Město Polička

obrázek

Ulice Nádražní a Eimova

Ulice Nádražní a Eimova

Stavební ruch stále probíhá na ulici Nádraží a od listopadu též na ulici Eimova. V ulici Nádražní je dokončen nový povrch silnice a také chodník na straně plaveckého bazénu, dále je dokončena výměna kanalizace a nové veřejné osvětlení. V současné době probíhají práce na realizaci parkovacího pruhu a chodníku na straně u úřadu práce. Předpokládá se, že ulice Nádražní bude dokončena s koncem tohoto roku.

Chodci a řidiči se musí smířit s omezením a stavbou na ulici Eimova v úseku od pošty po křižovatku s ulicí Nádražní (po čp. 50). Zde byly zahájeny stavební práce výměnou vodovodu.

Práce budou v zimním období přerušeny a pokračovat budou na jaře. Kromě stavebních úprav komunikací a chodníků bude i v ul. Eimova souběžně realizována oprava stávající kanalizace (bezvýkopovou technologií) a výměna veřejného osvětlení. Předpokládané výdaje, které jdou z rozpočtu města Poličky, jsou ve výši více než 35 mil. Kč. Svazek obcí Vodovody Poličsko provede výměnu vodovodu v ulici Eimova v hodnotě 3 mil. Kč.

Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města