Město Polička

Tříkrálová sbírka v Poličce 2023

V sobotu 7. ledna 2023 zaklepou na vaše dveře tříkráloví koledníci. Děkujeme za jejich přijetí.
 

Komu Tříkrálová sbírka pomůže?
lidem v posledních chvílích života skrze Domácí hospic sv. Michaela

lidem s těžším duševním onemocněním a jejich blízkým skrze Centrum duševního zdraví Oblastní charity Polička

službě Domácí zdravotní péče Oblastní charity Polička

žákům a studentům při vzdělávání v indické oblasti Belgaum a Bangalore (projekt Adopce na dálku)

při mimořádných událostech

Darovat můžete i přes online platební bránu na webu trikralovasbirka.cz. Pokud v druhém kroku vyberete „Oblastní charita Polička“, vaše dary budou pomáhat přímo na Poličsku.

Děkujeme za přijetí tříkrálových koledníků a za vaši štědrost.

Oblastní charita Polička

Více informací o tříkrálové sbírce najdete na webu: https://policka.charita.cz/TKS2023/

 

https://www.youtube.com/watch?v=m9K_X03GqI8