Město Polička

Občané k rozpočtu mají co říct

Rozpočet města Poličky každoročně pamatuje i na různé náměty, žádosti a požadavky občanů. Požadavky na opravy chodníků a komunikací, na rozšíření parkovišť nebo na realizaci chodníků nových jsou evidovány na Odboru územního plánování, rozvoje a životního prostředí.  V době přípravy návrhu rozpočtu na rok následující jsou projednávány s vedením města, které některé vybrané požadavky – dle finančních možností – zařazuje do návrhu a dále pro projednání v ZM.

V případě parkovišť na sídlištích se v první řadě zpracovává návrh situace, který řeší umístění, materiálové řešení, komunikační napojení atd. Tento návrh se předkládá výborům SVJ a samosprávám přilehlých bytových domů k připomínkování a ke schválení. Až poté dochází k doprojektování stavby a k přípravě vlastní realizace.

V roce 2019 byly takto do rozpočtu zařazeny např. výdaje na opravy chodníků na ul. Jiráskova před bytovými domy čp. 592-593 (500 tis. Kč), opravy chodníků na ul. Družstevní před bytovými domy čp. 886-891 (650 tis. Kč), parkoviště na ul. Luční (550 tis. Kč), rozšíření parkoviště v ul. Na Bídě (u hradeb – 1,2 mil. Kč), dětská hřiště na ul. Hegerova u bytových domů čp. 983-984 a Družstevní u bytových domů čp. 886-891 (400 tis. Kč), místo pro přecházení na ul. Hegerova vč. příjezdu k recyklačnímu dvoru (1,5 mil. Kč), zvýšený přechod pro chodce u ZŠ Na lukách na ul. Švermova (600 tis. Kč), osvětlení chodníku mezi Sídl. Hegerova a tenisovými kurty (400 tis. Kč).

V roce 2020 to byly výdaje na zadláždění chodníku mezi restaurací Parkány a domem Jordán (300 tis. Kč), chodník mezi bytovými domy na ul. Obránců míru a Jiráskova čp. 597-598 (700 tis. Kč), veřejné osvětlení podél centrálního hřbitova a komunikace mezi ul. Starohradská a Heydukova (1,2 mil. Kč), chodník na ul. Heydukova od sběrných surovin po Kamenec (3,3 mil. Kč), parkoviště za budovou bazénu (2 mil. Kč), parkoviště v lok. Bezručova (1,2 mil Kč); rozšíření parkovišť na Sídl. Hegerova (3,7 mil. Kč).

V roce 2021 se jednalo o výdaje na opravu schodů ke vstupu do hřbitova u sv. Michaela (200 tis. Kč), zvýšený přechod pro chodce u ZŠ Masarykova na ul. E. Beneše (1 mil. Kč).

V roce 2022 byly takto do rozpočtu zařazeny např. výdaje na opravu části komunikace na ul. Hegerova za Penny Marketem (500 tis. Kč), zadláždění části komunikace podél hřbitova u sv. Michaela (600 tis. Kč), oprava části komunikace za pivovarem k areálu kynologů (200 tis. Kč), oprava části chodníků na ul. Wolkerova (2,6 mil. Kč), oprava a rozšíření povrchu sportovního hřiště na ul. Wolkerova (600 tis. Kč), parkoviště u bytových domů na ul. V. Hálka (600 tis. Kč), dětské hřiště u bytových domů čp. 899-903 na ul. Hegerova (200 tis. Kč), přístřešek na zastínění části dětského hřiště v lok. Mánesova a rozšíření hřiště v parku (200 tis. Kč), parkoviště na ul. Jiráskova u speciální ZŠ a MŠ (800 tis. Kč), VO k zadnímu vchodu do hřbitova u sv. Michaela (150 tis. Kč), pokračování dláždění komunikací na hřbitově u sv. Michaela (1,4 mil. Kč), stavební úpravy části komunikace a chodníků na ul. Smetanova a P. Jilemnického (8,5 mil. Kč).   

Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města