Město Polička

Běh naděje v Poličce již po patnácté

Vrátíme se trochu do historie. Psal se závěr roku 2007, kdy Miloslav Zezula a Michal Popelka hlasovali pro rozhodnutí zachovat Běh Terryho Foxe v podmínkách naši země. Podpořili název Běh naděje. Jsme jedno z mála měst v České republice, které to nevzdalo ani v době covidu. Neskončili jsme, a to díky Vám, Vaši podpoře, které si velmi vážíme.

Rádi bychom navázali na skvělou účast při ročníku, kdy jsme slavili 100 let od založení Československa, v roce 2018, či o rok později. V následujících letech 2020 a 2021 byla účast téměř poloviční, přesto pro nás ne beznadějná. Po letech koronaviru máme možnost se zase vrátit k tradiční sbírce na výzkum rakoviny. Budete si moci zakoupit trika, kšiltovky, cyklistické lahve, odznaky a další věci z naši nabídky. Abych Vás trochu nalákal, budou trika modré, červené i zelené jako v předchozích letech.

Letošní ročník slíbil navštívit starosta Města Poličky Jaroslav Martinů. Nebude chybět naše rodačka a poslankyně Parlamentu České republiky paní Marie Jílková z Lezníka.

Běh naděje je sportovně humanitární akce inspirovaná Během Terryho Foxe a má dva hlavní cíle: získat prostředky na výzkum rakoviny v Praze Motole, iniciovat solidaritu zdravých s nemocnými a současně

apelovat na zdravý životní styl a prevenci onemocnění.

Sejdeme se dne 11. září od 12.30 hodin před radnicí v Poličce u prezence. Slavnostní start proběhne ve 14. hodin. Čeká nás tradiční trasa, kterou jsme se vydali při prvním ročníku v roce 2004. Doprovodný program bude doprovázen reprodukovanou hudbou. V závěru nebude chybět občerstvení v podobě koláčů a losovaná tombola.

Rád bych poděkoval našim sponzorům a podporovatelům Městskému úřadu v Poličce, TES Polička za vylepení plakátů, Janu Sméjkalovi, který zaplatil občerstvení, MO KDU-ČSL a Svatojosefské jednotě Polička.

V den běhu bude v 10. 30 v kostele sv. Jakuba sloužena děkovná mše svatá za pořadatelé Běhu naděje v Poličce, živé i zemřelé účastníky, a na tuto bohoslužbu Vás též srdečně zvu.

Velmi si vážím pomoci všech ochotných pořadatelů při organizaci této akce. Rakovinou může onemocnět každý z nás. Proto běh životem nevzdávejme a Běh naděje svou účastí podporujme.

Těším se na Vás a věřím, že nebudeme na Palackého náměstí sami.

Jiří Bulva, spolupořadatel BN 2022 v Poličce.