsou podpořeny z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV, dále PK, Městem Poličkou a CBM.

Více informací o nás, našich aktivitách, členství najdete na webových stránkách

www.matami.cz nebo FB: www.facebook.com/RCMaTami