Město Polička

Participativní rozpočet - 1. ročník

1. ročník - participativní rozpočet 2023 

V současné době není možné podat návrh, příjem byl ukončen. Právě probíhá kontrola podaných projektů.

Představení projektů a spuštění hlasování očekávejte 25. září.

Harmonogram 1. ročníku:

  1. Podání návrhů – od 1. 6. do 20. 8. 2023
  2. Kontrola projektů – srpen/září 2023
  3. Hlasování – září/říjen 2023
  4. Schválení vítězů radou města - říjen 2023
  5. Zahájení realizace

Pravidla

Zastupitelstvo města Poličky schválilo pravidla pro uskutečňování Poličského participativního rozpočtu dne 20. 4. 2023. Úplné znění pravidel je zde.

Kontakt:

Ing. Martina Vopařilová, koordinátor participace, referentka OÚPRaŽP, voparilova@policka.org468 001 714