Město Polička

Informace o množství vytříděného odpadu v roce 2021 (EKO-KOM, a.s.)

Informace o množství vytříděného odpadu v roce 2021 (EKO-KOM, a.s.)

Informace o množství odpadů (plasty, papír, nápojové kartony, sklo, kovy), který obyvatelé města Polička v roce 2021 vytřídili a předali k využití. V přehledu je uvedena také odměna, kterou město Polička obdrželo od autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s.

  Vytříděné odpady (v tunách) Částka (v Kč)
1. čtvrtletí 2021 260,473 410 875,00
2. čtvrtletí 2021 300,171 463 418,50
3. čtvrtletí 2021 335,539 464 427,00
4. čtvrtletí 2021 257,150 447 025,50
Rok 2021 celkem 1 153 ,333 1 785 746,00

Dále nám bylo zasláno Osvědčení o úspoře emisí a energie za takto vytříděný odpad (viz. příloha). Výsledek vyúčtování tak jednoznačně prokázal, že třídění odpadů má smysl a pozitivní dopad na životní prostředí.

Z této odměny jsou hrazeny náklady města na sběr, svoz, využití, likvidaci odpadů (včetně nebezpečných) a dále provoz sběrného dvoru, mimořádné svozy papíru a plastů, pneumatik, bioodpadu, kovů, nákup, opravy a mytí kontejnerů na tříděný odpad, černé skládky, aj.

Všem, kteří takto přispíváte k ochraně našeho životního prostředí patří velký dík.