Město Polička

obrázek

Začíná oprava barokní radnice

Začíná oprava barokní radnice

6. dubna 2022 byla poličská barokní radnice předána jako stavební objet firmě BÁČA, Polička s.r.o. Uvedená firma je vítězem výběrového řízení a provede celkovou obnovu obvodového pláště této dominanty poličského náměstí. Oprava národní kulturní památky je rozdělena do 3 let a celková výše nákladů je 16,5 mil. Kč.  

„Obnova barokní a gotické radnice na poličském náměstí s sebou samozřejmě přinese i mnohá omezení pro občany i návštěvníky města z důvodu zabezpečení stavebních prací. Složitá je především navržená soustava lešení, která bude obepínat celý obvod hodinové věže až po okap střechy a bude založena na stropní konstrukci pod půdou. Pro napojení lešení kolem hlavní části stavby radnice bude zbudován spojovací dopravní koridor, jakýsi most – lávka, vedoucí od vykládací plošiny umístěné nad stavebním vrátkem (výtahem). Při opravě věže je důležité zabezpečit nejen ochranu stávající střešní krytiny z měděného plechu vhodnou textilií, ale je třeba zajistit i bezpečnost chodců v prostoru kolem radnice a zařízení staveniště nutným dočasným záborem plochy parteru náměstí a jeho oplocením.

Všechna uvedená opatření nejsou sice populární, ale pro zdárný průběh stavebního zásahu nutná. Odměnou všem pak bude obnovená radniční věž, která spolu se sanací vlhkého obvodového zdiva v přízemí, ukončí 1. etapu tříleté série obnovy radniční fasády. S montáží složitých lešeňových konstrukcí z minulých let už máme zkušenosti z morového sloupu, tak pevně věřím, že se odborníkům podaří i dílo kolem radnice,“ upřesňuje Marta Mastná, vedoucí Odboru územního plánování rozvoje a ŽP.

Celkové náklady pro rok 2022 představují částku 4,7 mil. Kč a městskému rozpočtu pomůže získaná dotace z Programu regenerace Ministerstva kultury ČR ve výši 860 tis. Kč. A jak komentuje dotační prostředky roku 2022 Ing. Mastná? „Výše letošní přidělené dotace mě zklamala, přestože Polička získala opět nejvyšší možnou částku, která byla v letošním roce v Programu regenerace MPR a MPZ rozdělena mezi všechna města. Dotace na památky byly značně pokráceny a není potřeba to k současné ekonomické situaci ani vysvětlovat…Žádost o finanční příspěvek jsem podala i na Pardubický kraj, výsledek však ještě není znám. Ale každá „koruna“ se hodí a každou možnost získání dotace je třeba využít. Proto byla podána souběžně i žádost o dotaci z rezervy Programu regenerace na dokončení restaurování vestibulu I. NP radnice (viz níže). S tou jsme uspěli např. při obnově nýtovaného mostu v parku. Tak se necháme překvapit, zda úspěch zopakujeme i tentokrát…“

V dalších letech radnici čeká obnova jižní a západní fasády a třetí etapu prací zakončí obnova severní a východní fasády. Kromě jiného dojde i k restaurování malovaného městského znaku na východním průčelí budovy.  Práce by měly být dokončeny do 30. listopadu 2024. Do té doby nás tedy na náměstí čeká radnice zahalená vždy z odpovídající části lešením a čilý stavební ruch. Barokní skvost Palackého náměstí si zásadní opravu zaslouží a přidá se tak k dalším opraveným barokním památkám, kterými jsou morový sloup a sochy na obou kašnách.

V průběhu roku 2022 se ale bude pracovat i uvnitř budovy. Dokončuje se restaurování vestibulu, kde probíhá odborná obnova štukové výzdoby v 1. patře a také dojde k rekonstrukci sociálního zařízení obřadní síně.

Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města