Město Polička

Pozvání k volbám

Vážení a milí spoluobčané,

dovolte nám pozvat Vás všechny k nadcházejícím komunálním volbám, které se konají v pátek 23. a v sobotu 24. září 2022. Věříme, že i Vy zastáváte názor, že volby do našeho městského zastupitelstva nejsou bezvýznamné a je správné využít možnost a právo i svým hlasem formovat budoucí vývoj a rozvoj města Poličky.

Vážení občané, dovolte nám při této příležitosti poděkovat všem členům končícího zastupitelstva za jejich práci, zodpovědnost a poctivost při výkonu svého mandátu. Uplynulé čtyřleté volební období bylo pro naše město další etapou rozvoje a celkové prosperity.

Chceme též poděkovat Vám všem za Vaši práci a aktivitu, která je hlavním motorem celkové prosperity, bez které bychom, my zastupitelé, nikdy nic sami nedokázali. Stále totiž platí, že největší bohatství státu, ale potažmo i města, je práce a aktivita lidí.

Velmi děkujeme

Jaroslav Martinů, starosta

Pavel Štefka, místostarosta