Město Polička

Konec splatnosti místních poplatků

Připomínáme, že 30. června 2023 končí splatnost místního poplatku ze psů a místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (dále jen komunální odpad).  

Vyzýváme poplatníky, kteří nemají výše uvedené poplatky dosud uhrazeny, aby do konce června úhradu provedli. Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, budou vyměřeny platebním výměrem a mohou být zvýšeny až na trojnásobek v souladu s ustanovením § 11 zákona 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění.

Zdůrazňujeme, že poplatníkem za komunální odpad je fyzická osoba přihlášená v obci (tj. i cizinec) a dále vlastník (fyzická i právnická osoba) nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není nikdo hlášen k pobytu. Poplatníci mají ohlašovací povinnost dle OZV č. 4/2022, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

V této souvislosti žádáme majitele objektů, kteří pronajímají své objekty cizincům, aby je upozornili na výše uvedenou ohlašovací a poplatkovou povinnost, případně jim pomohli záležitost vyřídit.