Město Polička

obrázek

Nově chodník na Sídliště Hegerova

Nově chodník na Sídliště Hegerova

V říjnu začaly práce na rozšíření a vydláždění chodníku mezi tenisovými kurty a Sídlištěm Hegerova, který hojně využívají zejména obyvatelé zmíněného sídliště.  Město Polička tak reagovalo na podněty obyvatel a žádost o zlepšení původního povrchu této cesty, která rekonstrukcí získá povrch ze zámkové dlažby. Dokončení je plánováno do konce listopadu, zhotovitelem firma Instav Hlinsko a.s. Náklady z rozpočtu města Poličky jsou ve výši 1, 17 mil. Kč.

Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města