Město Polička

Usnesení přijatá na 30. schůzi Rady města Poličky konané dne 22. 12. 2023

RM schvaluje poskytnutí okamžitého peněžitého daru na podporu rodin obětí, pedagogů a studentů zasažených střelbou na Filozofické fakultě UK ve výši 20 tis. Kč dle důvodové zprávy.

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.