Město Polička

obrázek

Finišujeme v ulici Eimova

Finišujeme v ulici Eimova

Poslední intenzivní práce probíhají na ulici Eimova, a to v úseku od křižovatky s ulicí Nádražní k poště (vč. uvedené křižovatky a zvýšeného přechodu pro chodce u ní). Veškeré práce této velké dvouleté stavby by měly finišovat koncem měsíce listopadu. 

Dodavatelem stavby je společnost PP-GROUP.cz s.r.o. Proseč. Kromě opravy komunikací a chodníků probíhala v celé ulici Eimova a v ulici Nádražní od loňského roku i výměna a sanace stávající kanalizace a výměna veřejného osvětlení. Nad rámec projektové dokumentace byla zrušena paralelní nefunkční kanalizace v celé ulici Eimova vč. přepojení přípojek, což stavbu technicky i časově zkomplikovalo. V rámci stavby byly umístěny i optické rozvody dvou konkurenčních poskytovatelů (na jejich náklady).

Celkové výdaje, které jdou z rozpočtu města Poličky jsou ve výši více než 36 mil. Kč. Svazek obcí Vodovody Poličsko provedl výměnu vodovodu v ulici Eimova v hodnotě 3 mil. Kč.  

Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města