Město Polička

Konec splatnosti místních poplatků

Připomínáme, že 30. června 2022 končí splatnost místního poplatku ze psů a místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.  

Vyzýváme poplatníky, kteří nemají výše uvedené poplatky dosud uhrazeny, aby do konce června úhradu provedli. Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, budou vyměřeny platebním výměrem a mohou být zvýšeny až na trojnásobek v souladu s ustanovením § 11 zákona 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění.

Zdůrazňujeme, že poplatníkem za komunální odpad je fyzická osoba přihlášená v obci (tj. i cizinec) a dále vlastník (fyzická i právnická osoba) nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není nikdo hlášen k pobytu. Poplatníci mají ohlašovací povinnost dle OZV č. 4/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, odkaz zde http://www.policka.org/mesto-a-urad/vyhlasky/vyhlaska/19062 

odbor finanční a plánovací