Město Polička

Adaptační strategie

Akční plán navazuje na Adaptační strategii města Polička na změnu klimatu, zejména na její Návrhovou část, se kterou je propojen. Projekty uvedené v akčním plánu vycházejí ze Zásobníku projektů, který byl průběžně s Návrhovou částí připravován. Cílem Akčního plánu je určit konkrétní kroky, projekty a aktivity, které povedou k naplnění vize, cílů a opatření této strategie. Akční plán pracuje s krátkodobým harmonogramem aktivit do roku 2026, respektive je navržen pro období 2023 - 2026.

vice viz příloha: Adaptacni_strategie.zip